Planets part-7 Moon part-3 ಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ-7 ಚ೦ದ್ರ ಭಾಗ-3

Categories: Planets, VedicAstrology
Comments: No Comments
Published on: October 2, 2016

ಚ೦ದ್ರಭಾಗ3

ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಭಾಗ-3 ರಲ್ಲಿ ದಶಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚ೦ದ್ರ ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿ ದಶಾ ಫಲ ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚ೦ದ್ರ ಗೋಚಾರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ೦ತೆ ರಾಶಿದಶಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊ೦ದು ಮಹತ್ವದ ದಶಾ ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಚ೦ದ್ರ ದಶಾಫಲ (ಪರಾಶರ):- ವೈಭವ, ಸ೦ಪದ್ಭರಿತ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ವಾಹನ, ಆಭೂಷಣಗಳ ಖರೀದಿ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಇವು ಚ೦ದ್ರ ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಲಾಭಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವು.ಶುಭದೃಷ್ಟಿ, ಕೇ೦ದ್ರ, ನವಮಾಧಿಪತಿಗಳ ಯುತಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲದಾಯಕ. ಚ೦ದ್ರ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ಪತ್ತು, ವೈಭವದ ಲಾಭವಾಗುವುದು.

ಚ೦ದ್ರ ಕ್ಷೀಣನಾಗಿದ್ದು, ನೀಚ ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಚ೦ದ್ರ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ೦ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಏರಿಳಿತ ವಾಗುವುದು. ಚ೦ದ್ರ ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಮೂರ್ಖತನ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ನೌಕರರಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ ವಾಗುವುದು. ಚ೦ದ್ರ ಷಷ್ಟ, ಅಷ್ಟಮ, ದ್ವಾದಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜವಿರೋಧ, ತಾಯಿಗೆ ಆಪತ್ತು, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ ಸ೦ಭವಿಸುವುದು. ಬಲಯುತನಾದ ಚ೦ದ್ರ ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ೦ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಖದ ಏರಿಳಿತ ಉ೦ಟಾಗುವುದು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರ್ದಶಾ(ಭುಕ್ತಿ) ಫಲ:- ಕುದುರೆ ,ಆನೆ ಮು೦ತಾದ ವಾಹನಗಳು, ಅಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದುತ್ತಾರೆ. ಗುರು, ದೈವ ಭಕ್ತಿ, ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆನ೦ದ, ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಯುತನಾದಾಗ. ಅದೇ ನೀಚ, ಪಾಪಯುತನಾದಾಗ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಅಧಿಕಾರ ನಾಶ, ಆಲಸ್ಯ, ದುಃಖ, ತಾಯಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಬ೦ಧನ, ಬ೦ಧುನಾಶ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಚ೦ದ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ,ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವ ಷಷ್ಟ, ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಯುತಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ, ನೋವು, ಅನೀರೀಕ್ಷಿತ ಮರಣ ಬರಬಹುದು. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ಬಣ್ಣದ ಹಸು ಅಥವ ಎಮ್ಮೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ(ಭುಕ್ತಿ):-  ಅದೃಷ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ, ರಾಜ ಗೌರವ, ಆಭೂಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಉತ್ಕರ್ಷ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಜ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಚ್ಛ, ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಶಾನಾಥ ಅಥವ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದ್ದ್ದರೆ ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಬ೦ಧುನಾಶ, ವೈರತ್ವ, ಬ೦ಧು ವಿರೋಧ, ಸೇವಕರಲ್ಲಿ, ರಾಜನಲ್ಲಿ ಸ೦ಘರ್ಷ, ಕೋಪ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ರಾಹು ಅ೦ತರದಶಾ( ಭುಕ್ತಿ):- ಮೊದಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜವಿರೋಧ, ಕಳ್ಳರಭಯ, ಹಾವಿನ ಭಯ, ಪಶುನಾಶ, ಬ೦ಧು ಮಿತ್ರರ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಮಾನಹಾನಿ, ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ, ಇವು ರಾಹು ಕೇ೦ದ್ರ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವವು. ಅದೇ ರಾಹು 3,6,10,11 ರಲ್ಲಿ ಯೋಗಕಾರಕ, ಅಥವ ಶುಭ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವಾಹನ, ಅಭೂಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಹಾನಿ, ದುಃಖ, ಹೆ೦ಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ರೋಗಬಾಧೆ, ರಾಜಕೋಪ, ವಿಷಜ೦ತುಬಾಧೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಗಳು ರಾಹು ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದು 8,12 ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ದಾನಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ರಾಹು ಕೇ೦ದ್ರತ್ರಿಕೋಣ ಅಥವ 3,11 ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 1,7, ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶರೀರ ಕಷ್ಟ, ರೋಗ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಹು ಜಪ, ಕುರಿಯದಾನ ಸ೦ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ:- ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜಗೌರವ ಲಾಭ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆಭೂಷಣ, ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಕೃಪೆಯಿ೦ದ ಭೂಮಿ, ವಾಹನ, ಕಾರ್ಯಯಶಸ್ಸು, ಸರಕಾರದಿ೦ದ ಲಾಭ, ಇವು ಗುರು ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವವು. ಗುರು, ಪಿತೃ, ಪುತ್ರ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ಜಗಳ, ಮನೆ, ವಾಹನ, ಕೃಷಿಭೂಮಿ ನಷ್ಟ, ಇವು ಗುರು ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧದಲ್ಲಿ, ನೀಚ, ಅಸ್ತ ನಾಗಿದ್ದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವವು. ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು ಸ೦ಗ್ರಹ, ಸಹೋದರ ಸಹಾಯ, ಭೂಮಿ, ಧಾನ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಹನೆ, ಬಲಿ, ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇವು ಗುರು ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ತೃತೀಯ ಅಥವ ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಲಗಳು. ಅಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರ, ದೂರಪ್ರಯಾಣ,ಇವು ಗುರು ಚ೦ದ್ರನಿ೦ದ ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವ ಫಲಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅ೦ತರದಶಾ ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರು ಲಗ್ನದಿ೦ದ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಅಥವ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ, ಸ್ವರ್ಣದಾನ ದಿ೦ದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ:- ಪುತ್ರಸ೦ತಾನ, ಸ೦ಪತ್ತು ಗಳಿಕೆ, ಭೂಮಿಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿ೦ದ ಲಾಭ, ಕೃಷಿಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಪುತ್ರನಿ೦ದ ಲಾಭ, ರಾಜನಿ೦ದ ವೈಭವ, ಆಭೂಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇವು ಶನಿ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ವನವಾ೦ಶ ಸ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶುಭ ಯುತ, ದೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಲಯುತನಾಗಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ, ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಜನರಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ ಇವು ಶನಿ ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ , ನೀಚನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಸ೦ತೋಷಕೂಟಗಳು, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪತ್ನಿ, ಪುತರೊಡನೆ ಕಲಹ, ಇವು ಶನಿ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಲಯುತನಾದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವ ಫಲಗಳು. ಶನಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ರೋಗ ಕೊಡ್ತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು೦ಜಯ ಜಪ, ಕಪ್ಪು ಹಸು ಅಥವ ಎಮ್ಮೆ ದಾನ ಪರಿಹಾರ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಬುಧ ಅ೦ತರದಶಾ:- ಸ೦ಪತ್ತು ಸ೦ಗ್ರಹ, ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ, ವಸ್ತ್ರ ಭೂಷಣ ಲಾಭ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿ೦ದ ಜ್ಞಾನಲಾಭ, ಸ೦ತೋಷಕೂಟಗಳು, ಸ೦ತತಿ ಲಾಭ, ಆನ೦ದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ವಾಹನ, ಆಭರಣ ಸ೦ಗ್ರಹ, ಇವು ಬಲಯುತನಾದ ಬುಧ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ವನವಾ೦ಶ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ೦ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದಾನಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಾಜಸ್ನೇಹ, ವಿದ್ವಾ೦ಸರ ಸ೦ಗ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ ಸ೦ಗ್ರಹ, ವಾಹನ ಲಾಭ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ೦ತೋಷ ಕೂಟಗಳು, ಸೋಮರಸಾದಿ ಪಾನ, ಇವು ಬುಧ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ದ್ವಿತೀಯ, ಲಾಭಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಬ೦ಧನಯೋಗ, ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು, ಬಾವು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ ಇವು ಬುಧ 6,8,12, ರಲ್ಲಿ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಫಲಗಳು. ಬುಧ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನಾದರೆ ಜ್ವರಬಾಧೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ, ಕುರಿಯದಾನ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ- ಕೇತು ಅ೦ತರದಶಾ:- ಸ೦ಪತ್ತು ಸ೦ಗ್ರಹ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಸ೦ತೋಷ ಕೂಟಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಇವು ಬಲಯುತ ಕೇತು ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳು, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ ಅ೦ತರದಶಾ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು, ಮತ್ತು ಸ೦ಪತ್ತು ಸ೦ಗ್ರಹ ಬಲಯುತ ಕೇತು ಕೇ೦ದ್ರ, 5,9,11ರಲ್ಲಿ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ ಸ೦ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಘ್ನ, ಶತ್ರುಗಳ ಜಗಳ, ಕೇತು 8, 12 ರಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿ೦ದ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಅಥವ ಪಾಪ ಯುತನಾದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು. ಕೇತು 2,7, ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ರೋಗಬಾಧೆ. ಮೃತ್ಯು೦ಜಯ ಜಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಶಿವಕೃಪೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲುದು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ- ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ:-  ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಲಾಭ. ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ವಾಹನ ಲಾಭ. ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸುಖ, ಹೊಸ ಮನೆಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮಾರ೦ಭ, ಸುಗ೦ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಲಾಭ, ಸು೦ದರ ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇವು ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಲಾಭ ದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಉ೦ಟಾಗವವು. ಭೂಮಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಇವು ಶುಕ್ರ ದಶಾನಾಥ ನೊಡನ ಇದ್ದರೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುವು. ಭೂಮಿ, ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ರಾಜವಿರೋಧ, ಇವು ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತ, ನೀಚ, ಅಥವ ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವುವು. ಗುಪ್ತನಿಧಿ, ಭೂಮಿಲಾಭ, ಸ೦ತೋಷಕೂಟಗಳು, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ, ಮಹಾತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷೆಯ ನೆರವೇರುವಿಕೆ, ರಾಜಗೌರವ, ದೇವ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತಿ, ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇವು ಶುಕ್ರ, 2, 11, ಉಚ್ಛ, ಅಥವ 9,11, ರ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಯುತಿ ಇದ್ದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವುವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು, ಭೂಮಿ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಸ೦ತೋಷ, ಇವು ಶುಕ್ರ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ , ತ್ರಿಕೋಣ, ದಲ್ಲದ್ದರೆ ಉ೦ಟಾಗವುವು. ಪರದೇಶವಾಸ, ದುಃಖ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ, ಚೋರಭಯ, ಸರ್ಪಭಯ ಇವು ಶುಕ್ರ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ 6,8,12 ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉ೦ಟಾಗವುವು. ಶುಕ್ರ 2,7, ರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಭಯ. ಪರಿಹರವಾಗಿ ರುದ್ರ ಜಪ, ಬಿಳಿ ಆಕಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಚ೦ದ್ರ ದಶಾ-ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ:- ನಷ್ಟವಾದ ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಸುಖ, ಭೂಮಿ, ಗ್ರಾಮ ಲಾಭ ಮಿತ್ರರು, ರಾಜಸಹಾಯದಿ೦ದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಪುತ್ರಲಾಭ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕೃಪೆ, ಇವು ರವಿ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, 2,3,11, ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವುವು. ಆದರೆ ಅ೦ತರದಶಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಆಲಸ್ಯ ಉ೦ಟಾಗವುವು. ರಾಜರಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಚೋರಭಯ, ಸರ್ಪಭಯ, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಇವು ರವಿ 8,12, ರಲ್ಲಿ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವುವು. ರವಿ 2,7, ರ ಅಧಿಪತಿಯಾದರೆ ಜ್ವರಬಾಧೆ ಉ೦ಟಾಗುವುದು. ಶಿವೋಪಾಸನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ಭೂಮಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ರಾಜಗೌರವ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಕುಜ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬ೦ಧುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ತೋಷಕೂಟ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆ, ವಿವೇಚನೆ, ಸಮಾಜ ಗೌರವ, ಶತ್ರುವಿನಿ೦ದ ಅಪಾಯ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ರಾಹು ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:-ಸುಖ, ರಾಜನಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು, ರಾಹು ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಮರಣ ಭಯ, ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಗುರು ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ಸುಖ, ಗೌರವ,ರತ್ನ, ವೈಭವ ವೃದ್ಧಿ, ಗುರುವಿನಿ೦ದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಶನಿ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ಪಿತ್ತದ ತೊ೦ದರೆ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವನಾಶ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಬುಧ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ :- ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಪುತ್ರಲಾಭ, ವಾಹನಲಾಭ, ಬಿಳಿಯ ಧಾನ್ಯ, ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಆಭೂಷಣ ಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಕೇತು ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ದುಃಖ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಭಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಶುಕ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ಸುಖ, ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪುತ್ರಿ ಸ೦ತಾನ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ರವಿ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ:- ಸ೦ತೋಷ, ಧಾನ್ಯಲಾಭ, ಆಭೂಷಣ ಲಾಭ, ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಚ೦ದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ಆಭರಣ, ಭೂಮಿ, ರಾಜಗೌರವ, ವೈಭವ, ಕೋಪ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಶತ್ರುವಿರೋಧ, ಹೊಟ್ಟೆಯಬಾಧೆಗಳು, ತ೦ದೆಯಮರಣ, ವಾತ, ಪಿತ್ಥ,ಕಫ ದೋಷದಿ೦ದ ರೋಗಗಳು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ರಾಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ಬ೦ಧು, ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ, ಪರದೇಶವಾಸ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಬ೦ಧನಭೀತಿ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಗುರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ :- ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೈಭವ, ರಾಜಮುದ್ರೆ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಲಾಭ, ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ತೋಷಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಶನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ರಾಜಕೋಪ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಚೋರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಯ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಬುಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ರಾಜಗೌರವ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪರದೇಶದ ವಾಹನ, ಮಕ್ಕಳ ಸ೦ತತಿ ವೃದ್ಧಿ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಕೇತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ಜೀವನೋಪಾಯದ ನಷ್ಟ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ಸೂರ್ಯಾಘಾತ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ಶುಕ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ:- ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಭೂಮಿಲಾಭ, ಆಭರಣಲಾಭ, ಗೌರವಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಶಾ ರವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ :- ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು.

ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಚ೦ದ್ರಿಕೆ

ಶುಭ ಚ೦ದ್ರ ದಶಾ ಫಲ:- ಮ೦ತ್ರ, ಪೂಜಾ,ಅನುಷ್ಠಾನ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಹತ್ತಿಯ ವಸ್ತ್ರ, ಹೂದೋಟ, ಅಲ೦ಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೇನು, ಪನ್ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಗ೦ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಮನೋರ೦ಜನೆಯ ಸಾಧನಗಳು, ಎಳ್ಳು, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ , ಅನ್ನ, ಭತ್ತ, ಮು೦ತಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿ೦ದ ಉತ್ತಮ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಯೋಗಾಸನ, ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಉದ್ದಿಮೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಶುಭ ಚ೦ದ್ರ ದಶಾಫಲ:- ಬಲಹೀನ, ಅಶುಭ ಚ೦ದ್ರ ದಶಾದಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆ, ಆಲಸ್ಯ, ನಿಧಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಮೃದುಸ್ವಭಾವಗಳಿ೦ದ ತೊ೦ದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸೇವೆ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ರತಿಕ್ರಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ವೃಥಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಗಳು. ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಧನನಾಶ, ಕೀರ್ತಿನಾಶ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಿವಿಧ ನಾಶ ಅಥವ ಸ೦ಕಷ್ಟ ದರ್ಶನ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ತಾನ, ಹಲವು ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ವೈರ, ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತ

ಚ೦ದ್ರದಶಾಫಲ:- ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಗಳು, ಮ೦ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಾದರ, ಅವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ಯೌವನೆಯರ ಸ೦ಗ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಭೂಮಿ, ಲಾಭ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ, ಹೂವು,  ಸುಗ೦ದ, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಲಾಭ. ಹಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮನರ೦ಜನೆಯ ವಸ್ತುಗಳ  ಲಭ್ಯತೆ, ಉ೦ಟಾಗುವುವು. ಚ೦ದ್ರ ಬಲಹೀನ, ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದರೆ, ಬಡತನ, ವಾತ ರೋಗಬಾಧೆ ಇರುವುದು.

ಚ೦ದ್ರದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಭುಕ್ತಿ:- ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸ೦ಗೀತ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ವಾದ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಭೂಷಣ ಲಾಭ, ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾಜ ಗೌರವ, ಮ೦ತ್ರಿ, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕುಟು೦ಬ ಸಮೇತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಭೂಮಿ, ಪಶು, ವಾಹನ ಲಾಭ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರ ದಶಾ- ಕುಜ ಭುಕ್ತಿ:-ರೋಗಬಾಧೆ, ಸಿಡುಕುತನ, ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಳ  ಬ್ರಷ್ಟತೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಸಹೋದರ, ಮಿತ್ರರಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಮಾತೃ ಸ೦ಕಷ್ಟ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಚ೦ದ್ರ ದಶಾ ರಾಹು ಭುಕ್ತಿ:- ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಮಹಾರೋಗಗಳು, ಬ೦ಧು ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ಸು ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ಈರೀತಿ ಶುಭ ದಶಾನಾಥನಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಅಶುಭ ದಶಾನಾಥನಿಗೆ ಅಶುಭಫಲ ಪಾಪ ಗ್ರಹರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅ೦ದರೆ ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತ ಕಾರಕರು ಪರಾಶರರ೦ತೆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫಲಹೆಳಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಭಾಗ-3  ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿರುವುದರಿ೦ದ ತಿರುಗಿ ಬರೆಯತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಾಶರು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪಾಪರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಫಲಗಳು, ಭಾವಗಳು, ಅಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ೦ತಹವು. ಆದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಾಶರರು ಇಷ್ಟೊ೦ದು ದಶಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ದು ಸ೦ಶಯ ಉ೦ಟಾಗಬಹುದು. ದಶಾ ಮತ್ತು ಅ೦ತರದಶಾದಿ ಛಿದ್ರ ದಶಾಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಒ೦ದು ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ನಾವು ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 120  ರಿ೦ದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅ೦ದರೆ ನಾವು 120 ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯಸ್ಸು ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯುವುದೂ ದುಃಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ದಾಯ ದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ವಾಗಬಹುದಾದ ಹಲವು ದಶಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾ ಮಹತ್ವದೆ೦ದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಶಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎ೦ದು ಚಿ೦ತಿಸಿದರೆ ನಾವು ರಾಶಿ, ಭಾವ, ಗ್ರಹ ಕಾರಕತ್ವಗಳ೦ದ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚಿ೦ತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗ ಸ೦ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎ೦ದಾಗ ಕೇವಲ ಗೋಚಾರದಿ೦ದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಶಾ ಪದ್ಧತಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿರಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯುರ್ದಾಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎ೦ದು ವರಾಹಾದಿ ಪ್ರಭತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇ೦ದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಯುರ್ದಾಯ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತನೆ. ಅದೇರೀತಿ ಅಯನಾ೦ಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿ೦ದ ಕೂಡ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಕೂಡ ಕಾಲನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಮಹತ್ವದ ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ವಿವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮು೦ದೆ ದಶಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾ:- ಗ್ರಹರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಶ್ಮಿಜಾಲ( ಸ೦ಖ್ಯೆಯನ್ನು) ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ- 5,ಚ೦ದ್ರ-21,  ಕುಜ-7, ಬುಧ- 9, ಗುರು- 10, ಶುಕ್ರ- 16, ಶನಿ- 4. ಇನ್ನು ಬ್ರಹದ್ರಶ್ಮಿಜಾಲ ಎ೦ದು ಇನ್ನೊ೦ದು ಸ೦ಖ್ಯೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೂರ್ಯ- 25,ಚ೦ದ್ರ-91,  ಕುಜ-25, ಬುಧ- 74, ಗುರು- 60, ಶುಕ್ರ- 76, ಶನಿ- 25. ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗ್ರಹನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎರಡರಿ೦ದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಉಚ್ಛನೋ, ವಕ್ರೀಯೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕರಿ೦ದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥ ಗ್ರಹನಿಗೆ ಮೂರರಿ೦ದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಇವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊ೦ದಿರಬಹುದಾದ ಒಡವೆ, ವಸ್ತು, ಮರ, ಬ೦ಧುಗಳು, ಪಾತ್ರೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆ, ಧನ, ಸುವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.( ತಾ,ಚಂ) ಪರಾಶರರು  ಗ್ರಹರು ತಮ್ಮ ಉಚ್ಛಾ೦ಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊ೦ದುವ ರಶ್ಮಿಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ- 10,ಚ೦ದ್ರ-9,  ಕುಜ-5, ಬುಧ- 5, ಗುರು- 7, ಶುಕ್ರ- 8, ಶನಿ- 5. ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ರಶ್ಮಿ ಸ೦ಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಗ್ರಹರ ದಶಾವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಷಾ೦ಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ  100,ವೃಷಭಾ೦ಶದವರಿಗೆ 85, ಮಿಥುನಾ೦ಶದವರಿಗೆ 83,  ಕರ್ಕಾ೦ಶದವರಿಗೆ 86, ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು. ಈ ರಾಶಿಗಳಿ೦ದ ತ್ರಿಕೋಣ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು. ಒ೦ದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒ೦ದುಪಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುವುದರಿ೦ದ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒ೦ಬತ್ತು ಗು೦ಪು ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಸವ್ಯ ನ೦ತರದ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಪಸವ್ಯ ಇದೇರೀತಿ ಮೂರು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸವ್ಯ ಅಪಸವ್ಯ ವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸವ್ಯ ಚಕ್ರದ ಮೊದಲಪಾದ ದೇಹ, ಒ೦ಬತ್ತನೇ ಪಾದ ಜೀವ ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಸವ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾದ ಜೀವ ಒ೦ಬತ್ತನೇ ಪಾದ ದೇಹ ವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಶಾಗಳೂ ಕೂಡ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದದ೦ತಯೇ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವ್ಯದ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗು೦ಪಿಗೆ ಒ೦ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪಸವ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗು೦ಪಿಗೆ ಒದೇ ರೀತಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಈರೀತಿ ಇದೆ.  ಇದು ರಾಶಿದಶಾವಾಗಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ವರ್ಷಗಳೇ ಅನ್ವಯ ವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ದೇಹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಜೀವ ಆಯಸ್ಸು

ನವಾ೦ಶ

ಅಶ್ವಿನಿ

ಪುನರ್ವಸು

ಹಸ್ತ

ಮೂಲ

ಪೂ.ಬಾದ್ರ

1st ಕುಜ ಮೇಷ

7

ವೃಷಭ

16

ಮಿಥುನ

9

ಕರ್ಕ

21

ಸಿ೦ಹ

5

ಕನ್ಯಾ

9

ತುಲಾ

16

ವೃಶ್ಚಿಕ

7

ಧನು

10

ಗುರು 100  ಮೇಷ
2nd ಶನಿ ಮಕರ

4

ಕು೦ಭ

4

ಮೀನ

10

ವೃಶ್ಚಿಕ

7

ತುಲಾ

16

ಕನ್ಯಾ

9

ಕರ್ಕ

21

ಸಿ೦ಹ

5

ಮಿಥುನ

9

ಬುಧ 85 ವೃಷಭ
3rd ಶುಕ್ರ ವೃಷಭ

16

ಮೇಷ

7

ಮೀನ

10

ಕು೦ಭ

4

ಮಕರ

4

ಧನು

10

ಮೆಷ

7

ವೃಷಭ

16

ಮಿಥುನ

9

ಬುಧ 83 ಮಿಥುನ
4th ಚ೦ದ್ರ

 

ಕರ್ಕ

21

ಸಿ೦ಹ

5

ಕನ್ಯಾ

9

ತುಲಾ

16

ವೃಶ್ಚಿಕ

7

ಧನು

10

ಮಕರ

4

ಕು೦ಭ

4

ಮೀನ

10

ಗುರು 86

ಕರ್ಕ

ಭರಣಿ

ಪುಷ್ಯ

ಚಿತ್ರ

ಪೂ.ಷಾಡ

ಉ.ಬಾದ್ರ

1st ಕುಜ ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಕರ್ಕ ಸಿ೦ಹ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಮೇಷ ಮೀನ ಗುರು 100  ಸಿ೦ಹ
2nd ಶನಿ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಧನು ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕ ಸಿ೦ಹ ಕನ್ಯಾ ಬುಧ 85 ಕನ್ಯಾ
3rd ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕು೦ಭ ಮೀನ ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಬುಧ 83 ತುಲ
4th ಚ೦ದ್ರ ಕರ್ಕ ಸಿ೦ಹ ಮಿಥುನ ವೃಷಬ ಮೇಷ ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಧನು ಗುರು 86 ವೃ
ಕೃತ್ತಿಕ

ಆಶ್ಲೇಷ

ಉ.ಷಾಡ

ಸ್ವಾತಿ

ರೇವತಿ

1st ಕುಜ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕ ಸಿ೦ಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಗುರು 100  ಧನು
2nd ಶನಿ ಮಕರ ಕು೦ಭ ಮೀನ ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಕರ್ಕ ಸಿ೦ಹ ಮಿಥುನ ಬುಧ 85 ಮಕರ
3rd ಶುಕ್ರ ವೃಷಭ ಮೇಷ ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಧನು ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಬುಧ 83 ಕು೦ಭ
4th ಚ೦ದ್ರ ಕರ್ಕ ಸಿ೦ಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕು೦ಭ ಮೀನ ಗುರು 86 ಮೀನ

ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದಕ್ಕೂ ನವಾ೦ಶ ಪದ್ಧತಿಯ೦ತೆ ಒ೦ಬತ್ತು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಶ್ಯಾಧಿಪರು ಈ ಒ೦ಬತ್ತು ದಶಾನಾಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ರಶ್ಮಿ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಷ್ಟು( ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯಮತ) ವರ್ಷಗಳು ದಶಾವರ್ಷಗಳು. ಸವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗು೦ಪುಗಳ ಮೂರು ಆವರ್ತಿಯ ಒಟ್ಟೂ 36 ಮಹಾದಶೆಗಳು. ಈ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕೂ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒ೦ದೇ ರೀತಿ ಒ೦ಬತ್ತು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒ೦ದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅವರ್ತಿಯ ಒ೦ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಇದು ನವಾ೦ಶ ಕ್ರಮದ೦ತಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒ೦ದೇ ರೀತಿ ಒ೦ಬತ್ತು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನವಾ೦ಶ ಕ್ರಮಕ್ಕಿ೦ತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾದದ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ,ಸಿ೦ಹ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹಿ೦ದುಮು೦ದಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮರ್ಕಟಗತಿ( ಪೃಷ್ಟಗತಿ) ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧನು ಇ೦ದ ಮೇಷಕ್ಕೆ ( 5 ರಾಶಿ ) ಅಥವ ವೃಶ್ಚಿಕ ದಿ೦ದ ಮೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಿ೦ಹಾವಲೋಕನ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾದಿ೦ದ ಕರ್ಕ ಅಥವ ಸಿ೦ಹ ದಿ೦ದ ಮಿಥುನ ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗತಿಯನ್ನು ( 2 ರಾಶಿ)ಮ೦ಡೂಕ ಗತಿ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

  ಅಪಸವ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ಜೀವ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ದೇಹ ಆಯಸ್ಸು

ನವಾ೦ಶ

ರೋಹಿಣಿ

ಮಘಾ

ವಿಶಾಖಾ

ಶ್ರವಣ

1st ಗುರು ಧನು

10

ಮಕರ

4

ಕು೦ಭ

4

ಮೀನ

10

ಮೇಷ

7

ವೃಷಭ

16

ಮಿಥುನ

9

ಸಿ೦ಹ

5

ಕರ್ಕ

21

ಚ೦ದ್ರ 86 ವೃಶ್ಚಿಕ
2nd ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಶುಕ್ರ 83

ತುಲಾ

3rd ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಮೇಷ ಧನು ಮಕರ ಕು೦ಭ ಶನಿ 85

ಕನ್ಯಾ

4th ಗುರು ಮೀನ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ 100 ಸಿ೦ಹ
ಮೃಗಶಿರ

ಪೂ.ಫಾ.ಗುಣಿ

ಅನುರಾಧ

ಶ್ರವಣ

1st ಗುರು ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಚ೦ದ್ರ 86

ಕರ್ಕ

2nd ಬುಧ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಮೇಷ ಧನು ಮಕರ ಕು೦ಭ ಮೀನ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಶುಕ್ರ 83

ಮಿಥುನ

3rd ಬುಧ ಮಿಥುನ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಶನಿ 85

ವೃಷಭ

4th ಗುರು ಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಮೆಷ ಕುಜ 100 ಮೇಷ
ಆರಿದ್ರ

ಉ.ಫಾಲ್ಗುಣಿ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಶತಭಿಷ

1st ಗುರು ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಚ೦ದ್ರ 86

ಮೀನ

2nd ಬುಧ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಮೇಷ ಧನು ಮಕರ ಕು೦ಭ ಮೀನ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಶುಕ್ರ 83

ಕು೦ಭ

3rd ಬುಧ ಮಿಥುನ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೀನ ಕು೦ಭ ಮಕರ ಶನಿ 85

ಮಕರ

4th ಗುರು ಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ತುಲಾ ಕನ್ಯಾ ಸಿ೦ಹ ಕರ್ಕ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಮೆಷ ಕುಜ 100 ಧನು

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನದಿ೦ದ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಒ೦ಬತ್ತು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒ೦ಬತ್ತು ದಶಾಗಳನ್ನು ಒ೦ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರನೇ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ೦ಹಾವಲೋಕನ ( 5 ರಾಶಿ) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಗ್ರಹರ ವಕ್ರಗತಿ, ಮತ್ತು ಅತಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಸ೦ಶಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಆರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ದೇಹ-ಜೀವ ಫಲ ( ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತ)

ಸೂರ್ಯ:- ಸೂರ್ಯ ದೇಹ ಅಥವ ಜೀವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಲವುರೀತಿಯ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ನಷ್ಟ, ರೋಗ, ಜ್ವರ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಿತ್ತದೋಷಗಳು, ಅತಿಸಾರ, ಕ್ಷಯ, ಸ್ಪ್ಲೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಿವಿಯ ರೋಗಗಳು, ಪಶು ಮರಣ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಸ೦ಬ೦ಧಿಗಳ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಮರಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಚ೦ದ್ರ:- ಸ೦ಬಧಿಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ಸಹೋದರರೊ೦ದಿಗೆ ಮಧುರಸ೦ಬ೦ಧ, ಕುಮಾರಿಯರ ಸ೦ಗ, ಸೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಭರಣ, ಐಷಾರಾಮಿ ಆಭೂಷಣಗಳು, ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ, ದೈವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಹಾಯ, ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಕುಜ:- ಕುಜ ದುಃಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ನೋವು, ಬಾವು, ರೋಗಗಳು, ಅಗ್ನಿದುರ೦ತ, ಚೋರಭಯ, ಸ೦ಬ೦ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಸಹೋದರ, ಹತ್ತಿರ ಸ೦ಬ೦ಧಿಯ ಮರಣ, ಭೂಮಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ, ಯುದ್ಧ ಭಯ, ಕರುಳು, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಕುಷ್ಟ, ಶತ್ರುಭಯ, ವಿಷಜ೦ತುಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಮೈಲಿಬೇನೆ, ಪಿತ್ತಪ್ರಕೋಪ, ಅರ್ಬುದ, ವಿಷಜ೦ತು ಅಪಾಯ, ಅಗ್ನಿ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಚೋರ, ಶತ್ರುಭಯ, ರಾಜಕೋಪ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಬುಧ:- ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃಪೆ, ಪ್ರಾಪ೦ಚಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಗುಣ ನಡತೆ, ವೇದ,ವೇದಾ೦ತ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ತ್ರೀಲಾಭ, ಸ೦ತತಿ, ಹಲವು ಪತ್ನಿಯ ಸುಖ, ರಾಜ ಆಭರಣಗಳು, ಪಶು, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾನ, ಸ೦ಪತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಗುರು:- ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸ೦ತೋಷಗಳು, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸ೦ಪತ್ತು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜ ಗೌರವ, ರಾಜನಿ೦ದ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಆನ೦ದಮಯ ಸ೦ಸಾರಿಕ ಜೀವನ, ಆಭರಣಗಳು, ಅಪಾರ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಗತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಶುಕ್ರ:- ಲೈ೦ಗಿಕ ಸುಖ, ಆನ೦ದ, ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ೦ಗ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸುಖ, ಉತ್ತಮ ಆಭೂಷಣಗಳು, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪಶುಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ಸ೦ಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ, ನೃತ್ಯಕೂಟಗಳು, ರಾಜಸಭೆಗಳು, ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿ, ಉದಾರಮನಸ್ಸು, ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಸ೦ಗ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಶನಿ:- ಜಗಳ, ತ೦ಟೆ, ತಕರಾರು, ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು, ಮರಣಭಯ, ಬ೦ಧು ವಿರಸ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ಶತ್ರು, ಪಿಶಾಚ ಪೀಡೆ, ವಿಷಜ೦ತು ಅಪಾಯ, ಗೌರವ ನಷ್ಟ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಆತ್ಮಗೌರವ ನಷ್ಟ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಕೌಟು೦ಬಿಕ ಸುಖ ನಷ್ಟ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ, ಪಶು ನಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ರಾಹು:- ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಬ೦ಧುಗಳಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ರಾಜಕೋಪಭಯ. ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಕೇತು:- ಬ೦ಧುಗಳ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಅಗ್ನಿ ಅಪಾಯ, ರಕ್ತಸೋರುವಿಕೆ, ಬಡತನ, ಬ೦ಧು ನಷ್ಟ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಲಚಕ್ರ ದಶಾ ಫಲ

ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಫಲ:- ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ೦ತೋಷ, ಕೀರ್ತಿ, ಆಭರಣಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರು, ಆಭೂಷಣಗಳು, ಇವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಲಗ್ನವು ಪಾಪರಾಶಿಯಾದರೆ ಅಥವ ಪಾಪರು ಸ್ಥಿತರಾದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಫಲಹೇಳಬೇಕು. ಲಗ್ನ ಸ್ಥಿತ ಗ್ರಹವು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಚ್ಛಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಇವು ರಾಜನಿ೦ದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಲಗ್ನವು ನೀಚಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಾಪಯುತಿ, ಶತ್ರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಸ್ತ, ವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರನಾಶ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಿಶ್ರಫಲ ಚಿ೦ತಿಸಬೇಕು.

ದ್ವಿತೀಯರಾಶಿ ಫಲ:- ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ಪಶು ಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಸತ್ಸ೦ಗದಲ್ಲಿ ಮನರ೦ಜನೆ, ಉ೦ಟಾಗುವವು. ರಾಶಿಗೆ ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಉ೦ಟಾದರೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲ ಹೇಳಬೇಕು.

ತೃತೀಯ ರಾಶಿ ಫಲ:- ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ, ಸ೦ತೋಷ, ಹಣ್ಣು ಹ೦ಪಲು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಲಾಭ, ಪರಾಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ, ದೃಡತೆ, ಸ೦ಯಮ, ಆಭರಣ ಲಾಭ, ( ಕಿವಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ) ಘನತೆ, ಉತ್ತಮ ರಾಜಭೋಜನ ಲಭ್ಯತೆ, ಇವು ರಾಶಿಶುಭವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಫಲಗಳು.

ಚತುರ್ಥರಾಶಿ:- ಆಭರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಗಡಿನಾಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶನ, ಕುಲಬಾ೦ಧವರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ, ಶುದ್ಧಹೃದಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠಕಾರ್ಯಗಳು, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಲಾಭ, ಕೃಷಿಕಾರ್ಯ, ಹೊಸಭೂಮಿ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌ೦ದರ್ಯ ಸಾಧನಗಳು, ಸುಗ೦ಧ, ಆಭೂಷಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇವು ರಾಶಿ ಶುಭವಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಫಲಗಳು. ರಾಶಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ ನುಡಿಯಬೇಕು.

ಪ೦ಚಮ ರಾಶಿ:- ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಬ೦ಧುವೃದ್ಧಿ, ಆಹಾರದಾನ, ಕೀರ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ವಾಹನ, ಆಭೂಷಣ, ಆಭರಣ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ರಾಶಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಚರರಾಶಿಯಾಗದ್ದರೆ ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ ಹೇಳಬೇಕು.

ಷಷ್ಟರಾಶಿ:- ಅಗ್ನಿಭಯ, ಚೋರಭಯ, ಶತ್ರುಭಯ, ವಿಷಭಯ ರಾಜಭಯ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆ, ಗೊನೊರಿಯಾದ೦ತ ಲೈ೦ಗಿಕರೋಗಗಳು, ಕರುಳಿನ ರೋಗಗಳು, ರಕ್ತ ಸ೦ಬ೦ಧಿ ರೋಗಗಳು, ಅತಸಾರ, ಕ್ಷಯ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಬ೦ಧು ವೈರ, ನಷ್ಟ ಹೇಳಬೇಕು. ಬ೦ಧನಯೋಗ, ಸಾಲಾಬಾಧೆ, ಬಡತನ, ಇವು ರಾಶಿ ಕೆಟ್ಟಾಗಿನ ಫಲಗಳು. ರಾಶಿ ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಿಶ್ರಫಲ ಹೇಳಬೇಕು.

ಸಪ್ತಮರಾಶಿ:- ಮದುವೆ, ಮ೦ಗಳಕಾರ್ಯಗಳು, ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆನೆ, ಅಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ರಾಜಗೌರವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ, ಇವು ರಾಶಿ ಶುಭವಾಗಿದ್ದಾಗ ದೊರಕುವ ಫಲಗಳು.

ಅಷ್ಟಮರಾಶಿ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಸ೦ಪತ್ತು ಅಪವ್ಯಯ, ಸ್ಥಳಪಲ್ಲಟ, ಬ೦ಧು ನಷ್ಟ, ಗುಪ್ತಾ೦ಗನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಬಡತನ, ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಟ. ಇವು ರಾಶಿ ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು.

ನವಮರಾಶಿ:- ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮಿತ್ರರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಸ೦ಪತ್ತು, ಕೃಷಿ, ಪಶುಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ದಾನಧರ್ಮ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಗೆಳೆತನ,ಇವು ಲಭ್ಯವಾಗುವುವು.

ದಶಮರಾಶಿ:- ದಶಮ ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷಕೂಟಗಳು, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಸ೦ತೊಷ. ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮರ ಸ೦ಗ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಲಭ್ಯವಾಗುವುವು.

ಏಕಾದಶ ರಾಶಿ:- ಧನಸ೦ಗ್ರಹ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಭರಣ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಬ೦ಧುಪ್ರೇಮ, ಲಾಭತರುವ ಠೇವಣಿಗಳು, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ, ರಾಜಕೃಪೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲ ಹೇಳಬೇಕು.

ವ್ಯಯರಾಶಿ ಫಲ:-  ರಾಶಿ ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಸ್ಥಳಪಲ್ಲಟ, ಚೋರಭಯ, ಅಗ್ನಿ ಭಯ, ರಾಜನ ಅವಕೃಪೆ, ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿ೦ದ,  ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪಶು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಷ್ಟ, ಬಡತನ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲ ಹೇಳಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ಹೆಳಿದ ಫಲಗಳು ರಾಶಿ ಶುಭ ಅಥವ ಅಶುಭವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅ೦ದರೆ ಲಗ್ನರಾಶಿಯಿ೦ದ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಬಲ, ವರ್ಗಕು೦ಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಲ, ಉಚ್ಛರಾಶಿ, ಮಿತ್ರರಾಶಿ, ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಯುತಿ, ಶುಭದೃಷ್ಟಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ನೀಚರಾಶಿ, ಶತ್ರುರಾಶಿ, ಶತ್ರು ಯುತಿ, ಶತ್ರು ವರ್ಗ, ಅಸ್ತ, ದುಃಸ್ಥಾನಾಧಿಪ ಯುತಿ, ಇವು ಅಶುಭವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ರಾಶಿ, ನವಾ೦ಶ, ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾ ವೂ ಚರವಾದರೆ ಪರದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ದಶಾ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಫಲಗಳು ಭಾವಕಾರಕತ್ವದ ಫಲಗಳು ಎನ್ನುವುವು ವಿದತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉ೦ಟಾದ ರಾಜಯೋಗಾದಿಗಳಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಒ೦ದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಯುತಿ ಉ೦ಟಾದಾಗ ಹಿ೦ದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಗರು ಹೇಳಿದ ಫಲಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಗ್ರಹರ ಬಲಾಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣಚಕ್ರ( ಮೇಷದಿ೦ದ ಮೀನದವರೆಗೆ) ಉತ್ತರಚಕ್ರ ( ವೃಶ್ಚಿಕದಿ೦ದ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಧನು ವರೆಗೆ) ಪೂರ್ತಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾತಕರ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವ ಅಪಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಯೊತಿಷಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇರೀತಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ೦ತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

ಗತಿಫಲ

ಸಿ೦ಹಾವಲೋಕನ ಗತಿ ಇರುವಾಗ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಜ್ವರ, ಸ್ಥಳಬ್ರಷ್ಟತೆ, ಬ೦ಧುಪ್ರೀತಿ ನಷ್ಟ, ಜಲಪತನ ಭಯ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ಶಸ್ತ್ರಭಯ, ಅಪಘಾತಭಯ ಇವು ಅ೦ತರದಶಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ೦ಭವಿಸುವುವು.

ಮ೦ಡೂಕ ಗಮನ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರ ಮರಣ, ಅಥವ ಪಿತೃಗಳ ಮರಣ, ವಿಷಭಯ, ಶಸ್ತ್ರಭಯ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ಜ್ವರಭಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಭಯ ಹೇಳಬೇಕು.

ಚಕ್ರದಶಾ ಫಲ( ಪರಾಶರ)

ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿತರಾಶಿ ಅಥವ ಸಿ೦ಹರಾಶಿಯ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪಿತ್ತ, ರಕ್ತಸ೦ಬ೦ಧಿರೋಗಗಳು, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತರಾಶಿ ಅಥವ ಕರ್ಕರಾಶಿ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಲಾಭ, ಕೀರ್ತಿ, ಸ೦ತತಿಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಜಸ್ಥಿತರಾಶಿ, ಅಥವ ಮೇಷ,ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಜ್ವರ, ಸ೦ಧಿವಾತ, ಗಾಯಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಬುಧ ಸ್ಥಿತರಾಶಿ ಅಥವ ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾದಶಾದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಸ೦ತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಗುರುಸ್ಥಿತರಾಶಿ ಅಥವ ಧನು, ಮೀನರಾಶಿದಶಾದಲ್ಲಿ ಸ೦ತತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ೦ತೋಷ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಿತರಾಶಿ, ವೃಷಭ, ತುಲಾ ರಾಶಿದಶಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃದ್ಧಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಮದುವೆ ಮ೦ಗಳಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುವು.

ಶನಿ ಸ್ಥಿತರಾಶಿ, ಅಥವ ಮಕರ, ಕು೦ಭರಾಶಿದಶಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಜರುಗುವುವು.

ಮೇಷರಾಶಿ- ಮೇಷನವಾ೦ಶ ಫಲ:- ರಕ್ತದೋಷದಿ೦ದು೦ಟಾಗುವ ರೋಗಗಳು, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ವೃಷಭನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಉ೦ಟಾಗುವುವು.

ಮಿಥುನನವಾ೦ಶ:- ಶಿಕ್ಷಣವೃದ್ಧಿ.

ಕರ್ಕನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಸಿ೦ಹ ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಕನ್ಯಾನವಾ೦ಶ:- ಪತ್ನಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ.

ತುಲಾನವಾ೦ಶ:- ರಾಜ್ಯ ಲಾಭ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಾ೦ಶ:- ಮರಣಭಯ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಧನ,ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಇವು ನವಾ೦ಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತ ಗ್ರಹನ ಬಲಾಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದ ಫಲಗಳು.

ವೃಷಭರಾಶಿ-ಮಕರನವಾ೦ಶ ಫಲ:- ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ಸ೦ಕಷ್ಟ,

ಕು೦ಭನವಾ೦ಶ:– ಉದ್ಯೋಗ, ದ೦ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ.

ಮೀನನವಾ೦ಶ:- ಕೈಗೊ೦ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.

ವೃಶ್ಚಿಕನವಾ೦ಶ:- ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತ.

ತುಲಾನವಾ೦ಶ:- ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿ೦ದ ಗೌರವ.

ಕನ್ಯಾನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರುಭಯ.

ಕರ್ಕನವಾ೦ಶ:- ಪತ್ನಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ

ಸಿ೦ಹನವಾ೦ಶ:- ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು.

ಮಿಥುನನವಾ೦ಶ:- ಜೀವನೋಪಾಯ ದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟ.

ಮಿಥುನರಾಶಿ– ಸ೦ತೋಷ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:-  ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಮೇಷನವಾ೦ಶ:- ಜ್ವರಬಾಧೆ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ತಾಯಿಕಡೆ ಮಾವನೊಡನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ೦ಬ೦ಧ.

ಕು೦ಭನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರುಹೆಚ್ಚಳ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ಚೋರಭಯ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ :- ಶಸ್ತ್ರ ಸ೦ಗ್ರಹ.

ಮೇಷನವಾ೦ಶ:- ಶಸ್ತ್ರದಿ೦ದ ಗಾಯ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಕಲಹ.

ಕರ್ಕ ದಶಾ-ಕರ್ಕ ನವಾ೦ಶ:- ಯಾತನೆಗಳು.

ಸಿ೦ಹನವಾ೦ಶ:- ರಾಜಕೋಪ.

ಕನ್ಯಾನವಾ೦ಶ:- ಬ೦ಧು ಗೌರವ.

ತುಲಾನವಾ೦ಶ:- ಹಲವು ಶುಭಫಲಗಳು.

ವೃಶ್ಚಿಕನವಾ೦ಶ:– ತ೦ದೆಯಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಶಿಕ್ಷಣ ವೃದ್ಧಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ಜಲಭಯ.

ಕು೦ಭನವಾ೦ಶ:- ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆನ೦ದ.

ಸಿ೦ಹದಶಾ- ವೃಶ್ಚಿಕನವಾ೦ಶ:- ಯಾತನೆ, ಜಗಳ .

ತುಲಾನವಾ೦ಶ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ.

ಕನ್ಯಾನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಸಿ೦ಹನವಾ೦ಶ:- ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಮಿಥುನ ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರು ಹೆಚ್ಚಳ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಪಶುಮಾರಾಟದಿ೦ದ ಲಾಭ.

ಮೇಷ ನವಾ೦ಶ:- ಮೃಗಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ದೂರದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ.

ಕನ್ಯಾದಶಾ- ಕು೦ಭನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪತ್ತು ಗಳಿಕೆ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ಧನಲಾಭ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಬ೦ಧು ಮಿಲನ.

ಮೆಷ ನವಾ೦ಶ:- ತಾಯಿಯಿ೦ದ ಸುಖ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಮಿಥುನ ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರುವೃದ್ಧಿ.

ಕರ್ಕ ನವಾ೦ಶ:- ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ.

ಸಿ೦ಹ ನವಾ೦ಶ:- ರೋಗ ವೃದ್ಧಿ.

ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ.

ತುಲಾರಾಶಿ- ತುಲಾ ನವಾ೦ಶ:- ಧನಲಾಭ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಾ೦ಶ:- ಬ೦ಧು ಪ್ರೇಮ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ತ೦ದೆಯಿ೦ದಸುಖ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ತಾಯಿಯೊಡನೆ ವಿರೋಧ.

ಕು೦ಭ ನವಾ೦ಶ:- ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಮುಖಾಮುಖಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಾ೦ಶ:- ಸ್ತ್ರೀ ಯೊಡನೆ ವಿರೋಧ.

ತುಲಾ ನವಾ೦ಶ:- ಜಲಭಯ.

ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಲಾಭ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ದಶಾ- ಕರ್ಕ ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ಸಿ೦ಹನವಾ೦ಶ:- ರಾಜ ವಿರೋಧ.

ಮಿಥುನ ನವಾ೦ಶ:- ಭೂಮಿ ಲಾಭ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ಮೇಷ ನವಾ೦ಶ:- ವಿಷ ಜ೦ತುಭಯ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ಜಲ ಭಯ.

ಕು೦ಭ ನವಾ೦ಶ:- ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ರೋಗ ಬಾಧೆ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕಲಾಭ.

ಧನುರಾಶಿ- ಮೇಷ ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿ ಲಾಭ.

ಮಿಥುನ ನವಾ೦ಶ:- ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.

ಕರ್ಕ ನವಾ೦ಶ:- ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿ೦ದ ಯಶಸ್ಸು.

ಸಿ೦ಹ ನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶ:- ಜಗಳ, ತ೦ಟೆ ತಕರಾರು.

ತುಲಾ ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಾ೦ಶ:- ರೋಗ ಬಾಧೆ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅವರಿ೦ದ ಆನ೦ದ.

ಮಕರರಾಶಿ- ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಸ೦ತೋಷ.

ಕು೦ಭನವಾ೦ಶ:- ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಫಲಗಳು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಾ೦ಶ:- ವಿಷದಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ತುಲಾನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರು ಹೆಚ್ಚಳ.

ಕರ್ಕ ನವಾ೦ಶ:- ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ.

ಸಿ೦ಹ ನವಾ೦ಶ:- ಮೃಗಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಮಿಥುನ ನವಾ೦ಶ:- ಮರದಿ೦ದ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ.

ಕು೦ಭ ರಾಶಿವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ಮೇಷನವಾ೦ಶ:- ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು.

ಮೀನ  ನವಾ೦ಶ:- ದೂರದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ.

ಕು೦ಭನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರು ವೃದ್ಧಿ.

ಮೇಷ ನವಾ೦ಶ:- ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ ಹಾನಿ.

ವೃಷಭ ನವಾ೦ಶ:- ಮರಣ ಭಯ.

ಮಿಥುನ ನವಾ೦ಶ:- ಸುಖ ಸ೦ತೋಷ.

ಮೀನ ರಾಶಿ-

ಕರ್ಕ ನವಾ೦ಶ:- ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಸಿ೦ಹ ನವಾ೦ಶ:- ರಾಜ ಗೌರವ. ಅಧಿಕಾರ ಲಾಭ.

ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.

ತುಲಾನವಾ೦ಶ:- ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಾ೦ಶ:- ಜ್ವರಬಾಧೆ.

ಧನು ನವಾ೦ಶ:- ಶತ್ರು ವೃದ್ಧಿ.

ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಕು೦ಭ ನವಾ೦ಶ:- ಜಲದಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಮೀನ ನವಾ೦ಶ:- ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ.

ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಕಾರರು ಭಾವ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಶುಭ ನಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವಕಾರಕತ್ವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. ಅದೇ ಪರಾಶರರು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನವಾ೦ಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫಲ ವನ್ನು ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. ಯಾಕ೦ದರೆ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿರುವುದು ನವಾ೦ಶದ ಫಲಗಳು. ಅದ್ದರಿ೦ದ ಇವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಾಶರರು ಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಫಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ದು ಗಮನಿಸೋಣ.

ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಉಚ್ಛ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಕೇ೦ದ್ರ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನೀಚ, ಶತ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಾಪಯುತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಫಲಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದಿದ್ದಾರೆ. ಅ೦ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಪರೂ ಕೂಡ ಉಚ್ಛ, ಶುಭಸ್ಥಾನಗತರಾದಾಗ ಅಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಗ್ನೇಶನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ದೇಹಸೌಖ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ, ಮರಣ ಭಯ ವಿರುತ್ತದೆ.

ತೃತೀಯೇಶನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು,

ಚತುರ್ಥೇಶನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ೦ಚಮೇಶನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಸ೦ತೋಷ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಷಷ್ಟೇಶನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ರೋಗಬಾಧೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಸ೦ಕಟ, ಜಾತಕರಿಗೆ ಮರಣ ಭಯ ವಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮರಣ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನವಮಾಧಿಪನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ೦ಪದ್ಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದಶಮಾಧಿಪನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿ೦ದ ಗೌರವ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕಾದಶಾಧಿಪತಿಯ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಭಯ, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಾದಶಾಧಿಪನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ, ರೋಗಪೀಡೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವು ಅಧಿಪತಿತ್ವದ ಫಲಗಳು. ಗ್ರಹರ ಶುಭಾ ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವೇ ಪರಾಶರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಜನ್ಮ ಕಾಲದ ಗ್ರಹರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದಶಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ( ಗೋಚಾರ) ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹರು ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಗ ಫಲ ಸೇರಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಪರಾಶರರು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ನವಮ ದಶಮಾಧಿಪರು ಪ೦ಚಮಾಧಿಪತಿಯೊಡನೆ ಯುತಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಅವರ ದಶಾ ಶುಭಪ್ರದವಾಗುವುವು.
 • ಪ೦ಚಮಾಧಿಪನೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಯುತಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೂ ಅವನ ದಶಾ ಶುಭಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ಚತುರ್ಥ ,ದಶಮಾಧಿಪರ ದಶಾವೂ ಕೂಡ ನವಮಾಧಿಪನೊಡನೆ ಯುತಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ಕೇ೦ದ್ರಾಧಿಪತಿ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಿತನಾಗಲೀ, ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪತಿ ಕೇ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಾಗಲೀ ಅವರ ದಶಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುವುದು.
 • ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪರ ದಶಾ ಕೂಡ ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪತಿ ಯುತಿ ಯಿ೦ದ ಶುಭ ಪ್ರದ ವಾಗುವುದು.
 • ಕೇ೦ದ್ರಾದಿಪತಿ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿರಲಿ, ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪತಿ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಇವರೊಡನೆ ಯುತಿ ಹೊ೦ದಿದ ಗ್ರಹನ ದಶಾವೂ ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹನ ದಶಾ ಕೂಡ ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ನವಮದಲ್ಲಿರಲಿ, ನವಮಾಧಿಪತಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರಲಿ ಇಬ್ಬರ ದಶಾವೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ದಶಮದಲ್ಲಿರಲಿ ಇವರ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ ರಾಜ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮರಳಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು.
 • 3,6,11 ರ ಅಧಿಪತಿಗಳ, ಅಥವ ಈ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತ ಗ್ರಹರ, ಅಥವ ಇವರೊಡನೆ ಯುತಿ ಹೊ೦ದಿದ ಗ್ರಹರ ದಶಾ ಅಶುಭಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ಮಾರಕಸ್ಥನಾಧಿಪರ, ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಿತ ಗ್ರಹನ ದಶಾ ಅಶುಭ ಪ್ರದವಾಗುವುದು.
 • ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹನ ಬಲಾಬಲದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವು ಯೋಗಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ( ಭಾವಫಲ ಭಾಗ-16) ಹೆಳಿದ ಯೋಗಗಳ ಹೊರತಾದ ಫಲಗಳು.

ಚ೦ದ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು

ಬೃಹತ್ ಸ೦ಹಿತ( ವರಾಹ)

ಜನ್ಮಚ೦ದ್ರ:- ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ವಾಹನ, ಆಭೂಷಣ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ಚ೦ದ್ರ:– ಗೌರವಹಾನಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು.

ತೃತೀಯಚ೦ದ್ರ:– ಆಭರಣ,ಸ೦ಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು, ಸ೦ತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಚತುರ್ಥಚ೦ದ್ರ:– ಪರರಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಅರಣ್ಯಸ೦ಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ೦ಶನ.

ಪ೦ಚಮಚ೦ದ್ರ:– ಅಪಮಾನ, ರೋಗಬಾಧೆ, ದುಃಖ, ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು.

ಷಷ್ಟಚ೦ದ್ರ:– ಸ೦ಪತ್ತು ಗಳಿಕೆ, ಸ೦ತೋಷ, ಶತ್ರುನಾಶ, ರೋಗಬಾಧೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮಚ೦ದ್ರ:– ವಾಹನಲಾಭ, ಪಲ್ಲ೦ಗ, ಗೌರವ,ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ, ಧನಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮಚ೦ದ್ರ:– ಭಯ, ವಿಷಭಯ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ನವಮ ಚ೦ದ್ರ:–  ಬ೦ಧನಭಯ, ದುಃಖ, ಬಳಲಿಕೆ, ಜಠರರೋಗಗಳು, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದಶಮಚ೦ದ್ರ:–  ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಧ್ಯೇಯಸಾಧನೆ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಏಕಾದಶಚ೦ದ್ರ:– ಪ್ರಗತಿ, ಮಿತ್ರಸ೦ಗ, ಶ್ರೀಮ೦ತಿಕೆ,ಸ೦ತೋಷ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಾದಶ ಚ೦ದ್ರ:– ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ, ಸ್ವಯಂಕೃತ ನ್ಯೂನತೆಗಳು,ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಯವನಜಾತಕ

ಜನ್ಮಚ೦ದ್ರ:- ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಸುಗ೦ಧ ದೃವ್ಯಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ, ಹೊಸ ಮಿತ್ರಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಚ೦ದ್ರ:- ಅತಿಕಾರ್ಯದಿ೦ದ ಆಯಾಸ, ವಾದವಿವಾದ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ತೃತೀಯ ಚ೦ದ್ರ:- ಆಭೂಷಣಗಳು, ಬ೦ಗಾರ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ, ಹೊಸಮಿತ್ರರು, ಉತ್ತಮ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಚತುರ್ಥ ಚ೦ದ್ರ:-  ಬ೦ಧುಗಳಿಗೆ ರೋಗಪೀಡೆ, ಅಧಿಖ ಖರ್ಚು, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ೦ಚಮಚ೦ದ್ರ:- ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಅಪಮಾನ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ಜೀರ್ಣಾ೦ಗಬಾಧೆ. ಷಷ್ಟಚ೦ದ್ರ:-  ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೋಲು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮಚ೦ದ್ರ:- ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ, ಸ್ವರ್ಣ, ಆಭೂಷಣ ಲಾಭ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮಚ೦ದ್ರ:- ರೋಗಬಾಧೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ತೀವ್ರಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ನೋವು, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಮರಣಭಯ.

ನವಮಚ೦ದ್ರ:- ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಖರ್ಚು, ಗೌರವಹಾನಿ, ಅಪಮಾನ, ಹಲವು ರೋಗಗಳು.

ದಶಮ ಚ೦ದ್ರ:-ಸ೦ತೋಷ, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.ಸ್ತ್ರೀ ಯಾದರೆ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ.

ಏಕಾದಶ ಚ೦ದ್ರ:- ಸು೦ದರ ಪತ್ನಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ, ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ.

ದ್ವಾದಶ ಚ೦ದ್ರ:- ಅಪಮಾನ, ಗೌರವಹಾನಿ, ಆಲಸ್ಯ, ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಅಜೀರ್ಣರೋಗ.ಮಾರಕ ದಶಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮರಣ ಭಯ, ನೋವು, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು.

ಜ್ಯೋತಿರ್ನವ ನವನೀತಮ್

ಜನ್ಮ ಚ೦ದ್ರ:- ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪ್ರಗತಿ, ಸಿಹಿಖಾದ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ಚ೦ದ್ರ:– ಮಾನಸಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಕಳ೦ಕ, ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ರೋಗಬಾಧೆ.

ತೃತೀಯ ಚ೦ದ್ರ:– ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆಭೂಷಣಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಶಾ೦ತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ.

ಚತುರ್ಥ ಚ೦ದ್ರ:– ಮಾನಸಿಕ ಬ್ರಮೆ, ಬ೦ಧು ವಿರೋಧ, ಚ೦ಚಲ ನಡೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುವುದು.

ಪ೦ಚಮ ಚ೦ದ್ರ:– ವಾತ, ಕಫದೋಷ, ಸೋಮಾರಿತನ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಕಾರ್ಯಗಳ ನಷ್ಟ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಷಷ್ಟಚ೦ದ್ರ:– ಉದ್ಯೋಗಲಾಭ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಕೀರ್ತಿ, ಸ೦ತೋಷ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮಚ೦ದ್ರ:– ಸ೦ತೋಷ, ಕೀರ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಧನಗಳಿಕೆ, ಪತ್ನಿಸುಖ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮಚ೦ದ್ರ:– ಜೀರ್ಣಾ೦ಗರೋಗಗಳು, ದುಃಖ, ಸ೦ಧಿವಾತ, ಕೀಳುಆಹಾರ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ನವಮ ಚ೦ದ್ರ:– ಆಭೂಷಣ ನಾಶ, ಪುತ್ರರೊಡನೆ ವೈರ, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ, ರೋಗಬಾಧೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದಶಮ ಚ೦ದ್ರ:– ಇಚ್ಛಿತಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ೦ಧು ಸೌಖ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಏಕಾದಶ ಚ೦ದ್ರ:– ಮಾನಸಿಕ ಶಾ೦ತಿ, ನಿರ೦ತರ ಸ೦ತೋಷ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಸ೦ಪದಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಾದಶಚ೦ದ್ರ:– ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಗೌರವ ನಷ್ಟ, ಬ೦ಧು ವಿರೋಧ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಆಲಸ್ಯ, ಜೀವಾಪಾಯ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಚ೦ದ್ರ ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕವರ್ಗ ಫಲ( ಗೋಚಾರ ಫಲದೀಪಿಕ)

 • ಎ೦ಟು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಸುಖ, ಕೀರ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಏಳು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ ಆಭೂಷಣಗಳು, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಲ೦ಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಮಾರ೦ಭಗಳು, ಸ೦ತೋಷ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಆರು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ ಗುಪ್ತವಿದ್ಯೆಗಳು, ಮ೦ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳ ಮು೦ದಾಳತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಐದು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ, ಧೈರ್ಯ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಪ್ರಗತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ನಾಲ್ಕು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ, ಸ೦ತೋಷ , ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಮೂರು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ, ಜಗಳಗ೦ಟಿತನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಎರಡು ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ, ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಜಗಳ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಜಗಳ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಿತ್ರರ ಅಗಲಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಒ೦ದು ಬಿದು ಇರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಘಡಗಳು, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಶೂನ್ಯ ಬಿ೦ದುಗಳಿರುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ನಿರುವಾಗ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಬೇರೆ ಗ್ರಹರು ಬಿ೦ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಾಡಿರುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹನ ನವಾ೦ಶ ದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗ ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆಭೂಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಚ್ಛಿತ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠಮನುಷ್ಯರ ಸ೦ಗ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಚ೦ದ್ರ ಜನ್ಮ ಚ೦ದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭಫಲಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆಭಾವಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವವು. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನದ ಘಟನೆ ಯಾದ್ದರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಗಳೂ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಖ೦ಡಿತ ನೆರವೇರುವುದು. ಇದು ಇತರ ಗ್ರಹರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.
 • ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ಜನ್ಮ ಕುಜನಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಿಶ್ರಫಲ. ಅಶುಭನಾದರೆ ಕೋಪ, ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅಪಘಾತ, ಸಾ೦ಕ್ರಾಮಿಕರೋಗ, ವೈರತ್ವ, ಕಾರ್ಯಹಾನಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ಜನ್ಮ ಬುಧನಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶುಭಫಲವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ ಅಥವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ಜನ್ಮಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸಕಾರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರ೦ಭ, ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ಜನ್ಮ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆನ೦ದ, ಸುಖ, ಸುಲಲಿತ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಸುಖ, ವಿವಾಹ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ಶನಿಯಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದುಃಖ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ದಿ ಆತ೦ಕ, ಹಿರಿಯರ ವಿರೋಧ, ಸ್ತ್ರೀವಿರಸ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಹನಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಗೋಚಾರಚ೦ದ್ರ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನಾನುರಾಗ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿ೦ದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ಕೇತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವು, ಜನವಿರೋಧ, ಪಿತೃವೈರತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ಆಯಾಗ್ರಹರ ಅಧಿಪತಿತ್ವ, ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಚ೦ದ್ರ ಆಯಾ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗ ಉದ್ದೀಪನ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗಲೂ ಅವನ ಫಲ ಏಕರೂಪ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿ ಘಟಿಯ ( 24 ನಿಮಿಷ) ಚಲನೆಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಶುಭಾಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೂ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚ೦ದ್ರ ಶುಭ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಶುಭಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತ ಚ೦ದ್ರ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅಶುಭ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನ. ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತೆ ಇದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದ 13 ಡಿಗ್ರಿ 20 ನಿಮಿಷವನ್ನು 60 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ( ಒ೦ದು ಘಟಿ ಚಲನೆಗೆ) ಚ೦ದ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

 

ಚ೦ದ್ರಕ್ರಿಯಾ .

Moons engagments ಚ೦ದ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಭಾಗ
1 Changing Place ಸ್ಥಾನ ಚಲನೆಯವನು 00D-13M-20S
2 Penance ತಪಸ್ಸು 00-26-40
3 Attached to others wife ಅನ್ಯಭಾರ್ಯಾಸಕ್ತ 00-40-00
4 Indulged in gambling ದ್ಯೂತಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ 00-53-20
5 On elephant ಗಜಸವಾರ 01-06-40
6 On throne ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧಿಪ 01-20-00
7 Great king ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ 01-33-20
8 Win over enemy ಶತ್ರು ವಿಜಯಿ 01-46-40
9 Army chief ದ೦ಡಾಧಿಪ 02-00-00
10 Virtuous ಗುಣವ೦ತ 02-13-20
11 dead ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವ 02-26-40
12 Without head ತಲೆಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊ೦ಡವ 02-40-00
13 Broken legs and hands ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದವ 02-53-20
14 imprisoned ಬ೦ಧಿತ 03-06-40
15 IN loss ನಷ್ಟಹೊ೦ದಿದವ 03-20-00
16 King ರಾಜ 03-33-20
17 Studying Vedas ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ 03-46-40
18 Sleeping ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ 04-00-00
19 virtuous ಸುಚರಿತ್ರ 04-13-20
20 Memory power ನೆನಪಿನಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ 04-26-40
21 Charitable ಧರ್ಮಕರ್ತ 04-40-00
22 Noble family ಉತ್ತಮ ವ೦ಶಜ 04-53-20
23 Got Hidden Treasure ನಿಧಿದ್ರವ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದವ 05-06-40
24 Famous family ಕೀರ್ತಿವೆತ್ತ ಕುಲದವ 05-20-00
25 Commentator ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ತ 05-33-20
26 Destroyer of enemy ಶತ್ರುನಾಶಕರನು 05-46-40
27 Diseased ರೋಗಿಷ್ಠನು 06-00-00
28 defeated ಪರಾಜಿತನು 06-13-20
29 Moved out own country ಸ್ವದೇಶ ಬಿಟ್ಟವನು 06-26-40
30 servant ಭ್ರತ್ಯನು(ಸೇವಕನು) 06-40-00
31 Loser of finance ಧನಹಾನಿ ಯಾದವನು 06-53-20
32 Member of royal court ರಾಜಸಭಾಸದನು 07-06-40
33 Good counselor ಉತ್ತಮ ಮ೦ತ್ರಾಲೋಚಕನು 07-20-00
34 Ruler of another state ಅನ್ಯರಾಜ್ಯ ಆಳುವವನು 07-33-20
35 One with wife ಭಾರ್ಯೆಯೊಡನೆ ಇರುವಾತ 07-46-40
36 Feared by elephant ಆನೆಯಿ೦ದ ಭೀತನು 08-00-00
37 Fear of war ಯುದ್ಧಭೀತಿ ಉಳ್ಳವನು 08-13-20
38 Fear sycophant ಬಹು ಭಯ ಉಳ್ಳವನು 08-26-40
39 Bereft of enjoyment ಲೀಲಾವಿಲಾಸ ಹೀನ 08-40-00
40 Donor of meals ಅನ್ನದಾನಿ 08-53-20
41 One who worships fire ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ 09-06-40
42 Very hungry ಬಹುಹಸಿದಾತ 09-20-00
43 vagabond ಅಲೆಮಾರಿ 09-33-20
44 Eating meet ಮಾ೦ಸಭಕ್ಷಣೆ 09-46-40
45 Wounded by weapon ಅಸ್ತ್ರದಿ೦ದ ಘಾಸಿಗೊ೦ಡಾತ 10-00-00
46 Married ವಿವಾಹಿತ 10-13-20
47 Wearing armory ಕವಚ ಧಾರಿ 10-26-40
48 Gambler ಜೂಜಾಡುವವನು 10-40-00
49 King ರಾಜ 10-53-20
50 Sorrowful ದುಃಖಿತ 11-06-40
51 On the bed ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಾತ 11-20-00
52 Served by enemy ಶತ್ರುಸೇವಿತ 11-33-20
53 One with friends ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಇರುವವ 11-46-40
54 Yogi ಯೋಗೀಪುರುಷ 12-00-00
55 One with wife ಹೆ೦ಡತಿಯೊಡನೆ ಇರುವಾತ 12-13-20
56 Eating feast ಮ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ 12-26-40
57 Drinking milk ಕ್ಷೀರಪಾನಿ 12-40-00
58 Doing good deeds ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ನಿರತ 12-53-20
59 cautious ಸ್ವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳವನು 13-06-40
60 Happy ಸುಖಿ 13-20-00

 

ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಇನ್ನೊ೦ದು ಚ೦ದ್ರ ಗೋಚಾರದ ಫಲವೆ೦ದರೆ ನಕ್ಷತ್ರದ 36ನೇ ಒ೦ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗಿನ ಫಲಗಳು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಚ೦ದ್ರವೇಳಾ ಎ೦ದು ಕರೆದರು. ಅ೦ದರೆ ಪ್ರತಿ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚ೦ದ್ರ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗಿನ ಫಲ ಅಥವ ಒ೦ದು ನಕ್ಷತ್ರಪಾದದ 9ನೇ ಒ೦ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗಿನ ಫಲಗಳು. ಇದು ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊ೦ದುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚ೦ದ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗೋಚಾರ ಫಲನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಇನ್ನು ಜನ್ಮಕಾಲದ ಚ೦ದ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಚ೦ದ್ರವೇಳಾ ಫಲಗಳನ್ನು ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ೦ಬ೦ಧ ಬ೦ದಾಗ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದು ಹಲವು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚ೦ದ್ರವೇಳಾ ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾ ಫಲ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗ ಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.

 

CHANDRAVELA-ಚ೦ದ್ರವೇಳಾ

Chandravela

(Moon’s shedule)

ಚ೦ದ್ರ ವೇಳಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಭಾಗ(ending)

D-  M-  S

1 Shiro roga( Head disease) ಶಿರೋರೋಗ 00-22-13.33
2 Happy ಅನ೦ದ 00-44-26.66
3 Yaga ( Sacrifice) ಯಾಗ 01-06-39
4 comfort ಸುಖ 01-28-52.33
5 Netraroga( eye disease) ನೇತ್ರರೋಗ 01-51-05.66
6 Enjoyment ಆನ೦ದಿಸು 02-13-19
7 With wife ಹೆ೦ಡತಿ ಯ ಸ೦ಗ 02-35-32.33
8 Heavy Fever(Jvara) ಉಗ್ರ ಜ್ವರ 02-57-45.66
9 Clad with ornament ಅಭರಣ ಭೂಷಿತ 03-19-59
10 Netrapani( With tears) ಕಣ್ಣೀರು 03-42-12.33
11 Vishaprashana( taken poison) ವಿಷಪ್ರಾಶನ 04-04-25.66
12 Ejoying with lady ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ 04-26-39
13 Stomach problem ಉದರರೋಗ 04-48-52.33
14 Jalakrida( water amusement) ಜಲಕ್ರೀಡೆ 05-11-05.66
15 Jokey mood ಹಾಸ್ಯ 05-33-19
16 Anger ಕೋಪ 05-55-32.33
17 dancing ನೃತ್ಯ 06-17-45.66
18 Eating ghee rice ತುಪ್ಪದೂಟ 06-39-59
19 Sleeping ನಿದ್ರೆ 07-02-12.33
20 Charity ದಾನ ಕ್ರಿಯೆ 07-24-25.66
21 Teeth ache ಹಲ್ಲುನೋವು 07-46-39
22 Quarrel ಜಗಳ 08-08-52.33
23 Pilgrimage ಯಾತ್ರೆ 08-31-05.66
24 Melencholy ಉನ್ಮಾದ 08-53-19
25 Cold water bath ತಣ್ಣಿರು ಸ್ನಾನ 09-15-32.33
26 Obstruction ವಿರೋಧ 09-37-45.66
27 Heartily Bathing ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಸ್ನಾನ 09-59-59
28 Hungry ಹಸಿವು 10-22-12.33
29 Acquiring shastra ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಾಭ 10-44-25.66
30 Adultery ವ್ಯಭಿಚಾರ 11-06-39
31 In meeting ಸಭಾ ಸ್ಥಿತಿ 11-28-52.33
32 In war ಯುದ್ಧ 11-51-05.66
33 Doing holy work ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ 12-13-19
34 Doing bad deeds ಪಾಪಕಾರ್ಯ 12-35-32.33
35 Cruel act ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮ 12-57-46.66
36 Happy ಸ೦ತೋಷ 13-20-00

ಇದು ಚ೦ದ್ರ ನವಾ೦ಶದ ಒ೦ಬತ್ತನೇ ಒ೦ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗಿನ ಫಲಗಳು. ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊ೦ದುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

It is results of Moon while transiting 9th parta of navamsha. That is in 40 minutes. Note it matches with Kalachakra dasha system.

ಈ ಮೇಲಿನ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ನಾವು ಒ೦ದು ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಘಟನೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಒ೦ದು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

kundali ಕು೦ಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

transit ಕು೦ಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

dashas ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಾವು ಈಗ ಮೇಲಿನ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ದಶಾಫಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವರಿಗೆ ರವಿದಶಾ. ರವಿ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿ೦ದ ನಾವು ಅಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ಚಿ೦ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಪ೦ಚಮ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಮಿತ್ರ ಬುಧನೊಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಪ೦ಚಮ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಎ೦ದು ಫಲಹೆಳಲಾಗಿದೆ. ರವಿ ಷಡ್ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಖಳಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಲನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೃತ್ಯಲಿಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಶತ್ರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಿವರ್ತನಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ರವಿಯನ್ನು ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಜನ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಜ ಈ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ –ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನು ಲಗ್ನ-ದಶಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರವಿಯೊಡನೆ ಇದ್ದು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಚ೦ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರವಿ ಪುಣ್ಯಾ೦ಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಶುಕ್ರದಶಾ-ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ-ಶನಿ ಅ೦ತರಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದರು. ( ಸುಮಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ) ಜನವರಿ 20ಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದಶಾ ಮುಗಿದು ರವಿದಶಾ ಪ್ರಾರ೦ಭ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಕ್ರದಶಾ ಸ೦ಧಿ ಮತ್ತು ರವಿ ರದಶಾ ಇವರ ಗರ್ಭವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲುದೇ? ರವಿ, ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು , ಶುಕ್ರನಿ೦ದ ರವಿ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭಾವಕು೦ಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೊಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ( ಸೂರ್ಯಭಾಗ-3 ನೋಡಿ) ರವಿಯ ದಶಾ೦ತರದಶಾಗಳು ಗರ್ಭಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲದೇ ಬುಧನೊಡನೆ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ( ಲಗ್ನ-ದಶಮಾಧಿಪನಾಗಿ ಪ೦ಚಮಸ್ಥಿತನಿರುವುದು.) ಚ೦ದ್ರ ಲಾಭಾಧಿಪನಾಗಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ಕುಜ ಲಾಭಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ರಾಹು ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ಗುರು ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಪ೦ಚಮ-ಷಷ್ಟ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊ೦ದರೆ ಸಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ, ಲಗ್ನದಿ೦ದ ವ್ಯಯಸ್ಥಿತನಿರುವುದು, ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದುಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ ರವಿದಶಾ ಚ೦ದ್ರ ಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿ೦ದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅ೦ತರಭುಕ್ತಿನಾಥನಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶನಿ –ಮತ್ತು ಕೇತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವರು ಪರಸ್ಪರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇಮ –ಸಾಧಕ ತಾರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶನಿ-ಕೇತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರೇ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದರೆ ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅ೦ತರ ನಾಥರಾಗಿ ಬ೦ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಭ ಸ೦ಬ೦ಧ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ( ಕೇತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಚ೦ದ್ರ ಯುತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ೦ಚಮ ಸ್ಥಿತ ರವಿಯೊಡನೆ ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ, ಕುಟು೦ಬ-ಭಾಗ್ಯಧಪತಿಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು) ಮೊದಲು ಶುಭ ಫಲಕೊಟ್ಟು ನ೦ತರ ಅಶುಭಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅ೦ದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅ೦ತರ ಭುಕ್ತಿ ನಾಥರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದು ಗಮನಿಸುವುದು. ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರುವರಿ ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾನಾಥರಾಗಿ ಬರುವುದರಿ೦ದ ಆ ಒ೦ದುದಿನದ ಗೋಚಾರ ಶುಭಫಲದಾಯಕ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಶುಭ ಉ೦ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ ಎರಡನೇ ವಾರದಿ೦ದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿ೦ದ ಕೇತು ಪ್ರತ್ಯ೦ತರ ನಾಥರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಒ೦ದು ವಾರದ ಅವಧಿಗೆ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಿ೦ದ ಗಮನಿಸಬೇಕು.  ಈ ಸಮಯ ಇವರಿಗೆ ರವಿದಶಾ-ರವಿ ಅ೦ತರ-ಶನಿ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ರವಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧ, ಕೇತು, ಶುಕ್ರ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು, ರಾಹು ಷಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕುಜ, ಶನಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ವೇಧೆಯೂ ಉ೦ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇವರು ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆವಾಸ ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಗರ್ಭಸ್ರಾವ ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕ೦ದರೆ ಶನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಪ೦ಚಮಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಚ೦ದ್ರ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಲಾಭಾಧಪತಿ ಯಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೀನ ರವಿ, ಕು೦ಭ ಶುಕ್ರ ಶುಭಫಲದಾಯಕರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶನಿ, ಕುಜ ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಬಿ೦ದು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿ೦ದ ಈ ಸಮಯ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಸೇರಬೇಕಾಗಿ ಬ೦ದರೂ ಗರ್ಭನಷ್ಟ ವಾಗಲಿಲ್ಲ.

astakavarga ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಕು೦ಡಲಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಮು೦ದಿನ ಬುಧ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರದಲ್ಲಿ ಗುರು-ರಾಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ( ಅ೦ದರೆ ಗೋಚಾರ ರಾಹು, ಗುರು ಜನ್ಮ ಶನಿಯಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ) ರವಿಗೆ ರಾಹುವಿನಿ೦ದ ವೇಧೆ, ಅಶ್ವಿನಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಬುಧನಿಗೆ ವಕ್ರೀ ಗುರುವಿನಿ೦ದ ವೇಧೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಗರ್ಭಮಾಸಕ್ಕೂ ಬುಧನೇ ಅಧಿಪತಿ. ಕುಜ ಅನುಪಚಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಚ೦ದ್ರನೂ ಉಪಚಯರಾಶಿಯಿ೦ದ ಅನುಪಚಯ ರಾಶಿ( 3-4) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸವ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬ೦ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊ೦ದು ಅ೦ಶ ಆಗ ಚ೦ದ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ರೋಗಿಷ್ಠ ಎ೦ದಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಇನ್ನೊ೦ದು ಅ೦ಶ ಲಾಹಿರಿ ಅಯನಾ೦ಶದ೦ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ತಾರೀಖಿಗೆ ಸರಿ ಹೊ೦ದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಯನಾ೦ಶ ತೆಗೆದು ಕೊ೦ಡರೆ ಆಗ ರವಿದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಭುಕ್ತಿ, ಶನಿ ಅ೦ತರ, ಕುಜ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರ, ಕೇತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾದವನು ಈ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಅ೦ತರಗಳ ಸ೦ಗಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಭ ಅಥವ ಅಶುಭ ಫಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಇ೦ಗ್ಲೀಶ ತಾರೀಖಿಗೆ  ಸರಿ ಹೊ೦ದಿಸಿ ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

ಇದು ಓದುಗರಿಗೆ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಗೋಚಾರವನ್ನು ತುಲನೆಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ನ೦ಬಿದ್ದೇನೆ.

ಇನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾಕ್ಕೆ ಬ೦ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವಿದ್ದು ( ಪರಾಶರರ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು) ಹಿ೦ದಿನ ಜ್ಯೊತಿಷ ಪ೦ಡಿತರು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ. ಮು೦ದೆ ದಶಾಗುಣಿಸುವ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಇವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇ೦ದಿನ ಪರಾಶರಾದಿ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಓದುಗರು ಜಾಗರೂಕ ರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯ ಸಿ೦ಹ-ತುಲಾ-ಸಿ೦ಹ-ಕರ್ಕ-ಮಕರ ದಶಾ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ಮೊದಲವಾರದಲ್ಲಿ) ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಮೀನರಾಶಿ –ಮಕರ ನವಾ೦ಶ: ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ(ಮಕರ ನವಾ೦ಶ:- ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ದ್ವಾದಶಾಧಿಪನ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ, ರೋಗಪೀಡೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿತರಾಶಿ ಅಥವ ಸಿ೦ಹರಾಶಿಯ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪಿತ್ತ, ರಕ್ತಸ೦ಬ೦ಧಿರೋಗಗಳು, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯರಾಶಿ ಫಲ:- ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ಪಶು ಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಸತ್ಸ೦ಗದಲ್ಲಿ ಮನರ೦ಜನೆ, ಉ೦ಟಾಗುವವು. ರಾಶಿಗೆ ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಉ೦ಟಾದರೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ೦ಚಮ ರಾಶಿ:- ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಬ೦ಧುವೃದ್ಧಿ, ಆಹಾರದಾನ, ಕೀರ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ವಾಹನ, ಆಭೂಷಣ, ಆಭರಣ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ರಾಶಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಚರರಾಶಿಯಾಗದ್ದರೆ ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ ಹೇಳಬೇಕು. )

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅ೦ಶ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಚ೦ದ್ರ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಪ೦ಚಮ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಪ೦ಚಮದಲ್ಲಿ ಕುಟು೦ಬ-ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಅಷ್ಟಮ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಾತ್ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ( ತೃತೀಯ). ಮೇಲಾಗಿ ದ್ವಾದಶಾಧಿಪನ ದಶೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಶನಿ, ಕೇತು, ಕುಜರು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಾರಕರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸವ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನ ( 12-4-2016) ಕ್ಕೆ ಸಿ೦ಹ-ಕನ್ಯಾ-ಕರ್ಕ-ವೃಶ್ಚಿಕ-ಕನ್ಯಾ ದಶಾ೦ತರದಶಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಆಗ ರವಿ, ಬುಧ, ರಿಗೆ ರಾಹು- ವಕ್ರೀ ಗುರು ವಿ೦ದ ವೇಧೆ ಉ೦ಟಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ದಶಾ ಆಗಿದ್ದು ಶುಭಕರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಏಕಾದಶಾಧಿಪತಿ ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಚ೦ದ್ರ ವೇಳೆ ಕೋಪ ಎ೦ದಿದೆ. ಚ೦ದ್ರ ಕನ್ಯಾ ನವಾ೦ಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹರು ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬಿ೦ದುಗಳಿವೆ. ಗೋಚಾರ ಚ೦ದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಜ-ಶನಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಏಳು ತಿ೦ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವಾದರೂ ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ದೆಶೆ ಯಾದ್ದರಿ೦ದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಸಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವ ದಶಾ ಪದ್ಧತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ತಾರೀಖಿಗೆ ಸರಿ ಹೊ೦ದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

Moon part-3

We have discussed about Dasha’s (Ruling Periods) in Sun part-3. So I will limit here only for Vimshottari dasha of Moon and among Rashi dasha’s (Sign based ruling periods) explain another important dasha system Kalachakra dasha.

Moon’s Main Period( Parashara):– Glorious life, wealthy, fortunate, much earnings, Ceremonies in the family, Position of power, conveyances, attires, many cattle, these are the results Moon can give when he is exalted, in own house, in quadrant, trine, in 11th house, and strong. Benefic aspect, conjunction with lords of quadrant or trine, also gives same results. If Moon is in 2nd house and strong gain of much wealth and glory should be predicted.

Weak Moon if debilitated destruction of the wealth is indicated.Moon posited in 3rd house there will be ups and downs regarding happiness and wealth. Moon joined with or related to malefic gives foolishness, mental worry, trouble from servants, destruction of wealth and may lose mother. Moon posted in 6th, 8th or 12th house  and related to malefic, mother will be in trouble and destruction of property, opposition from king is indicated.  Strong Moon posited in similar condition only gives ups and downs in wealth and happiness.

Moon Dasha and Moon sub period:- Gain of horse, elephant etc, conveyances, and rich attires, indulge in devotion to God, and preceptors, bhajan, Pooja. Gain of kindom, position of power, fame and much happiness. These results are possible when Moon in exalted, or strong being in own house etc. Moon in debilitation or weak and related with malefic gives destruction of wealth, lose power, laziness, sorrow, trouble to the mother, arrest, loosing of relatives. Moon being the lord of 2nd and 7th house or conjoined with 6th or 8th house lords, gives pain or unexpected death. To come out of these ill effects one should give brown cow or buffalo in charity.

Moon Dasha and Mars sub period:- Mars gives Progress with fortune, honor by king, rich attires, success in undertakings, increase in agriculture income and all round booming if posited in own house, exaltation house or in quadrant or trine. Mars posited in 6,8,or 12th house from ascendant or lord of the main period or related to malefic gives destruction of property, loss in agriculture income or business, destruction of relatives, enemity, opposition from relatives, anger, conflict with king and servants.

Moon Dasha and Rahu sub period:- Good results in the begining and bad results in end is the main feature of Rahu. He gives oppostion from king, fear of thieves and serpent, destruction of cattle, trouble to relatives and friends, mental worry and insult if posited in quadrant or trine. Rahu posited in 3,6,10, or 11th house and related to benefic and Yogakarakas, gives success in undertakings, gain of conveyance and rich attire and honor from king. Rahu posited in 8, or 12th house and weak, gives loss of power and position, wrath of king, danger from poisionous creatures, sorrow and trouble to wife and children. Rahu posited in 3rd, or 11th house or in qudrant or trine from lord of the main period gives pilgrimage and charity works. Rahu in 1st or 7th house gives trouble to the body, and disease. To overcome this ill effect one has to do the Japa of Rahu incantations and give in charity the goat.

Moon dasha-Jupiter sub period:-  Gain of kingdom, position of power, honored by king, ceremonies in the family, rich attires, and ornaments, by family deity’s grace, gain of land, conveyances and success in undertakings, gain from government are the results if Jupiter is exalted, or in quadrant or trine. Jupiter gives trouble to parents and children, loss of power and position, mental worry, quarrel, loss of house, property, agriculture land if posited in 6,8, or in 12th house, in relation to malefic or debilitated or combust. Jupiter gives   many cattle, help from brothers, gain of land and grains, bravery, tolerance, interest in sacrifice ceremonies in family, gain of kingdom, position of power if posited in 3rd or 11th house. Jupiter gives bad food, long travel, if posited in 6, 8, or 12th from Moon. He gives good results in the beginning and bad results at the end. Jupiter gives danger to life if posited in 2nd or 7th house. Remedy of these ill results is japa of Shiva sahasranama, (1000 names of Shiva) charity of gold.

 Moon dasha-Saturn sub period:- Saturn gives son, wealth, lands, gain from servants in business, increase in agriculture wealth, gain from son, glorious things from king, rich attires, etc. if he is exalted, in own house, in quadrant or trine, in own Navamsha or joined with benefic, or in aspect to benefic. Saturn gives visit to holy places, bath in Holy River, trouble from people and enemies if posited in 6, 8, or 12th house or in 2nd house or debilitated. Amusement parties, gain of wealth, and sometimes quarrel with wife and children, are the results if Saturn is posited in quadrant or trine from the lord of the main period and strong. Saturn posited in 2nd, 7th, or in 8th house gives trouble to the body and diseases. Remedy for this ill effects is chanting Mruntyunjaya incantations and giving in charity the black cow or buffalo.

Moon dasha-Mercury sub period:- Accumulation of wealth, honor from king, gain of rich attire, clothes, dialogue with knowledgeable people, gain of knowledge, ceremonies, gain of children, happiness, gain in business, accumulation of ornaments and conveyances are the results, Mercury gives posited in exaltation, in quadrant, or trine, in own house, in own navamsha and strong. Mercury posited in quadrant or trine in 2nd house, or 11th house from lord of the main period gives ceremonies in the family, charity works, and friendship with king and savants, gain of pearls and gems, gain of conveyance, good health, amusement drink parties. Chances of arrest, body pain, loss in agriculture, trouble to wife and children are the results of Mercury posited in 6, 8, or 12th house from lord of the main period. Mercury as lord of 2nd or 7th house gives fever. Remedy for this ill effect is chanting Vishnu sahasranama (1000 names) and giving in charity the goat.

Moon dasha-Ketu sub period: – Accumulation of wealth, amusement parties with wife and children, religious mentality, are the results of strong Ketu posited in quadrant, or trine, and in 3rd house. Some losses, loss of wealth, will be result in the first part of the sub period.  Accumulation of wealth and many cattle are the results of strong Ketu posited in quadrant, trine or in 11th house from lord of the main period. But loss of property is possible at the end of the sub period. Hurdles to the undertakings, quarrel with enemies, are the results of Ketu posited in 8th or 12th house from lord of the main period or afflicted. Ketu posited in 2nd or 7th house gives diseases. Remedy for this ill effect is chanting Mrityunjaya incantation and worship of Shiva.

 Moon’s Main period( Dasha) and Venus Sub period:-  Gain of kingdom, position of power, rich attires and ornaments, many cattle, conveyances, happiness to wife and children, opportunity to build new house, daily ceremonies in the family, scents, and company of beutiful ladies. Good health these are good results Venus gives posited in exaltation sign, own signs and in quadrant , trine or 11th  from ascendant. Venus posited with lord of the main period gives lands, good health, honor, position of power. Venus gives loss of landed property, cattle, trouble to wife and children, opposition with king, if is debilitated, combust, or joined with malefic. Gain of Hidden treasure, gain of landed property, amusement parties, birth of son, good fortune, fulfillment of Aspiration, honor from king, devotion in preceptors and Brahmins, gain of ornaments, are the results Venus gives posited with 2nd 11th, exalted planet, or 9th lords. Many houses, land, wealth, and happiness, are the result Venus gives, posited in quadrant or trine from lord of the main period. Venus gives travel to foreign country, sorrow, danger to life, fear of thieves and serpents, posited in 6.8. Or 12th house. Venus gives being the lord of the 2nd or 7th house gives accidental danger to life, fear of thieves, and serpent. Remedy to guard of these ill effects is performing Japa of Rudra, giving in charity white cow, and silver.

Moon Dasha and Sun’s Sub period:- Regain the lost kingdom, gain of wealth, happiness, land and village, becomes possible with the help of king. earn friends, gain of son and gain of money are possible if Sun is posited in exaltation house, in quadrant, trine, or in 2nd, 3rd, or 11th house. But at the end of the sub period gives suffering with fever and lethargy. Danger from king, fear of thives, danger of serpents, trouble in foreign tour will occur Sun posited in 8th or 12th from lord of the main period. Sun being the lord of 2nd or 7th gives suffering with fever. Remedy for this ille effect is worshipping the Shiva.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period:-  Acquisition of land, wealth, honor from king, will be possible. Have Cates.

Moon dasha-Moon Sub Period-Mars Sub-sub period:- Increase in wealth, amusement parties with relatives, honor in the society, will befall. increase in wisdom, and discretion power becomes possible. There is danger from enemy.

Moon dasha-Moon Sub Period-Rahu Sub-sub period:- Having happiness and wealth through king becomes possible. If Rahu is afflicted, there is danger to life.

Moon dasha-Moon Sub Period-Jupiter Sub-sub period:- Happiness, honor, Gems, glorious life, will come forth, acquisition of knowledge through a preceptor, aquision of kingdom, position of power, will come forth.

Moon dasha-Moon Sub Period-Saturn Sub-sub period:- Suffer bile problems, there will be destruction of wealth, fame, and honor.

Moon dasha-Moon Sub Period-Mercury Sub-sub period:- Success in education, birth of son, aquiring vehicles, gain of white grains, and white rich attire are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Ketu Sub-sub period:- Sorrow, untimely death, quarrel with brahmins, all types of troubles will be the result.

Moon dasha-Moon Sub Period-Venus Sub-sub period:- Happiness, icrease in wealth, birth of female child, have Cates, are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Sun Sub-sub period:- Happiness, gain of grains, rich attires, all round success are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Moon’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Ornaments, lands, honor from king, glory, and anger are the results.

 Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Mars’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Troubles, opposition from enemies, stomach troubles, death of father, diseases of Vata, pitha and kapha.(wind, bile and phlegm).

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Rahu’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Dispute with relatives and friends, living in foreign country, loss of wealth, fear of arrest.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Jupiter’s Sub-sub- sub period( sookshma):- gain of wealth, glory, power in kings court, land and other properties, birth of son, all kind of happiness is possible.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Saturn’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Wrath of king, loss of wealth, loss in business, fear of thieves and Brahmins are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Mercury’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Honor from king, gain of wealth, acquiring foreign vehicles, birth of children, are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Ketu’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Losing the means of lively hood, fear of fire, Sunstroke are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Venus’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Gain of kingdom, gain of landed property and ornaments, getting honor are the results.

Moon dasha-Moon Sub Period-Moon Sub-sub period and Sun’s Sub-sub- sub period( sookshma):- Many fold troubles, loss in business, loss of grains and cattle, bodily sufferings are the results.

Tatparyartha Chandrike:

Benefic Moon’s Period:- Incantation, Worship, rituals, jaggary, shugar, milk, curd, cotton clothes, flower gardens, cosmatics, Honey, rose water, scented materials, variety of toys, amusement materials, sesame and its oil, rice, paddy, good earning through trade of these things, Yoga practice, exercises, industries, earning through these means, are the results.

 Malefic Moon’s Period:- Weak and malefic Moon’s period gives sleep, laziness, lethargy in any work, soft nature and gets into trouble because of these. Serving brahmins, worship, sexual indulgence, wasting the time aimlesly, are also the results. Loss of money even though have intelligence, loss of fame, having no progress, destruction in many ways, or troubles, having only female children, many hurdles, enmity with strong or rich people, are the results.

Jataka Parijatha:

Moon’s main period:- Honor about brahmins, incantations and scriptures, learning them, company of young ladies, wealth, acquisition of land, gain of flowers and scents, ornaments and attires. Gain of costly things, are the results. Weak or malefic moon gives poverty, windy problem.

 Moon’s Main period and Moon’s Sub period:– Concentration in education, Able to concentrate in minute, Learning of music, singing, instrumental music e.t.c. gain of silk attire, success in undertakings, good health, honor in the society, Minister, commander in chief, e.t.c postions of power, going on pilgrimage with family, gain of land, cattle, conveyance, are the results.

Moon’s Main period and Mars’s Sub period:- suffering from diseases, Irritability , loss of position and change of place, loss of wealth, trouble from co-born and friends, trouble to the mother are the results.

Moon’s Main period and Rahu’s Sub period:- Trouble from enemies, chronic diseases, trouble to the relatives, loss of wealth, failure in undertakings.

Note:- Like this almost all stalwarts have given good results for benefic and bad results for malefic. It does not mean that Jataka parijata or any other great saints have not given the results based on houses as done by Parashara. Many have described those things in seperate chapters. I have given those views in Sun part-3. So I am not detailing them again. It is also important to keep in mind the time of giving bad results by malefic. Since no planet gives only bad results through out the period. Similarly it is also important that, those Parashara explained, the houses where in some planets give good and bad results and the period when it gives so. But still readers may have doubt why Parashara has given so many sytems of periods. It we go through the method of calculating the period and sub periods we can come to the conclusion. Each time in Vimshottari period system we devide the period by 120. That is we are considering the longevity of that person is 120 years. But it could be the realfact for very few. But it is also almost impossible to calculate and judge the actual longevity of a person because of so many reasons. Let us discuss about it when we deal with dasha system. Parashara has given many dasha systems applicable to people of different longevity. Out of these many stalwarts have opinioned that Kalachakra dasha is another important dasha system. We normally use Vimshottari dasha system( 120 years). We can judge the happenings of events in any bodies life, using the karakatva of sign, house, and planets and the method of judging enumerated by Parashara. But to predict when it will happen, we cannot properly judge only using transit of planets. To make it more acurate Parashara has given Dasha systems and asked to use it along with transit of planets. But main hurdles in this system is before using any Dasha system we must judge the longevity of the person concerned. Stalwarts like Varaha cautioned us about it and have given many ways to judge the longevity. But we know that presently no method works out perfectly. Let us discuss about it while discussing longevity. Similarly period of Dasha and Bhukti etc. are also effected by Ayanamsha another field of dispute. These are the main hurdles for an astrologer in timing the events. Now I will try to discuss about the Kalachakra Dasha which many astrologers considered very important. I will discuss only its features here and explain the calculation methods while discussing Dasha or Periods

Kalachakra Dasha( Period):- The rays we recieve from various planets is given by Krishnacharya as follows. Sun-5, Moon-21, Mars-7, Mercury-9, Jupiter-10, Venus-16, Saturn-4. Parashara and others have given another figure and treated it as Bruhat Rashmi(Major Rays). Sun-25, Moon-91, Mars-25, Mercury-74, Jupiter-60, Venus-76, Saturn-25. Planet in own house it should be multiflied by two. For exalted or Retro planet it should be multiflied by four. For planet in Moola trikona it should be multiflied by three. This figure is used for foretelling the wealth, Ornaments, Precious things, Timber, relatives, Utensils, Rich attires, dimension of the land owned, Money, Gold etc. which the concerned person may own. Parashara has given one more figure when a planet is posited in its exaltation degree. Sun-10, Moon-9, Mars-5, Mercury-5, Jupiter-7, Venus-7, Saturn-8, Saturn-5. But in Kalachakra dasha, he used the figure given by Krishnacharya, as number of years for each planet as periods. Here also nine Dashas will run in one’s life time. But these nine dashas are given for each quarter of the star where in Moon is posited. For e.g. For Aries amsha ( 1st quarter of Ashvini) it is 100 years including all 9 dashas. For Taurus amsha( 2nd quarter of Ashvini) it is 85. For Gemini amsha( 3rd quarter of Ashvini) it is 83 years. For Cancer amsha ( 4th quarter of Ashvini) it is 86 years. The triangle signs from Aries also have same Dasha periods. Each sign contains 9 quarters. That is two stars and one quarter of the next star. So to make it uniform Three stars each is made one group and called savya( clock wise) and next three stars group is called apasavya( anitclock wise. Similarly all 27 stars are classified. In savysa stars first quarter is considered as Deha and ninth quarter is considered as Jeeva. In Apasavya stars first quarter is considered as Jeeva and ninth quarter is considered as Deha. Three groups of five stars each of Savya stars have been given signs in the same way. This is similar to Navamsha pattern. Three group of four stars of Apasavya stars are also given signs in same way. This dasha system is based on signs. The number of years of each dasha is same as given to planets who are lords of those signs. Table is given below to understand it clearly.

Savya stars and Dasha

Star Quar

ter

Deha-Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jeeva Longevity

Navamsha

Ashvini

Punarvasu

Hasta

Moola

Pu.bhadra

1st Mars Aries

7

Taurus

16

Gemini

9

Cancer

21

Leo

5

Virgo

9

Libra

16

Scorpio

7

sagittarius

10

Jupiter Aries

100

2nd Saturn Capri

corn

4

Aqua

rius

4

Pisces

10

Scor

pio

7

Libra

16

Virgo

9

Cancer

21

Leo

5

Gemini

9

Mercury Taurus

85

3rd Venus Taurus

16

Aries

7

Pisces

10

Aqua

rius

4

Capri

corn

4

Sagit

tarius

10

Aries

7

Tau

rus

16

Gemini

9

Mercury Gemini

83

4th Moon

 

Cancer

21

Leo

5

Virgo

9

Libra

16

Scorpio

7

sagit

tarius

10

Capri

corn

4

Aqua

rius

4

Pisces

10

Jupiter Cancer

86

Bharani

Pushya

Chitra

Pu.shada

U.bhadra

1st Mars Scorpio Libra Virgo cancer Leo Gemini Taurus Aries Pisces Jupiter 100  ಸಿ೦ಹ
2nd Saturn Aquarius Capricorn sagittarius Aries Taurus Gemini cancer Leo Virgo Mercury Virgo

85

3rd Venus Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Scorpio Libra Virgo Mercury Libra

83

4th Moon Cancer Leo Gemini Taurus Aries Pisces Aquarius Capricorn sagittarius Jupiter Scorpio

86

Kruttika

Ashlesha

U.shada

Swathi

Revati

1st Mars Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Jupiter Leo

100

2nd Saturn Capri

corn

Aquarius Pisces Scorpio Libra Virgo Cancer Leo Gemini Mercury Virgo

85

3rd Venus Taurus Aries Pisces Aquarius Capricorn Sagittarius Aries Taurus Gemini Mercury Libra

83

4th Moon Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Jupiter Scorpio

86

Each star’s four quarters have given one sign each according to Navamsha system. The lords of those nine signs become lords of nine Main period lords. Each planet’s ruling period is equal to its rays. ( as given by Krishnacharya). Savya stars( clockwise stars) group of five stars each come in three cycle thus give 36 main ruling periods. All the 4 quarters of these five stars group have same pattern of signs allotted. For the first and 4th quarters of the of first and third cycle, it is according to the Navamsha pattern. second and third cycle signs are allotted in same pattern but it is different from Navamsha pattern. In second quarter main period, it is given previous next pattern in Cancer and Leo. This is named as Markatagati( like monkey). In third quarter main period changes from Sagittarius to Aries or From Scorpio to Pisces. This five sign movement is called Simhavalokana( seeing like lion). Another type of assignment in this quarter from Leo to Gemini or Virgo to Cancer is called Manddoka gati( Movement like frog).

Apasavya stars dasha( Anticlockwise)

Star Quarter Jeeva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Deha-Body Longevity

Navamsha

Rohini

Magha

Vishakha

Shravana

1st Jupi

ter

Sagitta

rius

Capri

corn

Aquarius Pis

ces

Aries Tau

rus

Gemini Leo Can

cer

Moon Scorpio

86

2nd Mer

cury

Virgo Libra Scor

pio

Pis

ces

Aquarius Capricorn Sagittarius Scorpio Libra Venus Libra

83

3rd Mer

cury

Virgo Leo cancer gemini Taurus Aries Sagittarius Capricorn Aquarius Saturn Virgo

85

4th Jupi

ter

Pisces Aries Taurus Gemini Leo cancer Virgo Libra Scorpio Mars Leo

100

Mrugashira

Pu.phalguni

Anuradha

Shravana

1st Jupiter Pisces Aqua

rius

Capri

corn

sagittarius Scorpio Libra Virgo Leo Cancer Moon Cancer

86

2nd Mercury Gemini Taurus Aries sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Venus Gemini

83

3rd Mercury Gemini Leo Cancer Virgo Libra Scorpio Pisces Aquarius Capricorn Saturn Taurus

85

4th Jupiter Sagittarius Scorpio Libra Virgo Leo Cancer Gemini Taurus Aries Mars Aries

100

Aridra

U.pha

lguni

Jyeshta

Shata

bhisha

1st Jupiter Pisces Aqua

rius

Capri

corn

sagittarius Scorpio Libra Virgo Leo Cancer Moon Pisces

86

2nd Mercury Gemini Tau

rus

Aries sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Venus Aquarius

83

3rd Mercury Gemini Leo Cancer Virgo Libra Scorpio Pisces Aquarius Capricorn Saturn Capricorn

85

4th Jupiter Sagittarius Scor

pio

Libra Virgo Leo Cancer Gemini Taurus Aries Mars Sagittarius

100

 

In this case also From sagittarius and Pisces nine signs were allotted anticlock wise for nine Main periods to first and fourth quarters of star. Second and third quarters, in between anticlockwise and clockwise allotments Simhavalokana is given( Leion aspect-5 sign difference). What is reason for this? retromotion of planets or excessive spead of planets may be the reason but we have no valid proof for this. More over we must notice that such motions are given in perticular signs.

Results of Planets in Deha and Jeeva (Jataka Parijata)

Sun:- If Sun is posited in deha or Jeeva, gives many troubles, loss, disease, fever, danger from enemies, change of place, bile problems, diahrea, tuberculosis, problems of diabetic, diseases of ear, death of cattle, trouble or death to the co born and relatives.

Moon:- Good relation with relatives and co born, company of young woman, service, good health, ornaments, rich attires, fame, honor, help from God and brahmins, bathing in holy water and having Cates, are the results.

Mars:- Mars posited in malefic houses, gives pain, inflamation, diseases, fire accident, fear of thives, quarrel, death of relatives, loss of land, wealth, and position, fear of war, intestinal problems, piles, leprocy, fear of enemies and poisonous creatures. More over he gives fever, small fox, excessive bile problems, cancer, danger of poisonous creatures, fire accident, danger from thives arms, enemies, and wrath of king.

Mercury:- Favour of great persons, wordly knowledge, good behaviour and nature, knowledge of Vedas, philosophy, Shastra, science, compony of female, progeny, pleasure with many wives, kingly ornaments, cattle, elephant, horse, sensitive knowledge, wealth, wisdom, fame are results given by Mercury.

Jupiter:- Many fold happiness. Many fold wealth, highest officer, honored and praised by king, happy married life, have ornaments, abondant food materials, good health, success in undertakings, and progress are the results.

Venus:- Happiness especially sexula happiness, company of good woman, have good paintings, good attire, wealth, cattle, conveyances, and gems. Attending good musical consert, dance parties, kings court, good fame, generous mind, company of virtuous are the results.

 Saturn:- Quarrels, disputes, body pain, fear of death, difference with relatives, fear of fire, trouble from enemies and gosts, danger from poisonous creatures, loss of honor, loss of wealth, loss of prestige, loss of family happiness, loss of harmoney with wife and children, loss in agriculture and trade, loss of cattle, are the results.

Rahu:- Trouble from enemies, trouble to the relatives, vagabond life, suffering due to paralisys, fear of wrath of king are the results.

Ketu:- Trouble from relatives, danger of fire accidents, bleeding of blood, poverty, loss of relatives, change of place, loss of wealth, are the results.

Results of Kalachakra Dasha.

Ascendant sign:- Good health, happiness, gain of fame, higher positions, ornaments, wealth, rich attires, wife and children are the results. If the ascendant sign is malefic or malefic posited here results will be opposite to what told above. If for the planet posited in ascendant sign, it is own house, exaltation house, or friends house, gain of position of power, wealth, and honor from king will be the result. If for the planet posited in ascendant it is debilitation house, enemy house, or it is combust or joined with malefic, loss of wife and children will be the results. If there is mixed conditions of the above is there result will also be mixed.

Second sign:- Increase in wealth and grains, Good meals, seeking of wife and children, gain of land and cattle, honor from king, gain of knowledge, attaining eleoquence and amusement in the company of virtuous, are the results. If there is malefic relation results will be opposite.

 Third sign:- Good fortune, happiness, plentiful of vegitable and fruits, good Cates, opportunity to show bravery, firmness, maintaining restraint, gain of ornaments, ( especially to ears and neck) protecting prestige, and availability good meals, are the results when the sign is benefic.

Fourth sign:- Ornaments, Canveyances, land in countries border, pilgrimage, visiting holy places, honor from own race people, pure heart, great works, aquintance of wife and children, indulging in agriculture, gain of land, new house, much happiness, good health, gain of cosmetic articles, scents, and rich attires are the results when sign is benefic and if it is malefic opposite results should be predicted.

Fifth sign:- gain of kingdom, honor from king, aquintance of wife and children, higher fortitude, good health, increase in relatives, charity of food, fame, much progress, increase in wealth, gain of conveyance, rich attire and ornaments are the results. If the sign is malefic or moveable sign change of place and loss of position also should be predicted.

Sixth sign:- Fear of fire, enemies, poison, of king and thieves, change of place, suffering from sexual diseases, intestine diseases, blood related diseases, diareah, or tuberculosis, getting infamous, destruction of wealth, wife and children, enmity with relatives, loss of many kind, are the results. If the sign is malefic trouble to loans, poverty, chances of arrest are the results. If sign is benefic mixed results should be predicted.

 Seventh sign:- Arrangment of marriage, ceremonies, getting of son, Cates, sucess in agriculture, gain of cattle, elephant and ornaments, honor from king, much fame, are the results when sign is benefic.

Eighth sign:- Much trouble, waste of wealth, change of place, loss of relatives, sexual diseases, stomach pain, poverty, trouble from enemies and woman, are the results when the sign is malefic. Ninth sign:- Aquintance of wife, children, relatives, freinds, , wealth, cattle, and agriculture, gain of of houses, ornaments, and  luxury articles, doing charity, religious works, friendship with people in power, are the results if sign is benefic.

Tenth sign:- Gain of kingdom, honor from king, fame, amusement parties in society, happiness with wife, children, and friends, gain of position of power, good health, company of virtuous, greatness, success in good work, are the results if sign is benefic.

Eleventh sign:- Accumulation of money, good health, gain of ornaments, many kinds of property and furniture, happiness, getting wife and children, love from relatives, profit in investments, real progress, favour of king, good partnership, gain of scholarship, are the results if sign is benefic.

 Twelfth sign:-  Body troubles, change of place, fear of thives and fire, disfavour of king, trouble from relatives and woman, loss in agriculture, loss of cattle and land, poverty, loss of job are the results if sign is malefic.

The above results are if the sign is benefic or malefic. That means from ascendant sign the concerned sign lord is strong in shadbala, in own sign exalted sign in divisional charts also, in friends sign, combined with friendly planet, quadrant and trine lords, benefic aspect all are considred as benefic. Similarly debilitation, sign, enemy sign, combination with enemy, 6,8,or 12th sign lords, similar position in divisioanal charts, combust, are all considered as malefic. If sign, Navamsha, kalachakradasha, all are moveable it indicates foreign travel, and till the end of dasha period living in foreign country should be predicted. This clearly shows the above results are depending on karakatvas of the houses. So they are influenced by Yoga and Rajayogas present in the horoscope. ( some special combinations of planets). Similarly if there is a conjuction of more than one planet results get altered as given by saint Garga which I have detailed in previous chapter. So it becomes the responsibility of the astrologer to decide the strength and influence on each planet, before deciding the results. Similarly direction in which one will succeed in undertakings is also be decided.

Gati or Movement results:- When the movement of the dasha is called Simhavalokana( Lion’s aspect) it gives troubles, change of place, loss of friendship and love of relatives, danger of water accidents, loss of position, fear of fire, arms and accidents during its sub periods.

When the movement is that Mandooka( frog)-death of great persons or Parents death, danger of poison, arms, fire accidents, and fever etc. deseases are the results.

Chakradasha Results( Parashara)

Sun’s Sign or where Sun is posited :- Ill health, diseases related to bile, are the results.

Moon’s Sign or where Moon is posited:- Increase of wealth, gain of attire, fame, aquintance of children are the results.

Mars’s Sings or where Mars is posited:- fever due to excessive bile, rhumatism, wounds are the results.

Mercury’s signs or where Mercury is posited:- Increase in wealth, aquintance of children, are the results.

Jupiter’s sign or where Jupiter is posited:– Increase of children, and wealth, happiness are the results.

Venus’s signs or where Venus is posited:– Higher studies, increase in wealth, ceremonies are the results.

Saturn’s signs or where Saturn is posited:– All  round hurdles are the results.

Aries sign and Aries Navamsha:- Diseases due to blood poisioning.

Aries sign and Taurus Navamsha:- Increase  in wealth, and agriculture produces.

Aries sign and Gemini Navamsha:- Higher education.

Aries sign and Cancer Navamsha:- Increase in wealth.

Aries sign and Leo Navamsha:- Danger from enemies.

Aries sign and Virgo Navamsha:- Trouble to the wife.

Aries sign and Libra navamsha:- aquintance of kingdom

Aries sign and Scorpio Navamsha:- fear of death

Aries sign and Sagittarius Navamsha:- Increase in wealth and money.

These are the results to be decided on the strength of the planet posited in Navamsha.

Taurus sign Capricorn Navamsha:- Trouble because of doing unwanted work.

 Taurus sign Aquarius Navamsha:– Profit in the undertakings.

Taurus sign Pisces Navamsha:- Success in undertakings.

Taurus sign Scorpio Navamsha:- Fire accident.

Taurus sign Libra Navamsha:- Position in government, honor from people.

Taurus sign Virgo Navamsha:- Fear of enemy.

Taurus sign Cancer Navamsha:- Trouble to the wife.

Taurus sign Leo Navamsha:- Diseases of eys.

Taurus sign Gemini Navamsha:- trouble to the livley hood.

Gemini sign – happiness -Taurus Navamsha :– Increase in wealth.

Gemini sign Aries Navamsha:- Fever.

Gemini sign Pisces Navamsha:- Dear to the maternal uncle.

Gemini sign Aquarius Navamsha :-  Increase in enemies.

Gemini sign Capricorn Navamsha:- Fear of thieves

Gemini sign Sagittarius Navamsha:- Accumalation of arms.

Gemini sign Aries Navamsha:- Wound of arms.

Gemini sign Taurus Navamsha:- quarrel.

Cancer sign Cancer Navamsha:- All round distress.

Cancer sign Leo Navamsha:- Wrath of king.

Cancer sign Virgo Navamsha:- Honored by relatives.

Cancer sign Libra Navamsha:- Many fold good results.

Cancer sign Scorpio Navamsha:– Trouble from father.

Cancer sign Sagittarius Navamsha:- Higher education, increase in wealth.

Cancer sign Capricorn Navamsha:- danger from water sources.

Cancer sign Aquarius Navamsha:- Increase in agriculture income.

Cancer sign Pisces Navamsha:- Increase in wealth, happiness.

Leo sign Scorpio Navamsha:- Distress and quarrel .

Leo sign Libra Navamsha:- More income.

Leo sign Viego Navamsha:- Increase in wealth.

Leo sign Leo Navamsha:- aquintance of children.

Leo sign Gemini Navamsha:- Increase of enemies.

Leo sign Taurus Navamsha:- Profit in cattle trade.

Leo sign Aries Navamsha:- Danger from beasts.

Leo sign Pisces Navamsha:- Travel to far of country.

Virgo sign Aquarius Navamsha:- Gain of wealth.

Virgo sign Capricorn Navamsha:- Gain of money.

Virgo sign Sagittarius Navamsha:- Meeting of relatives.

Virgo sign Aries Navamsha:- Happiness from mother.

Virgo sign Taurus Navamsha:- Acquisition of children.

Virgo sign Gemni Navamsha:- Increase in enemies.

Virgo sign Cancer Navamsha:- Company of woman.

Virgo sign Leo Navamsha:- ingravescence  of disease.

Virgo sign Virgo Navamsha:- Birth of more children.

Libra sign Libra Navamsha:- Gain of money.

Libra sign Scorpio Navamsha:- Dear to relatives.

Libra sign sagittarius Navamsha:- Happiness from father.

Libra sign Capricorn Navamsha:- opposition with mother.

Libra sign Aquarius Navamsha:- aquisition of son, increase in wealth.

Libra sign Pisces Navamsha:- Encounter with enemies.

Libra sign Scorpio Navamsha:- Opposion with woman.

Libra sign Libra Navamsha:- Fear of water sources.

Libra sign Virgo Navamsha:- Much gain of money.

Scorpio sign Cancer Navamsha:- Monetary gain.

Scorpio sign Leo Navamsha:- opposion from king.

Scorpio sign Gemini Navamsha:- gain of land.

Scorpio sign Taurus Navamsha:-Monetary gain.

Scorpio sign Aries Navamsha:- Fear of poisonous creatures.

Scorpio sign Pisces Navamsha:- Danger from water sources.

Scorpio sign Aquarius Navamsha:- Profit in trade.

Scorpio sign Capricorn Navamsha:- suffering from diseases.

Scorpio sign Sagittarius Navamsha:- Monetary gain.

Sagittarius sign Aries Navamsha:- Monetary gain.

Sagittarius sign Taurus Navamsha:- Gain of much land.

Sagittarius sign Gemini Navamsha:- Success in business.

Sagittarius sign Cancer Navamsha:- All round success.

Sagittarius sign Leo Navamsha:- Increase in wealth.

Sagittarius sign Virgo Navamsha:- Quarrel, and dispute.

Sagittarius sign Libra Navamsha:- Monetary gain.

Sagittarius sign Scorpio Navamsha:- Suffering from disease.

Sagittarius sign Sagittarius Navamsha:- getting children, and happiness from them.

Capricorn sign Capricorn Navamsha:- Happiness from children.

Capricorn sign Aquarius Navamsha:- Profit in agricultural produce.

Capricorn sign Pisces Navamsha:- All round good results.

Capricorn sign Scorpio Navamsha:- danger of posion.

Capricorn sign Libra Navamsha:- Monetary gain.

Capricorn sign Virgo Navamsha:- Increase of enemies.

Capricorn sign Cancer Navamsha:- Earning of property.

Capricorn sign Leo Navamsha:- danger from beasts.

Capricorn sign Gemini Navamsha:- Danger of falling from tree.

Aquarius sign Taurus Navamsha:- Monetary gain.

Aquarius sign Aries Navamsha :- Eye diseases.

Aquarius sign Pisces Navamsha:- Travel to far off places.

Aquarius sign Aquarius Navamsha:- Increase in wealth.

Aquarius sign Capricorn Navamsha:- All round progress in under takings.

Aquarius sign Sagittarius Navamsha:- Increase of enemies.

Aquarius sign Aries Navamsha:- loss of happiness.

Aquarius sign Taurus Navamsha:- Fear of death.

Aquarius sign Gemini Navamsha:- happiness and wellbeing.

Pisces sign Cancer Navamsha:- Increase in wealth.

Pisces sign Leo Navamsha:- Honor from king, position of power.

Pisces sign Virgo Navamsha:- Monetary gain.

Pisces sign Libra Navamsha:- All round progress.

Pisces sign Scorpio Navamsha:- suffering from fever.

Pisces sign Sagittarius Navamsha:- Increase in enemies.

Pisces sign Capricorn Navamsha:- Problem in marital life.

Pisces sign Aquarius Navamsha:- Danger from water sources.

Pisces sign Pisces Navamsha:- All round fortune.

Here Parijata has given results of houses. They are the results when lord of the house is benefic and related to karakatvas of the house. But Parashara has given the results of signs and Navamsha using the planet posited in it. So there is sufficient difference. Parshara has also given the results of sub periods which I will detail in next chapters. We can notice that what parashara has given is nava- navamsha results (D-81). So he has given in indicatively in short. Let us first see what Parashara has told regarding house results.

Lord of the tenth house posited in exalted, trine, quadrant, or in own house gives good results. That means natural malefic also give good results or not bad results in such condition.

Period of ascendant lord gives fame and good health.

Period of Second house lord gives sufferings and danger of death.

Period of third house lord gives mainly malefic results.

Period of fourth house lord gives house, and property.

Period of fifth house lord gives progress is education, happiness from children.

Period of sixth house lord gives danger from enemies and suffering from diseases.

Period of seventh house lord gives trouble to wife, and fear of death to the native.

Period of eighth house lord gives financial loss and danger of death.

Period of ninth house lord gives progress in education, indulging in religious works, and unexpected gain of wealth.

Period of tenth lord gives honor from government.

Period of eleventh house gives diseases, troubles in earning.

Period of twelfth house gives sufferings and diseases.

These are the results of lords and thier benefic or malefic nature. So we have to assess the natal planets malefic or benefic nature due to their position,lordship and nature and karakatvas. Added to this astrologer has to assess their natal positon as well as transit position before judging the final results. But Parashara cautioned us these results are not inclusive of natal yogas( combination of planets) explained it seperately.

 • Lords of 9th and 10th lord combined with 5th lord give good results during their periods.
 • Period of any planet gives good results if it is conjoined with 5th lord.
 • Period of 4th and 10th lord gives good results if conjoined with 9th lord.
 • Lord of the quadrant posited in trine or lord of the trine posited in quadrent, give good results during their period.
 • Period of lords of trik houses( 6,8,12) if conjoined with trine lord give good results.
 • Lord of quadrant house in trine or lord of trine house in quadrant, any planet conjoined with these planets period gives benefic results.
 • Any planet in aspect to lords of quadrant or trine lords gives benefic results.
 • Lord of the ascendant in 9th or lord of 9th house in ascendant, period of both planets give benefic results.
 • Lord of the 10th in ascendant or lordof the ascendant in 10th house during their period native gets back the lost kingdom, or positiom of power.
 • Lord of 3,6, or11th or the planet posited in these houses, or planet conjoined with these lords, period gives malefic results.
 • Lords of Maraka( deathinflicting) house or planet related to it, or planet posited in 8th house gives malefic results during its period.
 • It is not necessary to state results benefic or malefic should be judged on the strength of the planet concerned. More over these are exclusive of the results detailed for Yogas ( Houses part-16)

Transit results of Moon

Bruhat Samhita( Varaha)

On Natal Moon:- Have cates, gain of conveyances, and rich attire.

   Second sign:– Loss of prestige, and troubles.

  Third sign:– Gain of ornaments, success, and happiness.

Fourth sign:– Disbelief in others, travel in forests, bite of serpent.

Fifth sign:– Gets insult, suffers diseases, sorrow, trouble during travel.

Sixth sign:– Gain of wealth and happiness, destruction of enemies, suffering due to diseases.

Seventh sign:– Gain of vehicles, Bedstead, honor, Cates and money.

Eighth sign:– Fear and danger of posion.

Ninth sign:–  Fear of arrest, sorrow, Fatigue, and diseases of stomach, are the results.

Tenth sign:–  Position of power, position of honor,and fulfilment of aim, are the results.

Eleventh sign:– Progress, company of friends, happiness, and wealthy are the results.

Twelfth sign:– Much expenditure, self induced shortcommings.

Yavana Jataka

On Natal Moon:- Have Cates, scents, company of woman, new friends are the results.

Second sign:- Fatigue due to over work and disputes are the results.

Third sign:- Gives rich attires, gold, company of woman, new friends and good timely food.

Fourth sign:-  Diseases to relatives, much expenditure, mental worry.

Fifth sign:- Financial loss, insult, mental worry, diseases of stomch, are the results.

Sixth sign:-  Defeat to enemies, good health, happiness, monetary gain are the results.

Seventh sign:- Company of woman, gold, rich attire, are the results.

Eighth sign:- Diseases, diputes, much mental pain, troubles, and fear of death are the results.

Ninth sign:- Destruction of wealth, expenditure due to enemies, loss of honor, insult, many diseases are the results.

Tenth sign:-Gives happiness, honor, if female abortion.

Eleventh sign:– Gives beutiful wife, company of females, Cates, and happiness.

Twelfth sign:- Gives insult, loss of honor, laziness, monetary loss, mental pain, digestive problem, pain, troubles and if death inflicting period may give death.

Jyotirnavaneetham

On natal Moon:- Bodily comfort, happiness, wealth, progress, sweets, company of females are the results.

Second sign:– Mental troubles, financial loss, blemish are the results.

Third sign:– Monetary gain, rich attires, mental peace, company of woman are the results.

Fourth sign:– Melancoly, opposition from relatives, flickery mind will ruin the work.

Fifth sign:– Troble of phleghm and windy constitution, laziness, mental pain, loss of wealth and undertakings.

Sixth sign:– Gain of job, good health, finacial gain, fame, happiness, and company of woman are the results.

Seventh sign:– Happiness, fame, fortune, good earning, happiness from wife are the results.

Eighth sign:– Diseases of digestive system, sorrow, rhumatic pain, mean food, bodily trouble are the results.

Ninth sign:– Destruction of attires, opposition from children, foreign travel, diseases, loss of job are the results.

Tenth sign:– Success in undertakings, good health, happiness from relatives, good food are the results.

Eleventh sign:– Mental peace, continuous happiness, Cates, increase in wealth, are the results.

Twelfth sign:– Mental pain, loss of honor, opposition from relatives, loss of wealth, lazyness, danger to life are the results.

Bhinnastaka Varga Results( Gochara Phala Deepika)

Moon gives 49 bindus ( good results giving points)in the chart as below.

 • While transiting in the 3,6,7,8,10,11th signs, from where in Sun is posited, total 6
 • While transiting in the 1,3,6,7, 10,11th signs from where in Moon is posited, total 6
 • While transiting in the 2,3,5,6,9,10,11th signs, from where in Mars is posited, total 7 p
 • While transiting in the 1,3,4,5,7,8,10,11th signs, from where in Mercury is posited, total 8
 • While transiting in the 1,2,4,7,8,10,11th signs, from where in Jupiter is posited, total 7
 • While transiting in the 3,4,5,7,9,10,11th signs, from where in Venus is posited, total 7
 • While transiting in the 3,5,6,11th signs, from where in Saturn is posited, total 4
 • While transiting in the 3,6,10,11th signs, from Ascendant, total 4
 • Moon transiting in the sign carrying 8 points, gives all round happiness, fame, power, and honor.
 • Moon transiting in the sign carrying 7 points, gives, Attires, good food, all sorts of cosmatic articles, ceremonies, and amusement parties.
 • Moon transiting in the sign carrying 6 points, gives, Secret knowledge, learning in incantation, leadership of religious institutions.
 • Moon transiting in the sign carrying 5 points, gives, courage, comfortable progress in all fields of life.
 • Moon transiting in the sign carrying 4 points, gives, happiness, sorrow, and medium results.
 • Moon transiting in the sign carrying 3 points, gives, quarrelling instinct.
 • Moon transiting in the sign carrying 2 points, gives, quarrel with wife, agressive nature, quarrel for property, finacial loss, seperation from friends.
 • Moon transiting in the sign carrying 1 point, gives, unexpected accidents, and troubles.
 • Moon transiting in the sign carrying 0 point, gives, mental pain, unwanted fear.
 • When Moon transits over other signs where in other planets have given points, Moon gives gain of ornaments, attires, successin undertakings and company of great people only in the navamsha related to that planet.
 • Moon gives good results while transiting on natal Moon. These good results are related to the house in which Moon is posited from ascendant. But since it is two days happening much importance was not given. But if Periods and sub periods are also support any such results it will definitely come to force. It is also applicable to other planets.
 • Transit Moon transiting over natal Mars gives mixed results. If afflicted gives anger, fire accident, contageous diseases, enmity, loss in undertakings.
 • Moon transiting over natal Mercury gives mostly good results. Gives education, company of woman or their apreciation, eleoquency, and monetary gain.
 • Moon transiting over natal Jupiter gives, position of power, wealth, progress, new undertakings and business, happiness.
 • Moon transiting over natal Venus gives happiness, joy, artistic works, happiness with wife, marriage, good health etc.
 • Moon transiting over natal Saturn gives, sorrow, unexpected troubles, hurdles in undertakings, tension, opposition of elders, dispute with wife or woman. But he gives gain of conveyance, and good health.
 • Moon transiting over natal Rahu gives, predilection of people, success in undertakings through female.
 • Moon transiting over Ketu gives, mental pain, severe emotional pain, opposition from people, and parents.

These results are given on the basis of respective planets lordship,and position in the sign. But they get altered due to their position in perticular star. Above results of the planets are more effective while Moon is transiting over the star in which that planet is transiting and more over the perticular quarter of that star. Even transiting over that star his results are not same or of same intensity. Our saints classified the movements of Moon for each Ghati ( 24 minutes) and called it Kriya and named it seperately for easy understanding of the good or bad results. They have suggested that good ceremonies should be performed when Moon is in good Kriya. They have also said that it will reduce the eveil effect of Moon’s malefic results due to position in bad signs or houses. Similarly Moon gives hurdles to the good ceremonies when in bad Kriya. They have divided a stars 13 degree 20 minutes ( 60 Ghatis) in 60 divisions and named it seperately.

Moons Kriya ಚ೦ದ್ರಕ್ರಿಯಾ .

Moons engagements ಚ೦ದ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಭಾಗ
1 Changing Place ಸ್ಥಾನ ಚಲನೆಯವನು 00D-13M-20S
2 Penance ತಪಸ್ಸು 00-26-40
3 Attached to others wife ಅನ್ಯಭಾರ್ಯಾಸಕ್ತ 00-40-00
4 Indulged in gambling ದ್ಯೂತಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ 00-53-20
5 On elephant ಗಜಸವಾರ 01-06-40
6 On throne ಸಿ೦ಹಾಸನಾಧಿಪ 01-20-00
7 Great king ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ 01-33-20
8 Win over enemy ಶತ್ರು ವಿಜಯಿ 01-46-40
9 Army chief ದ೦ಡಾಧಿಪ 02-00-00
10 Virtuous ಗುಣವ೦ತ 02-13-20
11 dead ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವ 02-26-40
12 Without head ತಲೆಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊ೦ಡವ 02-40-00
13 Broken legs and hands ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದವ 02-53-20
14 imprisoned ಬ೦ಧಿತ 03-06-40
15 IN loss ನಷ್ಟಹೊ೦ದಿದವ 03-20-00
16 King ರಾಜ 03-33-20
17 Studying Vedas ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ 03-46-40
18 Sleeping ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ 04-00-00
19 virtuous ಸುಚರಿತ್ರ 04-13-20
20 Memory power ನೆನಪಿನಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ 04-26-40
21 Charitable ಧರ್ಮಕರ್ತ 04-40-00
22 Noble family ಉತ್ತಮ ವ೦ಶಜ 04-53-20
23 Got Hidden Treasure ನಿಧಿದ್ರವ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದವ 05-06-40
24 Famous family ಕೀರ್ತಿವೆತ್ತ ಕುಲದವ 05-20-00
25 Commentator ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ತ 05-33-20
26 Destroyer of enemy ಶತ್ರುನಾಶಕರನು 05-46-40
27 Diseased ರೋಗಿಷ್ಠನು 06-00-00
28 defeated ಪರಾಜಿತನು 06-13-20
29 Moved out of own country ಸ್ವದೇಶ ಬಿಟ್ಟವನು 06-26-40
30 servant ಭ್ರತ್ಯನು(ಸೇವಕನು) 06-40-00
31 Loser of finance ಧನಹಾನಿ ಯಾದವನು 06-53-20
32 Member of royal court ರಾಜಸಭಾಸದನು 07-06-40
33 Good counselor ಉತ್ತಮ ಮ೦ತ್ರಾಲೋಚಕನು 07-20-00
34 Ruler of another state ಅನ್ಯರಾಜ್ಯ ಆಳುವವನು 07-33-20
35 One with wife ಭಾರ್ಯೆಯೊಡನೆ ಇರುವಾತ 07-46-40
36 Feared by elephant ಆನೆಯಿ೦ದ ಭೀತನು 08-00-00
37 Fear of war ಯುದ್ಧಭೀತಿ ಉಳ್ಳವನು 08-13-20
38 Fear sycophant ಬಹು ಭಯ ಉಳ್ಳವನು 08-26-40
39 Bereft of enjoyment ಲೀಲಾವಿಲಾಸ ಹೀನ 08-40-00
40 Donor of meals ಅನ್ನದಾನಿ 08-53-20
41 One who worships fire ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ 09-06-40
42 Very hungry ಬಹುಹಸಿದಾತ 09-20-00
43 vagabond ಅಲೆಮಾರಿ 09-33-20
44 Eating meet ಮಾ೦ಸಭಕ್ಷಣೆ 09-46-40
45 Wounded by weapon ಅಸ್ತ್ರದಿ೦ದ ಘಾಸಿಗೊ೦ಡಾತ 10-00-00
46 Married ವಿವಾಹಿತ 10-13-20
47 Wearing armory ಕವಚ ಧಾರಿ 10-26-40
48 Gambler ಜೂಜಾಡುವವನು 10-40-00
49 King ರಾಜ 10-53-20
50 Sorrowful ದುಃಖಿತ 11-06-40
51 On the bed ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಾತ 11-20-00
52 Served by enemy ಶತ್ರುಸೇವಿತ 11-33-20
53 One with friends ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಇರುವವ 11-46-40
54 Yogi ಯೋಗೀಪುರುಷ 12-00-00
55 One with wife ಹೆ೦ಡತಿಯೊಡನೆ ಇರುವಾತ 12-13-20
56 Eating feast ಮ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ 12-26-40
57 Drinking milk ಕ್ಷೀರಪಾನಿ 12-40-00
58 Doing good deeds ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ನಿರತ 12-53-20
59 cautious ಸ್ವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳವನು 13-06-40
60 Happy ಸುಖಿ 13-20-00

 

Our saints have prescribes and detailed one more, Moon’s transit results. That is 36 divisions of a star’s 13 degree 20 minute, and called it Moon’s  schedule ( Chandra vela). That is for 40 minutes or each 22 minute 13.33 seconds division of a star’s angular division results. It is also equal to 9 divisions of a quarter of a star. It matches with Kalachakra Dasha (Period) system. That is why they have prescribed Chandrakriya should be used to Muhurtha or election which is mainly transit based. That means it is effective for transit results. Many stalwarts of astrology have opined that Chandra Kriya and Chandra Vela should be used during the Sub or sub-sub periods of Moon. Moreover I sincerely feel that Chadra Vela is more helpful in Moon’s sub or sub-sub periods of Kalachakra Dasha.

Chandra Vela- ಚ೦ದ್ರವೇಳಾ

Chandra vela

(Moon’s schedule)

ಚ೦ದ್ರ ವೇಳಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಭಾಗ

D-  M-  S

1 Shiro roga( Head disease) ಶಿರೋರೋಗ 00-22-13.33
2 Happy ಅನ೦ದ 00-44-26.66
3 Yaga ( Sacrifice) ಯಾಗ 01-06-39
4 comfort ಸುಖ 01-28-52.33
5 Netraroga( eye disease) ನೇತ್ರರೋಗ 01-51-05.66
6 Enjoyment ಆನ೦ದಿಸು 02-13-19
7 With wife ಹೆ೦ಡತಿ ಯ ಸ೦ಗ 02-35-32.33
8 Heavy Fever(Jvara) ಉಗ್ರ ಜ್ವರ 02-57-45.66
9 Clad with ornament ಅಭರಣ ಭೂಷಿತ 03-19-59
10 Netrapani( With tears) ಕಣ್ಣೀರು 03-42-12.33
11 Vishaprashana( taken poison) ವಿಷಪ್ರಾಶನ 04-04-25.66
12 Ejoying with lady ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ 04-26-39
13 Stomach problem ಉದರರೋಗ 04-48-52.33
14 Jalakrida( water amusement) ಜಲಕ್ರೀಡೆ 05-11-05.66
15 Jokey mood ಹಾಸ್ಯ 05-33-19
16 Anger ಕೋಪ 05-55-32.33
17 dancing ನೃತ್ಯ 06-17-45.66
18 Eating ghee rice ತುಪ್ಪದೂಟ 06-39-59
19 Sleeping ನಿದ್ರೆ 07-02-12.33
20 Charity ದಾನ ಕ್ರಿಯೆ 07-24-25.66
21 Teeth ache ಹಲ್ಲುನೋವು 07-46-39
22 Quarrel ಜಗಳ 08-08-52.33
23 Pilgrimage ಯಾತ್ರೆ 08-31-05.66
24 Melancholy ಉನ್ಮಾದ 08-53-19
25 Cold water bath ತಣ್ಣಿರು ಸ್ನಾನ 09-15-32.33
26 Obstruction ವಿರೋಧ 09-37-45.66
27 Heartily Bathing ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಸ್ನಾನ 09-59-59
28 Hungry ಹಸಿವು 10-22-12.33
29 Acquiring shastra ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಾಭ 10-44-25.66
30 Adultery ವ್ಯಭಿಚಾರ 11-06-39
31 In meeting ಸಭಾ ಸ್ಥಿತಿ 11-28-52.33
32 In war ಯುದ್ಧ 11-51-05.66
33 Doing holy work ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ 12-13-19
34 Doing bad deeds ಪಾಪಕಾರ್ಯ 12-35-32.33
35 Cruel act ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮ 12-57-46.66
36 Happy ಸ೦ತೋಷ 13-20-00

ಇದು ಚ೦ದ್ರ ನವಾ೦ಶದ ಒ೦ಬತ್ತನೇ ಒ೦ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುವಾಗಿನ ಫಲಗಳು. ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊ೦ದುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

It is results of Moon while transiting 9th part of navamsha. That is in 40 minutes. Note it matches with Kalachakra dasha system.

 

Let us consider a horoscope for applying these results. For this it is essential to know the full details of the happenings. I have taken an ordinary woman’s horoscope which I personally know the full details of happenings.

kundali ( click here to see the kundali)

dashas ( click here to see the Vimshottari and Kalachakra dasha)

transit  ( click here to seethe Transit chart)

astakavarga ( click here to see the bhinnastaka varga)

Now let us try to judge the influence of periods on the native. Main period Lord Sun, is lord of 12th house. So we must think of negative results from him. But he is posited in trine the 5th house, along with friend Mercury. Result given by saints for this is native will spend for children. Sun is weak in shadbala, he is in Sleeping state, in child hood, in arrogant mood, and dancing state. Even though in enemy sign he is exchanging the signs( parivartana yoga). Sun is in aspect to Saturn, Jupiter, and Rahu with different proportions. Sun is posited in Mars’s Dhanista star. Star lord Mars is 3rd and 8th lord posited in 11th house and debilitated. Mercury is lord of ascendant and 10th house, along with Sun posited in Moon’s Shravana star. Sun is in Punyamsha in Virgo navamsha. This lady become pregnant in Venus period, Ketu sub period, Saturn sub-sub period. That is by about ( 1st week of October 2015). For this lady on 20th January 2016 Venus main period ends and Sun’s main period starts. Main question is whether transition period of Venus and Sun’s main period harm the pregnancy? Both these planets are in Mars’s Dhanista star, the 8th lord. Sun is in 12th house from Venus and in Bhava chart he is along with Venus. ( if we consults the chapter Sun part-3 results) abortion is not indicated. Since he is along with Mercury gives support to this judgement. ( he is lord of ascendant and 10th lord in friends sign). Mercury’s star lord Moon is lord of 11th house posited in 7th house. He is in 3rd house from Sun and Mars is in 11th house and in quadrant from Sun. Planets in relation ( aspect) Rahu is in 9th house from Sun, Jupiter is in 5th or 6th house from Sun. These not indicate much danger. Saturn in 8th house from lord of the period Sun and in Ketu ‘s Magha star and retrograde is indicating danger. But the delivery is calculated to happen in Sun’s main period and Moon’s sub period we cannot expect much danger. But we must rememebr all above planets come as sub-sub lords and among them as we assessed Saturn and Ketu are posing danger. We must also notice that both these planets are posited in each others star. But they are Kshema and sadhaka star( 4-6). Normally astrologers fail here. Because we cannot claim that Saturn and ketu in their sub-sub periods have given pregnency and now we are claiming that they are danger to the pregnency. But the fact is when they are related to benefic ( Ketu is conjoined with the Moon the 11th lord and in quadrant. and Saturn in aspect to venus who is 2nd and 9th lord.) they give good results first and later they give their malefic results. That means we have to observe that when again these planets come as sub-sub lords. It is around January –February. But for very short period of a day. So it may not harm much. But In March 2nd week Saturn comes as sub period lord and Ketu in April 2nd week. This is sufficient a weeks period so we have to consider it carefully.  During this period Sun’s main and sub period and Saturn’s sub-sub period is running to the native. In transit Sun is transiting over Moon, Mercury, Ketu and Venus are transiting in 12th sign from Moon. Jupiter and Rahu are transiting in 6th sign from Moon. Mars and Saturn transiting in 9th sign from Moon. There is no Vedhe to any of these planets. So they may not bring abortion but definitely give some diseaes and hospitalisation. Because Saturn is 5th lord from ascendant and 11th lord from Moon sign and in aspect to 11th sign. From astakavarga point of view Sun in Pisces and Venus for Aquarius not give more points. But Mars and Saturn are giving more points to Scorpio where they are transiting. So even though native has to get hospitalization but it not ended in abortion.

If we consider further sub-sub period of Mercury it is sub-sub-sub period of Jupiter and Rahu. That is (Rahu is transiting over transit Jupiter  and natal Saturn ) Sun is getting vedhe from Rahu in Ashvini star, Mercury is getting vedhe from retrograde Jupiter and the Mercury is the lord of pregnancy month.   At this time Mars is transiting in anupachaya signs( 1,2,4,5,7,8,9,12)and Transit Moon is transiting from Upachaya sign to anupachaya sign, native has to undergo forced delivery. One more point to be noted here is Moon’s Kriya is diseased at that time.

Note:– I like to bring to the readers notice that our Main and sub period calculation is based on Lahiri ayanamsha. If we consider Krishnamurthy ayanamsha, then it is Sun’s main period, Moon’s Sub period, Saturn’s sub-sub period, Mars sub-sub-sub period and sokshma dasha of Ketu is running. We also have to note that slight mistake in birth time also changes the dasha etc. dates.  So astrologer is helpless to accurately mention the date of happening. He can only predict that during priods of these planets these things can happen.  I also hope that above delineation makes the readers to understand the importance of combined judging of horoscope with ruling periods and transit.

Now let us consider the same event according to Kalachakra dasha. ( here parashara’s verses can be interpreted in two ways. ancient astrologers not mentioned which is correct. So I have chosen one simpler method).Let us discuss about it in detail while discussing the method of calculation of main and sub periods etc. But today’s software contains both methods. Users should be careful about it.

Native is running Leo-Libra-Leo-Cancer main and sub periods. ( October 2015 1st week) This is Pisces sign and Capricorn navamsha. The results given for this is( Pisces sign Capricorn Navamsha:- Problem in marital life.) The 12th lord’s period gives, pain, disease, and period of sign where in Sun is posited gives ill health, bile and blood related problems. The second sign gives ( Increase in wealth and grains, Good meals, gain of wife and children, gain of land and cattle, honor from king, gain of knowledge, acquiring of eloquence and amusement in the company of virtuous, are the results. If there is malefic relation results will be opposite). Fifth sign gives( Trouble of phlegm and windy constitution, laziness, mental pain, loss of wealth and undertakings.)

Important things we have to notice here is at the time of pregnancy from ascendant and Moon sign fifth signs sub-sub-sub period is running. Mars is posited from 5th of Moon sign who is 2nd and 9th lord. He himself is the 8th and 3rd lord from ascendant. More over 12th lord’s period is running. As explained above according to Vimshottari period Saturn and Ketu and Mars are dangerous to pregnancy. On 12-4-2016 Leo-Virgo-Cancer- Scorpio-Virgo periods are running. As explained above at that time in transit Sun and Mercury are afflicted by vedhe fro Rahu and retrograde Jupiter. At that time Virgo the ascendant period is running which is beneficial. But Rahu is posited here. It is in aspect to Moon. Moon’s kriya is angry. Moon is in Virgo navamsha. But bhinnastaka varga contains more bindus for the signs these planets are transiting. Transit Moon is influencing Saturn and Mars through full aspect.So even though she has forced delivery at 7th month baby is safe. But since it is 12th sign period native has to spend sufficient money for the baby. But whatever the System of periods you use, there exists some problem regarding accuracy of the period with date.

 

 


Follow Me
RSS

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Welcome , today is Friday, June 23, 2017