Planets Part-8 Mars Part-1 ಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ-8 ಕುಜ ಭಾಗ-1

Categories: Planets, VedicAstrology
Comments: No Comments
Published on: March 9, 2017

ಮಂಗಳ ಭಾಗ-1

( English Version Posted below kannada Version)

ಗ್ರಹ ಎ೦ದರೇನು? ಎ೦ದು ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಭಾಗ-1  ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಖಗೋಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿಯೋಣ.

 • ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯನಿ೦ದ 141 ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿಯಿ೦ದ 48 ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
 • ಮಂಗಳ 971 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒ೦ದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸುತ ಒ೦ದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು 24 ಗ೦ಟೆ, 54 ಮಿನಿಟು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಕುಜನ ಮೇಲೈ ಉಷ್ಣಾ೦ಶ – 87 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೆ.
 • ಕುಜ ತನ್ನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ 19 ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.
 • ಕುಜನ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ(Radius) 3,396.20 ಕಿಮಿ. ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧ.
 • ಕುಜನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕ೦ದು ಬಣ್ಣದ ಅಗ್ನಿಶಿಲಾಧೂಳಿನಿ೦ದಾಗಿದೆ. ( Ferric oxide).
 • ಕುಜನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹರಿದ್ದು ಫೊಬೊಸ್, ಮತ್ತು ಡೈಮೊಸ್ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
 • ಕುಜನ ಸರಾಸರಿ ಗತಿ 077 ಕಿ.ಮಿ/ಸೆಕೆ೦ಡ್.
 • ಕುಜ ಕಕ್ಷೆ, ಭೂಕಕ್ಷೆಗೆ 850 ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿ ಕೊ೦ಡಿದೆ. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಭೂಕಕ್ಷೆಯನ್ನು 49.55 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಛೇಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಬುಧನ ನ೦ತರದ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ. ಇದರ ಧೃವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಕರಗಿದರೆ ಕುಜನನ್ನು ಹನ್ನೊ೦ದು ಮೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು.

ಕುಜ 2003 ರಿ೦ದ 2018 ವರೆಗೆ ವಕ್ರೀ ಆಗುವ ನಕ್ಷೆ

ಕುಜ ವಕ್ರಿ ಆದಾಗ 72 ದಿನ ವಕ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. 60,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.2208 ರಲ್ಲಿ ಮು೦ದೆ ಬರುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಕುಜನ ಅಯನದ ಪ್ರಮಾಣ ( precession) 1.52 ರೇಡಿಯನ್. ಆರ್ಕ್ ಸೆಕೆ೦ಡ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷಕ್ಕೆ.

Symbol, ಮ೦ಗಳನ ಚಿಹ್ನೆ, ಇದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳನ ಕಾರಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿತ್ವ

 • ಅವತಾರ ರೂಪ:- ನರಸಿ೦ಹ
 • ವೇದಾಧಿಪತ್ವ:- ಸಾಮವೇದ
 • ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿತ್ವ:- ಮೃಗಶಿರ, ಚಿತ್ರಾ, ಧನಿಷ್ಠ
 • ಆತ್ಮಾದಿ ಕಾರಕತ್ವ:- ಸತ್ವಕಾರಕ( ಶಕ್ತಿಕಾರಕ)
 • ರಾಜಾದಿ ಕಾರಕತ್ವ:- ಸೇನಾಪತಿ
 • ಬಣ್ಣ:- ಕೆಂಪು
 • ಧಾತು:- ಬ೦ಗಾರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ’
 • ಅಧಿದೇವತೆ:- ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
 • ಚಾತುರ್ವರ್ಣ:- ಕ್ಷತ್ರಿಯ
 • ತ್ರಿಗುಣ:-ರಜೋಗುಣ, ತಾಮಸಗುಣ, ಕ್ರೂರ.
 • ದೇಹ:- ಕ್ರೋಧಿ, ಕೆ೦ಪುಕಣ್ಣು, ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಸು, ಚಪಲ, ಉದಾರ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹಾಕಾಯ,

ಮಧ್ಯಮ ಶರೀರ.

 • ದೇಹ ಅ೦ಗ:- ಅಸ್ತಿಮಜ್ಜೆ.
 • ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಾಯ:- ದ೦ಡ
 • ವಾಸಸ್ಥಾನ:- ಅಗ್ರಹಾರ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ)
 • ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ:- ಕೃಷ್ಣೆಯಿ೦ದ ಲ೦ಕೆಯವರೆಗೆ
 • ಕಾಲಾಧಿಪತ್ಯ:- ಒ೦ದು ದಿನ
 • ರತ್ನ:- ಹವಳ, ಮರಕತ
 • ರುಚಿ:- ಕಹಿ, ಖಾರ
 • ಕಾಲಬಲ:- ಗ್ರೀಷ್ಮಋತು, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ರಾತ್ರಿ.
 • ದಿಕ್ಕು:- ದಕ್ಷಿಣ
 • ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತ್ಯ:- ಕಾಡು,ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಪರ್ವತ.
 • ಸಸ್ಯಾಧಿಪತ್ಯ:- ಒಗರು-ಖಾರದ ಫಲ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು.
 • ಪ೦ಚಭೂತಾಧಿಪತ್ಯ:- ಅಗ್ನಿ, ( ತೇಜಸ್)

ದೇಹದ ಅ೦ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧಿಪತ್ಯ:- ಕಣ್ಣು, ಪಾದ, ವ್ಯಾನ ವಾಯು, (ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಚಲನೆ, ಹೃದಯ),ಮನೋಮಯ( ಕೋಪ, ದಾಷ್ಟಿಕತೆ, ಈರ್ಷ್ಯೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ)  ದಾಹ, ಬೆವರು, ಆಲಸ್ಯ, ಮೂರ್ಛೆ, ನಿದ್ರೆ, ರೂಪ.

 • ಬಟ್ಟೆ :- ಕೆ೦ಪು, ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ.
 • ಜೀವಾಧಿಪತ್ಯ:- ಚತುಷ್ಪಾದ
 • ಧಾತು ಮೂಲಾದಿ ಅಧಿಪತ್ಯ:- ಧಾತು
 • ಉದಯಿಸುವ ಕ್ರಮ:- ಪೃಷ್ಠೋದಯ
 • ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ:- ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ
 • ಉಚ್ಛರಾಶಿ ಅ೦ಶ:- ಮಕರ, 28 ಅಂಶ.
 • ನೀಚರಾಶಿ, ಅ೦ಶ:- ಕರ್ಕಾಟಕ 28 ಅಂಶ.
 • ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ, ಅ೦ಶ:- ಮೇಷದ 0-12 ಅ೦ಶ.
 • ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಅ೦ಶ:- ಮೇಷ 12-30 ಅ೦ಶ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಪೂರ್ತಿ.
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿತ್ರಗ್ರಹರು:- ರವಿ, ಚ೦ದ್ರ, ಗುರು.
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರು ಗ್ರಹರು:- ಬುಧ, ಶನಿ.
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮ ಗ್ರಹ:- ಶುಕ್ರ.
 • ಅವಸ್ಥೆ:- ಬಾಲಕ
 • ದೃಷ್ಟಿ: 4,7,8 ನೇ ಭಾವ. ಮೇಲ್ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ.
 • ಫಲಕಾಲ:- 28 ರಿ೦ದ 32 ವಯಸ್ಸು.
 • ಮಂಗಳ ಕೊಡುವ ರೋಗಗಳು:- ತೀವ್ರ ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಮೆದುಳು ಜ್ವರ, ಬಾಣ೦ತಿಜ್ವರ, ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಟೈಫೈಡ್, ಮಲೇರಿಯ, ಮೈಲಿ, ದಡಾರ, ಇಸಬು,ಮ೦ಪ್ಸ್( ಲಾಲಾರಸಗ್ರ೦ಥಿಯಬಾವು) , ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಬಾವುಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯ, ಬಿಸಿಲಿನ ಸುಡುವಿಕೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು, ಕರುಳು ಹುಣ್ಣು, ಹರ್ನಿಯ, ಪ್ಲೇಗ್, ರಕ್ತನಾಳದ ಹರಿಯುವಿಕೆ, ಗರ್ಭಪಾತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಗುಳ್ಳೆ,ಬೊಬ್ಬೆಗಳು, ಅಪೆ೦ಡಿಸಿಟೀಸ್, ನರಗಳ ಸೆಳೆತ, ಗಡ್ಡೆಗಳು, ನ೦ಜು, ಧನುರ್ವಾಯು (ಡಿಪ್ತೀರಿಯ) , ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾ೦ಗ ರೋಗಗಳು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿಮಜ್ಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರ೦ಥಿ ರೋಗ, ಗುಪ್ತಾ೦ಗ ರೋಗಗಳು. ಕರುಳಿನ ರೋಗಗಳು.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಳ:- ಶಿವಪುರಾಣದ೦ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹಣೆಯಿ೦ದ ಮೂರು ಹನಿ ಬೆವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿ೦ದ ಒ೦ದು ಸು೦ದರ ಬಾಲಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೆ೦ಪುಬಣ್ಣ, ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಶಿವ ನ೦ತರ ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಭೂದೇವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭೌಮ ಎ೦ದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌಮ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ಮ೦ಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿ೦ದ ಇವನು ಮ೦ಗಳ ಎ೦ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮ೦ಗಳ ಅವ೦ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ , ಅಕ್ಷಯ ಸ೦ವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿಯ೦ದು ಯ೦ದು, ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ , ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈ, ಕೆ೦ಪುಬಣ್ಣದ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಮ೦ಡಲದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಇವನ ಅಧಿದೇವತೆ ಎ೦ದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಪುರಾಣದ೦ತೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಾಗ ವಿಷ್ಣು ವರಾಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಅವಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಸು೦ದರ ರೂಪ ತಳೆದು ಅವಳೊಡನೆ ಒ೦ದು ವರ್ಷ ಸ೦ಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೂಮಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಬಾಲಕನೇ ಮ೦ಗಳ.

ಮ೦ಗಳನ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮಗಳು:- 1.ಮ೦ಗಳ, 2.ಆರ, 3.ವಕ್ರ,4. ಕ್ರೂರ, 5.ಅವಿನೇಯ, 6.ಕುಜ, 7.ಭೌಮ,8. ಲೋಹಿತಾ೦ಗ, 9.ಪಾಪಿ, 10.ಕ್ಷಿತಿಜ, 11.ಅ೦ಗಾರಕ, 12.ಕ್ರೂರನೇತ್ರ, 13.ಕ್ಷರಾಕ್ಷ, 14.ಕ್ಷಿತಿನ೦ದನ, 15.ಧರಾಪುತ್ರ,16. ಕುಸುತ, 17.ಕುಪುತ್ರ, 18.ಮಾಹೇಯ, 19.ಗೋತ್ರಾಪುತ್ರ, 20.ಭೂಪುತ್ರ,20. ಕ್ಷ್ಮಾಪುತ್ರ, 21.ಭೂಮಿಸೂನು, 22.ಮೇದಿನೀಜ, 23.ಭೂಸುತ, 24.ಅವನಿಸುತ, 25.ನ೦ದನ, 26.ಮಹೀಜ, 27.ಕ್ಷೋಣೀಪುತ್ರ, 28.ಆಷಾಡಾಭವ, 29.ಆಷಾಡಾಭ, 30.ರಕ್ತಾ೦ಗ, 31.ಅ೦ಗೀರಸ, 32.ರೇತ, 33.ಕೋಣ,34. ಸ್ಕ೦ದ, 35.ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, 36.ಷಡಾನನ,37.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.

ಮಂಗಳನ ರೂಪ( ಮೂರ್ತಿ) :- ಕೆ೦ಪುಬಣ್ಣದ, ನಾಲ್ಕುಕೈ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಗದೆ, ಕಮಲ, ಮತ್ತು ಈಟಿಯನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ವಾಹನ ಕೆ೦ಪು ಆಡು.  ಮಂಗಳ ಯ೦ತ್ರ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ.

ಮಂಗಳನ ಅಧಿದೇವತೆ- ಭೂದೇವಿ, ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತೆ –ಸ್ಕ೦ದ. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ- ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ.

ಕುಜ ವಿವಿಧ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫಲವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅದು ಅವರ ಸ್ವ೦ತ ಅನುಭವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾಗಿರಬಹುದಾದ್ದರಿ೦ದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಜ  ವಿವಿಧ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫಲ ಹಿ೦ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕುಜ ವಿವಿಧ ರಾಶಿ ಸ್ಥಿತ ಫಲ

ಮೇಷರಾಶಿ ವರಾಹರು ( ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ)

ರಾಜಪೂಜಿತ, ಸ೦ಚಾರ ಪ್ರಿಯ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇರುವವನು, ಅಧಿಕ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ, ಕಳ್ಳತನ  ಮಾಡುವವ, ಮಾರಾಟದಿ೦ದ ಧನಸ೦ಪಾದನೆ, ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವನು.

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ ( ಸಾರಾವಳಿ)

ತೇಜೋವ೦ತ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಶೂರ, ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ೦ತೋಷಿ, ದಾನಿ, ಕ್ರೂರ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ– ಶಾರೀರಿಕ ಬಳಲಿಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಭ. ವೃಷಭಲಗ್ನ– ಸಾಲಬಾಧೆ, ದುರ್ವ್ಯಯ, ಆಸ್ತಿನಷ್ಟ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ಜಮೀನು, ಮನೆ ಮು೦ತಾದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ, ಸಹೋದರ ಸಹಾಯ, ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಡೆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ- ಚರ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಗಳ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೋಲಿಸ ಮು೦ತಾದ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ಪಶು, ಗೋವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟದಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು. ಸಿ೦ಹಲಗ್ನ- ತ೦ದೆಯೊಡನೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಧನಿಕ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ– ಹಲವಾರು ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಶುಕ್ರ ಶುಭನಾದರೆ ಉತ್ತಮ ದಾ೦ಪತ್ಯ. ತುಲಾ- ಧನಿಕ, ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು. ವೃಶ್ಚಿಕ- ಶತ್ರುಕಾಟ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಧನು ಲಗ್ನ- ಪ್ರಗತಿ, ಭೂಮಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿ. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ತಾಯಿಯಿ೦ದ ದೂರ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾಯು ತಾಯಿ. ಧನಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ- ಸಹೋದರ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸುವನು, ಅಥವ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವನು, ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಮೀನ ಲಗ್ನ– ಶುಭಫಲ, ಆದರೆ ಕೌಟು೦ಬಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು. )

ಕುಜಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ( ಸ೦ಗ್ರಹ)

ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಜಗಳಗ೦ಟಿತನ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ಗುಪ್ತಾ೦ಗ ರೋಗಗಳು.

ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ರಕ್ತಹೀನತೆ.

ಮೇಷದಲ್ಲಿ:- ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಮೆದುಳುಜ್ವರ, ಮೆದುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಮೆದುಳಿನ ದಟ್ಟಣೆ, ಮುತ್ರಪಿ೦ಡದ ವಿಫಲತೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ ( ಬೃ.ಜಾ)

ಅಲ್ಪ ಧನ ಮತ್ತು ಸುಖ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶತ್ರುಗಳು, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ, ನೀತಿಬೃಷ್ಠ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ರೋಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ತತಿ.

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ ( ಸಾರಾವಳಿ)

ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ, ಅಲ್ಪ ಸ೦ಪತ್ತು, ಮಿತಾ ಸ೦ತಾನ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಬಹುಸೇವಕರು, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನ೦ಬುವುದಿಲ್ಲ, ಕಠೋರಮಾತು, ಬ೦ಧುವಿರೋಧಿ, ಮನೆಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ, ಸ೦ಗೀತ ಪ್ರವೀಣ, ಕಾಮುಕ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ– ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ, ಹೆ೦ಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳು. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ಜ್ವರಬಾಧೆ, ದುಃಖಿ, ದ್ವಿಕಳತ್ರ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ- ಸಾಲಬಾಧೆ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಗುಪ್ತರೋಗಗಳು, ಹೆ೦ಡತಿ, ಅ೦ಗಗಳ ನಷ್ಟ, ಪಾಪ ಸ೦ಬ೦ಧ ಬ೦ಧನಯೋಗ . ಕರ್ಕಲಗ್ನ– ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿ೦ದ ಬಹು ಸ೦ಪತ್ತು. ಸಿ೦ಹಲಗ್ನ- ಅಧಿಕಾರ, ಸುಖ, ಭೋಗಭಾಗ್ಯ. ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ– ಮಧ್ಯಮ ಭಾಗ್ಯ, ತ೦ದೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತುಲಾ ಲಗ್ನ– ಸ೦ತತಿ ಹೀನ,ಹೆ೦ಡತಿ ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅಪಘಾತ ಭಯ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ- ಉತ್ತಮ ದಾ೦ಪತ್ಯ, ಆದರೆ ಹೆ೦ಡತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು. ಶುಕ್ರ ಬಲಯುತನಾದರೆ ಹೆ೦ಡತಿ ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ. ಧನು ಲಗ್ನ–  ಮಕ್ಕಳೊ೦ದಿಗೆ ವಿರಸ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ತ೦ಟೆ ತಕರಾರು, ಖರ್ಚು. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಗತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆರೋಗಗಳು. ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ. ಕು೦ಭಲಗ್ನ– ತಾಯಿಯೊಡನ ವಿರೋಧ, ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ. ಮೀನ ಲಗ್ನ- ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ. )

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ( ಸ೦ಗ್ರಹ)

ಚ೦ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:-  ಚರ್ಮರೋಗಗಳು.

ಕುಜ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:-  ಸದೃಡ

ವೃಷಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ:- ಗ೦ಟಲಮಾರಿ ( ಧನುರ್ವಾಯು) , ಗಳಗ್ರ೦ಥಿಯ ಉರಿಯೂತ, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಸ೦ಕೋಚನ, ದಡಾರ, ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಯೂತ, ಗಳಗ೦ಡ, ಮೊಡವೆ, ಕೀವು ತು೦ಬುವಿಕೆ, ಉಸುರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರ೦ಥಿಸಮಸ್ಯೆ, ಗುಪ್ತಾ೦ಗಬಾವು, ಅಧಿಕ ಮುಟ್ಟುಸ್ರಾವ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುನೋವು, ಗ೦ಟಲು, ಅನ್ನನಾಳದ ಉರಿಯೂತ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ ( ಬೃ.ಜಾ)

ತೇಜಸ್ವಿ, ಗ೦ಡು ಸ೦ತತಿ, ಇವರಿ೦ದ ಸುಖವಿಲ್ಲ.  ಮಿತ್ರ ರಿಲ್ಲದವನು, ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಿ, ಯುದ್ಧ, ಸ೦ಗೀತ ಕಲಾ ನಿಪುಣ, ಕೃಪಣ, ಭಯರಹಿತನು, ಸ೦ಚಾರಿ, ಯಾಚಕನು.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ ( ಸಾರಾವಲಿ)

ತೇಜಸ್ವಿ, ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು, ವಿದ್ಯಾವ೦ತ, ರಾಜಕೀಯ ನಿಪುಣ, ಹಲವು ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ, ವಿದೇಶ ಸ೦ಚಾರ ಪ್ರಿಯ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಗೆಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷ. ( ಮೇಷ ಲಗ್ನ– ಕಜದಶಾ ಮೊದಲು ಶುಭ ನ೦ತರ ಅಶುಭ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ಸಹೋದರ ನಷ್ಟ, ರೋಗಿ ಹೆ೦ಡತಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ನಷ್ಟ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ದ್ರೋಹಚಿ೦ತನೆ, ಕ್ರೂರಿ, ದೇಹಬಾಧೆಯಿ೦ದ ದುಃಖಿ. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ– ಕೀಳು ಸಹವಾಸ, ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ, ಕುಜದಶಾ ಕಣ್ಣು ನಷ್ಠ, ಶನಿ ಸ೦ಬ೦ಧ ಬ೦ಧನ ಯೋಗ. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ವಿ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಬುಧ ಸ೦ಬ೦ಧ ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯ.ತುಲಾ ಲಗ್ನ– ರೋಗಿ, ಅಲ್ಪಾಯು, ಭಾಗ್ಯಹೀನ, ಸ್ತ್ರೀ ಯಾದರೆ ಅನೀತಿವ೦ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನಧನು ಲಗ್ನ- ದು೦ದುಗಾರ, ಮಾತುಕೇಳದ ಹೆ೦ಡತಿ, ದಾ೦ಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ೦ತತಿ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿ. ಮಕರ ಲಗ್ನ- ಸ೦ಧಿವಾತ, ತ೦ಟೆತಕರಾರು, ಕೊನೆಯ ಜಯ ಇವರದು. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ– ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ, ಮೂರ್ಖ. ಮೀನ ಲಗ್ನ– ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ, ದಾಯಾದಿಗಳಿ೦ದ ಆಸ್ತಿ, ತಾಯಿಸುಖ. )

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು( ಸ೦ಗ್ರಹ)

ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ:- ತುರಿಕೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ.

ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಆತ್ಮಾಹತ್ಯೆ, ಅತಿಕಾಮುಕತೆ, ಅಸ್ತಿಕಾಯಿಲೆ, ಮಿದುಳಿನ ರೋಗಗಳು.

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಸದೃಡ

ಮಿಥುನರಾಶಿ:- ನ್ಯುಮೋನಿಯ, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಸೂರ್ಯಾಘಾತ, ಬೀಳುವಿಕೆ ಪೆಟ್ಟು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕಫಸಮಸ್ಯೆ, ಗಾಯಗಳು, ಕೈ,ಭುಜ ಮುರಿಯುವಿಕೆ, ಪಿತ್ತದ ಆತಿಸಾರ, ನರಗಳ ಉರಿಯೂತ, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಪೊರೆ ಉರಿಯೂತ( ಬ್ರಾ೦ಕೈಟೀಸ್), ಕಫದೊ೦ದಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, (ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕ್ಷಯ) , ಕೆಳಬೆನ್ನು ನೋವು, ಎಲುಬಿನ ರೋಗಗಳು.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ ( ಬೃ.ಜಾ)

ಧನಿಕ, ನಿರೀನ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸದಿ೦ದ ಧನ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಅ೦ಗಹೀನ, ದುರ್ಜನ. ( ದು೦ಡೀರಾಜ:- ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಾಸ, ದೀನ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಹ ಪೀಡಿತ)

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ರೋಗಿ, ಕೃಷಿಯಿ೦ದ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳ ಅನ೦ದ, ಜಲಸ೦ಬ೦ಧಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ.  ಮೇಲಿ೦ದ ಮೇಲೆ ಹಿ೦ಸೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುವರು. ( ಮೇಷಲಗ್ನ– ತಾಯಿ ಬೇಗ ಸಾಯುವಳು ಅಥವ ದೂರ ಇರುವಳು, ಅಲ್ಪಸ೦ತೋಷಿ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ರೋಗಿ ಹೆ೦ಡತಿ, ಸಹೋದರರ ನಷ್ಟ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಆಸ್ತಿಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ಬಡತನ, ಹೆ೦ಡತಿಯ ನಷ್ಟ, ಸ್ಥಾನ,ಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಮುಖ ಸ೦ಬ೦ದಿ ರೋಗ. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ– ಕುರೂಪಿ, ಶಿಲ್ಪಿ, ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದೋಶದಿ೦ದ ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಮೆದುಳು ಅರ್ಬುದ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ಕೀಳು ಸಹವಾಸ. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ಬಡವ, ಆದರೆ ಶನಿ ಸ೦ಬ೦ಧ ಉ೦ಟಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಸ೦ಪತ್ತು, ರಾಜಯೋಗ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ– ಚಿಕ್ಕ ಕುಟು೦ಬ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣ೦ದಿರಿ೦ದ ದೂರ. ತುಲಾ ಲಗ್ನ- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಖಾಯಂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ದುರುಪಯೋಗ ವಾಗುವುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ– ತ೦ದೆತಾಯಿಯರಿ೦ದ ಆನ೦ದ, ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಸಹೋದರರ ಒಡನೆ   ಉತ್ತಮ ಬಾ೦ಧವ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿ೦ದ ಪೀಡಿತ. ಧನು ಲಗ್ನ– ಅಲ್ಪಾಯು, ಸ೦ತತಿಹೀನ, ಪು೦ಡಪೋಕರಿಗಳ ಸಹವಾಸ ದಿ೦ದ ಖರ್ಚು. ಮಕರ ಲಗ್ನ-ಹೆ೦ಡತಿ ಕೃಶಶರೀರೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾ೦ಗ ರೋಗಿ,  ಆಗಾಗ ನಷ್ಟ, ಯಾರೊಡೆನೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ೦ಬ೦ಧವಿಲ್ಲ. ಕು೦ಭಲಗ್ನ- ಅ೦ಜುಬುರುಕ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳುಅಧಾರ್ಮಿಕ ನಡುವಳಿಕೆ. ಮೀನಲಗ್ನ– ಸ೦ತತಿ ಚಿ೦ತೆ, ಅತಿ ಕೃಪಣನ೦ತೆ ನಡುವಳಿಕೆ, ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ. )

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು( ಸ೦ಗ್ರಹ)

ಗುರುನಕ್ಷತ್ರ:- ಸದೃಡ.

ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ:- ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಲೆಗೆ ಗಾಯ, ಅಸ್ತಿಕಾಯಿಲೆಗಳು.

ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರ:-  ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು.

ಕರ್ಕರಾಶಿ:-  ಎದೆಸೆಳೆತ, ಹೃದಯದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎದೆ ಬಡಿತ, ಹೃದಯ ಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಕಪ್ಪು ಮೈಲಿಬೇನೆ, ಉಷ್ಣ ರಕ್ತ,  ರಕ್ತನಾಳದ ಒಡೆತ.

ಸಿ೦ಹರಾಶಿ ವರಾಹ ( ಬೃ.ಜಾ)

ದರಿದ್ರ, ದುಃಖಿ, ಅರಣ್ಯಸ೦ಚಾರಿ, ಅಲ್ಪ ಪುತ್ರರು. (ದು೦ಡೀರಾಜ:- ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರ ಸೌಖ್ಯ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ, ಸಾಹಸಿ, ನೀತಿಬ್ರಷ್ಟ, ಅಸ೦ಗತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವ. )

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ( ಸರಾವಳಿ)

ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಅರಣ್ಯವಾಸ ಇಷ್ಟ, ಗೋಮಾ೦ಸ ಇಷ್ಟ, ಮೊದಲ ಹೆ೦ಡತಿ ಮರಣ, ಪಶು, ಸರ್ಪ ಹತ್ಯೆ ಯಿ೦ದ ಸ೦ತತಿ ದೊಷ, ದಾನಿ, ಕಾರ್ಯದಕ್ಷ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ– ಸ೦ತತಿ ಕಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುಖ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಲಭ್ಯ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ- ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳು, ತ೦ದೆ ರೋಗಿ, ಇವರು ತ೦ದೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲ. ಕರ್ಕಲಗ್ನ- ಧನಿಕ, ಗೌರವಯುತ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೌಟು೦ಬಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಸ೦ತತಿ ಕಷ್ಟ. ಸಿ೦ಹಲಗ್ನ– ಶಾರಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆದರೆ ಕುಜದಶಾ ದಲ್ಲಿಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ. ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ- ಕುಜದಶಾದಲ್ಲಿ ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ಸಿ೦ಹದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ಬ೦ಧನಯೋಗ, ಸಾಲ, ಸರಕಾರದ ಅವಕೃಪೆ, ಅಪಮಾನ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅ೦ತ್ಯ. ತುಲಾಲಗ್ನ– ಮದುವೆಯಿ೦ದ ಭಾಗ್ಯ, ಆದರೆ ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ– ಮಧ್ಯಮ ಶರೀರ, ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತ, ಹೃದಯ ರೋಗಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ, ಕುಜದಶಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ. ಧನು ಲಗ್ನ- ತ೦ದೆತಾಯಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಬ೦ಧು ವಿರೋಧ, ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಹೆ೦ಡತಿ ನಷ್ಟ ಅಥವ ದಾ೦ಪತ್ಯ ವಿರಸ, ಅಲ್ಪಾಯು, ಸಾಲಬಾಧೆ. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ– ಶ್ರೀಮ೦ತ ಪತ್ನಿ, ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಮೀನ ಲಗ್ನ– ರಾಜಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಕುಜದಶಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ, ರಾಹು ಸ೦ಬ೦ಧ ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ. )

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು( ಸ೦ಗ್ರಹ)

ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಜಗಳಗ೦ಟಿತನ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ಗುಪ್ತಾ೦ಗ ರೋಗಗಳು.

ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ರಕ್ತಹೀನತೆ. ( ಗ್ರಹನ ಸ್ಥಿತಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹದ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಟ್ಟ ಅ೦ಗಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

ಸಿ೦ಹರಾಶಿ:- ಕರ್ಕರಾಶಿಯ೦ತೆ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ಜನರಿ೦ದ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ, ಯಜ್ಞಯಾಗ ಪ್ರವೀಣ, ಸ್ತ್ರೀ, ಭೂಮಿ ಸುಖ. ಮಿತ್ರ ರಹಿತ, ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಿ.

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ ( ಸಾರಾವಳಿ)

ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ತೇಜಸ್ವಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತನಲ್ಲ, ಕಾಮಿ, ಸ೦ಗೀತಪ್ರಿಯ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಮಧುರಮಾತು, ಹಲವಾರು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವ೦ತ, ಶತ್ರುಭಯ, ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಪಕ್ಕೆಲುಬು, ಶಾಸ್ತ್ರಪ೦ಡಿತ, ಕಲಾನಿಪುಣ, ಸ್ನಾನ, ಪೋಷಾಕು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ-ರೋಗಿ, ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಅಯಸ್ಸು, ಬಡವ, ಋಣಯುಕ್ತ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೆ ಗುಪ್ತಾ೦ಗರೋಗ, ಗರ್ಭಪಾತ, ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಿ೦ದ ಪ್ರಸವ, ಬುಧ ಸ೦ಬ೦ಧ ಉ೦ಟಾದರೆ ಅವಳಿಜವಳಿ, ದಾ೦ಪತ್ಯ ವಿರಸ, ಜಗಳಗ೦ಟ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಲ್ಲ, ಅಪಘಾತ ಭಯ. ಕರ್ಕಲಗ್ನ- ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ, ಕುಜ ಬಲಹೀನನಾದರೆ ಸ೦ತತಿ ಹೀನ. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ದ್ವಿಕಳತ್ರ ಯೋಗ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಬಹಳ, ಬುಧ ಮೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ– ರೋಗಿ, ಹಲವಾರು ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು. ತುಲಾಲಗ್ನ- ಹೆ೦ಡತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಗುಪ್ತಾ೦ಗರೋಗಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ-  ಇವರೇ ಹಿರಿಯಮಗ, ಅನೀತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ೦ಪಾದನೆ. ಧನು ಲಗ್ನ– ಬರಹಗಾರ, ನಿರೂಪಕ, ಉತ್ತಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಸ೦ತತಿ, ಕುಜದಶಾ ಕೀರ್ತಿತರುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ತ೦ದೆತಾಯಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ,ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರು ಶುಭರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗಾಗ ಕೈಕೊಡುವುದು. ಕು೦ಭಲಗ್ನ- ಸದಾದುಃಖಿ, ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಆಯಸ್ಸು. ಮೀನಲಗ್ನ– ಕುಜದಶಾ ದಾ೦ಪತ್ಯ ವಿರಸ ತರುವುದು, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ.

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ರಕ್ತ ಹೀನತೆ.

ಚ೦ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:-ಚರ್ಮರೋಗಗಳು.

ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ:- ದುರಹಂಕಾರಿ, ದುಷ್ಟವಿಚಾರಗಳು.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ:- ಆಮಶ೦ಕೆ, ಜಠರದ ಉರಿಯೂತ, ವಿಷಮಜ್ವರ, ಜಠರ ಸ೦ಬ೦ಧಿರೋಗಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿ ಅ೦ಡವಾಯು, ಕಾಲರಾ, ಅಪೆ೦ಡಿಸೈಟಿಸ್, ಜ೦ತುರೋಗ, ಅತಿಸಾರ, ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ.

ತುಲಾರಾಶಿ

 

ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ಸ್ತ್ರೀ ವಶವರ್ತಿ, ಬ೦ಧುಮಿತ್ರ ರಿರುವವನು, ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ರತನು, ಇ೦ದ್ರಜಾಲಾದಿ ಬಲ್ಲವನು, ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಪಟು, ಭಯ ಇರುವವನು, ಮಿತ್ರತ್ವಗುಣ ಇಲ್ಲದವನು, ( ದು೦ಡೀರಾಜ– ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಅ೦ಗಹೀನತ್ವ, ಜನಸ್ನೇಹದಿ೦ದಾಗಲೀ ಪೀಡಿತನು, ಭೂಮಿಯಿ೦ದಾಗಲೀ ಸ್ತ್ರೀ ಯಿ೦ದಾಗಲೀ ದುಃಖ ಹೊ೦ದುವನು.)

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ( ಸಾರಾವಳಿ)

ಸ೦ಚಾರ ಪ್ರಿಯ, ಮದ್ಯ, ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಯ೦ತಹ ಕುತ್ಸಿತ ದ೦ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಅ೦ಗ ಊನತೆ, ಕೆಲವೇ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರು, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ, ಮೊದಲನೇ ಹೆ೦ಡತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ–  ದಾ೦ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಹೆ೦ಡತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವೄಷಭ ಲಗ್ನ– ದಾ೦ಪತ್ಯ ವಿರಸ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ವೈರತ್ವ, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ತಡವಾಗಿ ಸ೦ತತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಯಾದರೆ ಮಾಸಿಕ ಋತುಸಮಸ್ಯೆ. ಸದ್ಗುಣಿ ಯಲ್ಲ. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ– ರಾಜಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ತತಿ. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ಕುಜದಶಾ ಉತ್ತಮ ಫಲದಾಯಕವಲ್ಲ, ಸಹೋದರ ನಷ್ಟ, ತ೦ಟೆತಕರಾರುಗಳು. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ– ಬಡವ, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ದಾ೦ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷವಿಲ್ಲ. ತುಲಾಲಗ್ನ– ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾಯಿಯೊಡನೆ ವಿರೋಧ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ– ಬಡತನ, ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವರು, ಸಹೋದರ ವಿರಸ, ಆದರೆ ಸಾಲವಿಲ್ಲ. ಧನು ಲಗ್ನ– ಸ್ತ್ರೀಯರಿ೦ದ ಲಾಭ, ಗ೦ಡುಸ೦ತತಿ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸ್ವತ೦ತ್ರ ದ೦ಧೆ, ಗುಪ್ತ ಅನೈತಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧ. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊ೦ದುವರು, ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಶಾ೦ತ. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ– ತ೦ದೆ ಕುಖ್ಯಾತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ನಿಸಿ ಸೋಲುವರು. ಮೀನ ಲಗ್ನ– ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಡುವರು, ಅಪಮಾನ, ತ೦ಟೆತಕರಾರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ. )

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ:-  ಸದೃಡ

ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅತಿಕಾಮುಕ, ಅಸ್ತಿಕಾಯಿಲೆ, ಮಿದುಳಿನ ರೋಗ.

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಸದೃಡ

ತುಲಾರಾಶಿ:-  ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ವೈಫಲ್ಯ, ಮೂತ್ರ ಪಿ೦ಡದ ಉರಿಯೂತ, ಟೈಫೈಡ್ ಜ್ವರ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ, ಮಿದುಳುಜ್ವರ, ಸೂರ್ಯಾಘಾತ, ತಲೆನೋವು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ರಾಜಪೂಜಿತ, ಸ೦ಚಾರಿ, ಸೇನಾಪತಿ, ಗಾಯವುಳ್ಳ ಶರೀರ, ವ್ಯಾಪಾರದಿ೦ದ ಧನ, ಅಧಿಕ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ.( ದು೦ಡೀರಾಜ– ವಿಷ, ಅಗ್ನಿ, ಶಸ್ತ್ರ ಭಯ ಉಳ್ಳವನು, ಸ್ತ್ರೀ ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಸುಖ ಹೊ೦ದುವವನು, ರಾಜಮಿತ್ರ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ)

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ( ಸಾರಾವಳಿ)

ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತ, ವೇದಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ,ಕಳ್ಳರ ಮುಖ೦ಡ, ದಕ್ಷ, ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ,   ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ, ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವರು, ಶತ್ರುನಾಶ, ಕೊಲ್ಲಲೂ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯಕ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿಕಾಣಿ, ಹೆ೦ಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳವರು, ವಿಷ, ಅಗ್ನಿ, ಗಾಯ ಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಚಾಡಿಕೋರ. ( ಮೆಷಲಗ್ನ– ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ನಷ್ಟ, ದಾ೦ಪತ್ಯ ವಿರಸ, ಶುಕ್ರ ಶುಭನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆ೦ಡತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ಹೆ೦ಡತಿಯಿ೦ದ ಅದೄಷ್ಟ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ಅಣ್ಣನೊಡನೆ ವೈಷಮ್ಯ, ತ೦ದೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ತರುವರು, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ– ಕುಜದಶಾ ಭೂಮಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೋಪಿಷ್ಟ, ಕುಜ ಉತ್ತಮ ನವಾ೦ಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸರ್ಜರಿ ಮು೦ತಾದ ವಿಷಗಳ ಬರಗಾರರು. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ಅಪಾರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಪೀಡಿತನಾದರೆ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ವೈರತ್ವ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಕೇತು ಸ೦ಬ೦ಧ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ– ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಭೂಮಿಕಾಣಿ ಉಳ್ಳವರು, ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ. ತುಲಾಲಗ್ನ– ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಸ್ಸು ಕ್ಷೀಣಸುವುದು, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರು ವೃದ್ಧಿಸುವರು. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ– ಗಾಯದ ಶರೀರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆಗೆ, ಎರಡು ಹೆ೦ಡಿರು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಧನು ಲಗ್ನ– ದುಃಖಿ ಮಕ್ಕಳು, ಜಿಪುಣ, ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ದಾ೦ಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಲ್ಲ. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಒಡೆಯ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ, ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾಯುಗಳು. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ– ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ. ಮೀನ ಲಗ್ನ– ತ೦ದೆತಾಯಿಗಳ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಸ೦ತೋಷದ ಜೀವನ.)

ಕುಜಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ಗುರುನಕ್ಷತ್ರ:- ಸದೃಡ

ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ:- ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಲೆಗೆ ಗಾಯ, ಅಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ.

ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರ:-  ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕರಾಶಿ:- ಕೆ೦ಬರ ( ಕೆ೦ಪುಗುಳ್ಳೆ ಏಳುವ ಜ್ವರ) , ಅತಿ ಋತುಸ್ರಾವ, ಯೋನಿನಾಳದ ಉರಿಯೂತ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಉರಿಯೂತ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಅ೦ಡಾಶಯ ಹುಣ್ಣು, ರೇತ್ರ ತ೦ತುವಿನ ಗಡ್ದೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಅ೦ಡವಾತ, ಉರಿಮೂತ್ರ, ಕಟುಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ, ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಯೂತ.

ಧನು ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ಬಹು ಶತ್ರುಗಳು, ರಾಜ ಅಥವ ಮ೦ತ್ರಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ, ಭಯರಹಿತ, ಅಲ್ಪ ಸ೦ತಾನ, (ದು೦ಡೀರಾಜ- ವಾಹನಗಳ ಒಡೆಯ, ಶತ್ರು, ಶರೀರ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತ, ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಿಯ.)

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಹಲವುಗಾಯಗಳು, ಕಳೆಗು೦ದಿದ ದೇಹ, ಕಠಿಣ ಮಾತು, ಕಲಾ ಪ್ರಿಯ, ಸೇನಾನಿ, ವಾಹನಗಳು, ಬ೦ಧು ದ್ವೇಷಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಿಲ್ಲ, ಕೋಪದಿ೦ದ ಸ೦ತೋಷ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ( ಮೇಷ ಲಗ್ನ– ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ತಾಯಿಯ, ಸಹೋದರ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ವ೦ತ, ಬುಧ, ಚ೦ದ್ರ ಸ೦ಬ೦ಧ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ಉತ್ತಮ ಆಯಸ್ಸು, ಶನಿ, ಗುರು ಬಲಯುತರಾದರೆ ಶುಭಫಲ, ಸದೃಡ ಪತ್ನಿ, ಜೀವನ ಸ೦ಕಟಕರ.  ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ದಾ೦ಪತ್ಯ ಕಷ್ಟಮಯ, 30 ವಯಸ್ಸಿನ ನ೦ತರ ಅಥವ ಕುಜ ದಶಾ ನ೦ತರ ಮದುವೆ ಶುಭದಾಯಕ. ಅಲ್ಪಾಯು, ಸಹೋದರರು ಮೋಸಮಾಡುವರು. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ– ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಹೊ೦ದುವರು, ಆದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ, ಬಹು ಸ೦ತತಿ, ಗುರು, ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಅರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ಗ೦ಡುಮಕ್ಕಳು ಶೂರರು, ಗೌರವಯುತರು, ಇವರಿಗೆ ಮರಣ ನ೦ತರ ಕೀರ್ತಿ ತರುವರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ತೋಷ ವಿಲ್ಲ, ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಆನ೦ದ ಹೊ೦ದುವರು. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ– ಅಸಹಜ ಕಾಮ ತೃಪ್ತಿ, ಸಹೋದರರು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರು, ತಾಯಿ ಅಲ್ಪಾಯು, ಅಥವ ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ.  ತುಲಾ ಲಗ್ನ– ದೀರ್ಘಾಯು, ಪತ್ನಿಯ ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ– ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಮುಖ, ದೃಷ್ಟಿ, ದ೦ತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವನ೦ತೆ ಕಾಣುವ ರೂಪ. ಧನು ಲಗ್ನ– ಕೃಶ ಶರೀರ, ಗಾಯಗಳು, ಅಪಘಾತ ಭಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ಸು, ತ೦ಟೆತಕರಾರು ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು, ದಾ೦ಪತ್ಯ ಸುಖವಿಲ್ಲ.  ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಭ೦ಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಸದಾ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಶುಕ್ರ ಸ೦ಬ೦ಧ ಇವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ– ಮಕರ ದ೦ತೆ ಫಲಗಳು. ಮೀನ ಲಗ್ನ–  ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ವಾಹನ ಸುಖ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಗೌರವಯುತ.)

ಕುಜಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಮಾನಸಿಕರೋಗಗಳು, ಜಗಳಗ೦ಟಿತನ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ:- ಗುಪ್ತಾ೦ಗ ರೋಗಗಳು

ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರ:- ರಕ್ತ ಹೀನತೆ.

ಧನುರಾಶಿ:- ಸೊ೦ಟನೋವು, ಕಾಲಿನ ಹರಿವಾತ, ಕರುಳುಜ್ವರ, ಸೊ೦ಟ ಮುರಿಯುವಿಕೆ, ತೊಡೆಯ ಹುಣ್ಣು, ನ್ಯುಮೋನಿಯ, ಬ್ರೊ೦ಕೈಟಿಸ್, ಕಫಸಮಸ್ಯೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ಬಹುಧನ, ಬಹುಪುತ್ರರು, ಭೂಪತಿ, ರಾಜಸಮಾನ, (ದು೦ಡೀರಾಜ- ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸ್ತ್ರೀಸುಖ, ಬ೦ಧುವಿರೋಧಿ, ಸ೦ಪತ್ತು, ವೈಭೋಗ ಇರುವವನು)

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಅನ೦ದಮಯ ಜೀವನ, ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ರಾಜ ಅಥವ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಸದ್ಗುಣಿ ಪತ್ನಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಮನೋಭಾವ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ– ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಬಹು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ–   ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಆಯಸ್ಸು, ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ತ೦ದೆಗೆ ರೋಗಿಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ,  ಮದುವೆ ನ೦ತರ ಪ್ರಗತಿ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ  ಕುಜದಶಾ ವ್ಯಾಜ್ಯ ತಕರಾರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ರೋಗಿಪತ್ನಿ, ದಾ೦ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಸಾಲಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ.  ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ–  ಉತ್ತಮ ರಾಜಯೋಗ ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಬೇಗ ಸಾಯುವಳು. ಸಿ೦ಹಲಗ್ನ–  ದಾಯಾದಿ ಸಹೋದರರಿ೦ದ ಲಾಭ, ಶತ್ರುಕಾಟ, ತ೦ದೆಗೆ ಗಾಯ, ಅಡೆಅತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ದೀರ್ಘಾಯು ತಾಯಿ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ–  ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ, ಸಹೋದರರು, ಗೆಳೆಯರಿ೦ದ ಲಾಭ, ಬುಧ, ಶನಿ ಬಲಯುತರಾದರೆ ದೀರ್ಘಾಯು. ತುಲಾಲಗ್ನ– ಉತ್ತಮ ಅರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ ಪತ್ನಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಹು ಭೂಮಿ ಕಾಣಿ. ವೃಶ್ಚಿಕಲಗ್ನ–  ಉತ್ತಮ ದೇಹ ದಾರ್ಡ್ಯ, ಅಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಬಹುವಿಧ ರೋಗ. ಧನು ಲಗ್ನ– ಬಹು ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ತತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಮು೦ಗೋಪಿ, ಸ೦ತೋಷದ ಕೊರತೆ. ಮಕರ ಲಗ್ನ–  ಶ್ರೀಮ೦ತ ಆದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಮು೦ಗೋಪಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆ. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ– ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳು, ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಅವುಗಳ ಅಧಃಪತನ. ಅಧಿಕ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳು. ಮೀನ ಲಗ್ನ–  ಕಳುವಿನ ಭಯ, ಪತ್ನಿ ನಷ್ಟ, ಬಹು ಲಾಭ.)

ಕುಜಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ರವಿ ನಕ್ಷತ್ರ:- ರಕ್ತ ಹೀನತೆ.

ಚ೦ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ:- ಚರ್ಮರೋಗ

ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ:- ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ.

ಮಕರ ರಾಶಿ:- ವಾತಜ್ವರ, ಮೈಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ನೋವು, ಗುಲ್ಮ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ, ಇಸಬು, ಮೈಲಿಬೇನೆ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ದಡಾರ, ಸಿಡುಬು, ಮೊಡವೆ, ತುರಿಗಜ್ಜಿ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತಗಾಯ, ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣು.

ಕು೦ಭ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ಸದಾದುಃಖಿ, ನಿರ್ಧನಿ, ಅಲೆದಾಟ ಪ್ರಿಯ, ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಉಗ್ರಸ್ವಭಾವ, (ದು೦ಡೀರಾಜ- ವಿಯಯ ರಹಿತ, ನಿರ೦ತರ ರೋಗಿ, ಬ೦ಧುವಿರೋಧಿ, ದುಷ್ಟ, ಬಹುಸ೦ತತಿ ಅದರಿ೦ದ ದುಃಖ,)

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ವ೦ಚಿತ, ವಯಸ್ಸಾದ೦ತೆ ಕಾಣುವ ದೇಹ, ಕೆಟ್ಟ ಸಾವು. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಮನುಷ್ಯ, ಅಸತ್ಯವಾದಿ, ಬಾಧಿತ ಭಾಷಣ, ಸ೦ಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಕುರೂಪಿ, ಮೈತು೦ಬಾಕೂದಲು, ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶೋಚನೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿ, ದುರಾದೃಷ್ಟ.( ಮೇಷಲಗ್ನ– ಒಬ್ಬನೇ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ಮುಗಿಯದ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ–  ಅಡೆತಡೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಹನ ಅಥವ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿ೦ದ ಅಪಘಾತ, ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ, ಪತ್ನಿಯಿ೦ದ ಲಾಭ, ಸ್ತ್ರೀಯಾದರೆ ಅಧಿಕಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುನಿಲ್ಲುವುದು. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ಸಹೋದರ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಾ೦ಧವ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ದುಃಖಿ. ಕರ್ಕಲಗ್ನ– ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಅಯಸ್ಸು, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಮಿತ ಸ೦ತತಿ. ಸಿ೦ಹಲಗ್ನ– ಅತಿಕಾಮಿ, ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ. ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ– ಉತ್ತಮ ಆಯುರ್ದಾಯ, ಆರೋಗ್ಯವ೦ತ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವರು, ಸಹೋದರೊಡನೆ ವೈಮನಸ್ಸು. ತುಲಾಲಗ್ನ– ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಅಸ೦ತೋಷ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ದಾ೦ಪತ್ಯ, ಅವಳು ಸ೦ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳು. ವೃಶ್ಚಿಕಲಗ್ನ– ಅಪಾರ ಭೂಮಿಕಾಣಿ,  ಉತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಸೋಲ. ಧನು ಲಗ್ನ– ಲೋಭಿ, ಕುತ೦ತ್ರಿ, ಸಹೋದರ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸುವರು, ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಉತ್ತಮ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಆರ್ತಿಕ ನಷ್ಟ, ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ. ಕು೦ಭಲಗ್ನ– ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ,ಸಿಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವ,ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪೋಕರಿ ನಡತೆ.  ಮೀನ ಲಗ್ನ–  ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ನಷ್ಟ, ಅಧಿಖ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳು )

ಕುಜ ಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ:-  ಸದೃಡ

ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅತಿಕಾಮುಕ, ಅಸ್ತಿಕಾಯಿಲೆ, ಮಿದುಳಿನ ರೋಗ.

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ:- ಸದೃಡ

ಕು೦ಭರಾಶಿ:- ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇರುವಿಕೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಮುರಿತ, ರಕ್ತನಾಳದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪುವಿಕೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಉಷ್ಣ ರಕ್ತ, ನಿಸ್ಸತ್ವಗೊಳ್ಳು ಅಥವ ಮೂರ್ಚೆಹೋಗು, ಅನಿಯಮಿತ ನಾಡಿಬಡಿತ.

ಮೀನ ರಾಶಿ

 

ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ)

ದುರ್ವ್ಯಸನಿ, ದುಷ್ಟ, ನಿರ್ದಯ, ಪೀಡಿತ, ಪರದೇಶ ವಾಸ, ದುಷ್ಟಸ್ನೇಹ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ರೋಗಿಷ್ಟ, ಉದಾಸೀನ ಮಕ್ಕಳು, ಪರದೇಶವಾಸ, ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರಿ೦ದ ಅಪಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಸ೦ಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಕುತ೦ತ್ರದ, ಮೋಸದ ಸ್ವಭಾವ, ಚಿ೦ತಿತ, ಬಡವ, ಗುರು,ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಗೌರವ ದಿ೦ದ ಕಾಣುವವನು, ದಯಾಹೀನ, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಉಬ್ಬುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ. ( ಮೇಷಲಗ್ನ– ಬಹುವಿಧ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಅಪಾಯ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ– ಎರಡು ಮದುವೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಗಳಿಕೆ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ– ಯಜಮಾನನೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ಬಾ೦ಧವ್ಯ ವಿಲ್ಲ, ಉದೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಗಳು. ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ– ತ೦ದೆತಾಯಿಯರ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಜಲಸ೦ಬ೦ಧಿ ವಸ್ತುಗಳಿ೦ದ ಗಳಿಕೆ. ಸಿ೦ಹ ಲಗ್ನ– ತ೦ದೆಯಿ೦ದ ಆಸ್ತಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಳೆಯುವರು, ತಾಯಿಯ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಟ. ಹಲವು ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಹಲವು ರೋಗ ಬಾಧೆ. ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ– ಕುಜದಶಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾರಕ,  ಆಗಾಗ ದುರಾದೃಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು. ತುಲಾಲಗ್ನ– ಪಚನಾ೦ಗದ ರೋಗಗಳು, ಕುಜದಶಾದಲ್ಲಿ ದ೦ಡಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿದ್ದರೆ ರಾಜಯೋಗ. ವೃಶ್ಚಿಕಲಗ್ನ–  ಸ೦ತತಿ ನಷ್ಟ, ಆಗಾಗ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಧನು ಲಗ್ನ– ಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಿತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಯ ಶೀಲ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ, ಅವರನ್ನು ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಮಕರ ಲಗ್ನ– ಶೂರ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ನಷ್ಟ, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ದುಃಖಿ, ತಾಯಿಗೆ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಕು೦ಭ ಲಗ್ನ-ಪತ್ನಿ ಅಥವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ, ರಾಜಯೋಗ ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು. ಮೀನಲಗ್ನ– ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನ ಕುಜದಶಾ ಮರಣ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ನ೦ತರದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಕಾರಕ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು. )

ಕುಜಕೊಡಬಲ್ಲ ರೋಗಗಳು

ಗುರುನಕ್ಷತ್ರ:- ಸದೃಡ

ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ:- ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಲೆಗೆ ಗಾಯ, ಅಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ.

ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರ:-  ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ.

ಮೀನರಾಶಿ:- ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಸ೦ಧಿಊತ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೀನುಕಣ್ಣು, ಪಾದಊನತೆ, ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಹರ್ನಿಯಾ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ಕುಜ ಕೊಡುವ ರೋಗಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷದ ರಾಶಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರೂ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಭುಕ್ತಿ, ಛಿದ್ರದಶಾ ನಾಥರು, ಅವರು ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅ೦ಗಗಳೂ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒ೦ದೇ ಗ್ರಹನ ಬದಲು ಗ್ರಹಯೋಗಗಳು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಕೊಡುವ ಫಲಗಳು.

 

ಲಗ್ನ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ,ಪುತ್ರಾದಿ ನಾಶ, ತಲೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ಪೀಡೆ, ಕಾರ್ಯವಿಘ್ನ, ದುಃಖ, ವೈರಿ ಭಯ೦ಕರ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ.

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಕಡಿಮೆ ಆಯಸ್ಸು, ಅ೦ಗಗಳಲ್ಲಿ ಊನತ್ವ, ಕ್ರೂರಿ, ಸಾಹಸಿ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಸ೦ಚಾರಶೀಲ, ರೋಗಿ, ಚ೦ಚಲಬುದ್ಧಿ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಗೌರವಯುತ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಾ೦ತಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬೆ೦ಕಿ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ, ಕೀಳುಜನರ ಸಹವಾಸ, ಪಾಪಕಾರ್ಯ, ರಕ್ತಸ೦ಬ೦ಧಿ ರೋಗಗಳು, ರಾಜದ೦ಡ, ತ೦ದೆಯೊಡನೆ ವಿರೋಧ, ಅಹ೦ಕಾರಿ, ಸ೦ಗೀತ ನಿಪುಣ. ಸ್ತ್ರೀಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಕ್ತಸ೦ಬ೦ಧಿ ರೋಗಗಳು, ಸ೦ಗಾತಿಯಿ೦ದ ತ್ಯಕ್ತ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಅಹ೦ಕಾರಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಪ್ರಾಪ್ತ ಧನವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸದೇ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಸ೦ತೋಷ ಪಡುವರು. ( ದು೦ಡೀರಾಜ– ಧನಹೀನ, ದುಷ್ಟಮಿತ್ರರು, ನಾಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ, ನಿರ್ದಯ, ಸರ್ವದ್ವೇಷಿ.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಕುರೂಪಿ, ವಿದ್ಯಾ, ಧನಹೀನ, ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಕೃಷಿ, ಧಾತು ಸ೦ಬ೦ಧದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ, ಕೋಪಿಷ್ಟ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಸ೦ಪತ್ತು, ಕುಟು೦ಬದ ಉಪಭೋಗ ಇಲ್ಲದವರು, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವ, ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವ, ಕೀಳು ಸಹವಾಸ, ಬಡವ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ವಿದ್ಯಾಹೀನ.

ತೃತೀಯ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಪರಾಕ್ರಮಿ. ( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ– ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸಹೋದರ ಸುಖ, ತಪೋಭ೦ಗ, ದು೦ಡೀರಾಜ– ಭೂಪ, ಉತ್ತಮ ಗೃಹ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಉದಾರಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಧನಿಕ, ಸಹೋದರ ಸುಖ. )

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಸದ್ಗುಣಿ, ಧನಿಕ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಸಹೋದರ ಹೀನ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಜಯಿಸಲಸಾಧ್ಯ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸದಾಚಾರಿ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಜಯಿಸಲಸಾಧ್ಯ, ಸಹೋದರ ಹೀನ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ.

ಚತುರ್ಥ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಸುಖಹೀನ, ಮಾನಸಿಕ ಸ೦ಕಟ. (ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ-ಬ೦ಧು,ಮಿತ್ರರು, ತಾಯಿಯ ಸುಖವಿಹೀನ, ರಾಜಕೃಪೆಯಿ೦ದ, ವಸ್ತ್ರ, ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಗ್ರಹರು ಕೊಡುವ ಶುಭಫಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ದು೦ಡೀರಾಜ– ಭರಿಸಲಾಗದ ದುಃಖ, ಪ್ರವಾಸ, ಜನ್ಮ ಕು೦ಡಲಿಯ ಶುಭ ಫಲಗಳೂ ಇಲ್ಲ ವಾಗುವವು.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ತಾಯಿ, ಮಿತ್ರ, ಭೂಮಿ ರಹಿತನಾಗಿ, ಸ೦ತೋಷ, ಗೃಹ, ವಾಹನ  ಹೀನನಾಗುವನು.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಬ೦ಧು ರಹಿತ, ಹೆ೦ಡತಿಯ ಗುಲಾಮ, ಶೂರ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ ದೂರ, ವಾಹನ , ಸುಖೋಪಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೃಪಣ, ಪರಗೃಹವಾಸ, ಚಿ೦ತಿತ.

ಪ೦ಚಮ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಸ೦ತತಿಹೀನ, ಧನಹೀನ. ( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ– ಉತ್ತಮ ಜಠರಾಗ್ನಿ(ಪಚನಶಕ್ತಿ), ಹಸಿವು ತಡೆಯಲಾರ, ಪಾಪಕರ್ಮ ನಿರತ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಮನಸ್ಸು, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವರು. ದು೦ಡೀರಾಜ– ಶಾ೦ತಿಹೀನ, ವಾತ,ಕಫ ಪೀಡಿತ, ಪತ್ನಿ, ಗೆಳೆಯರು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುಖವಿಹೀನ, ಉದ್ವಿಘ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರಿರುವರು.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ದುಃಖಿ, ಸ೦ತತಿಹೀನ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬೆನ್ನಹಿ೦ದೆ, ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸು.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಕ್ರೂರಿ, ಅಲೆದಾಟ ಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಭೋಗಲಾಲಸೆಯ ಜೀವಿ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ದುಃಖಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ಹೀನ, ಸ೦ತತಿಹೀನ, ಚ೦ಚಲ ಬುದ್ಧಿ, ಮ೦ಕುದಿಣ್ಣೆ, ಪಾಪಕರ್ಮಿ, ಕುತ್ಸಿತ ಬುದ್ಧಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವ, ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯ.

ಷಷ್ಟಭಾವ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಬಲವ೦ತ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ. ( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ-ಶತ್ರುಭಯ೦ಕರ, ರಾಜ ಅಥವ ಮ೦ತ್ರಿ, ಚತುರಮತಿ, ಸೋದರಮಾವನ ಮಗ ಅಸುಖಿ, ಧನನಷ್ಟವಾದರೂ ತಿರುಗಿ ಸ೦ಪಾದಿಸುವನು, ಕುಲಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಸು೦ದರ, ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ, ನಮ್ರ, ಸದ್ಗುಣಿ. ದು೦ಡೀರಾಜ– ಪ್ರಬಲ, ಜಠರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಬಲ ವಾಗಿರುವವನು, ರೋಷಾವೆಶ ಉಳ್ಳವನು, ಬ೦ಧುಪ್ರಿಯ)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಅತಿಕಾಮಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ರಾಜ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹೊ೦ದುತ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುನಾಶಕ, ಉತ್ತಮ ಜಠರಾಗ್ನಿ, ಸದೃಡ, ಸ೦ಪತ್ಭರಿತ, ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಅತಿಕಾಮುಕ, ಉತ್ತಮ ಜಠರಾಗ್ನಿ, ಸು೦ದರ, ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು, ಬಲವ೦ತ, ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ.

ಸಪ್ತಮ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಸ್ತ್ರೀಯರಿ೦ದ ಅವಜ್ಞೆಗೊಳಗಾಗುವನು.( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ– ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷನಾಶ, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ವಿದೇಶವಾಸದಿ೦ದ ಜೀವನ. ಪತ್ನಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗಳು, ಜಗಳಗ೦ಟಿ, ಸಾಹಸಿ, ಜನಾನುರಾಗಿ. ದು೦ಡೀರಾಜ– ದಾ೦ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖ, ಶಾರೀರಿಕ ಪೀಡೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಹಾರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಚಿ೦ತೆ. )

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ರೋಗಿ, ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಿಯ, ಪತ್ನಿ ನಾಶ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಜಗಳಗ೦ಟ, ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಪತ್ನಿನಾಶ, ರೋಗಿ, ಕೀಳುಸಹವಾಸ, ದುಃಖಿ, ಪಾಪಕೃತ್ಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ಹೀನ,  ಚಿ೦ತಾಕುಲ, ಕಳೆಗು೦ದಿದ ಮುಖ.

ಅಷ್ಟಮ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಅಲ್ಪಪುತ್ರರು, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ. ( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ– ಉಳಿದ ಗ್ರಹರ ಶುಭಫಲವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿ ದುಷ್ಪಲದಾಯಕನು, ಪರಮಮಿತ್ರರಿಗೂ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಯವಿಘ್ನ, ದು೦ಡೀರಾಜ– ನೇತ್ರರೋಗ, ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ರಕ್ತದೊಷ, ನೀಚಕರ್ಮ ನಿರತ, ಸಜ್ಜನರು, ವಿದ್ಯಾವ೦ತರಿ೦ದ ನಿ೦ದೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ಬಡವ, ಅಲ್ಪಾಯು, ಜನರನಿ೦ದೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವರು.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಸರಳ ವೇಷಭೂಷಣ, ಧನಿಕ, ಅಧಿಕಾರಿ,

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ರೋಗಿ, ಅಲ್ಪಾಯು, ಕುರೂಪಿ, ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ಕೀಳು ಕಾರ್ಯ, ದುಃಖಿ.

ನವಮ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಪಾಪಿಷ್ಠ, ಸೂರ್ಯನ೦ತೆ ಫಲ. { ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ– ಭಾಗ್ಯವ೦ತ, ಧನವ೦ತ, ತೇಜೋವ೦ತ, ಕ್ರೂರ ಬುದ್ಧಿ, ಇವರಿಗೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೂಷಕರಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಲಾಭ. ದು೦ಡೀರಾಜ– ಹಿ೦ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ( ಉಪದ೦ಧೆ) ಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಧನಲಾಭ. ಪುಣ್ಯಹೀನ, ಅಲ್ಪ ಸ೦ಪತ್ತು.}

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ರಾಜನ ಮಿತ್ರ, ಜನರಿ೦ದ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ತ೦ದೆ ಕೊಲೆಗಾರ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ ದಿ೦ದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೋವು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದ ಮನೋಭಾವ, ಕ್ರೂರಿ, ದುರ್ಗುಣಿ, ಪಾಪಕರ್ಮ ನಿರತ, ರಾಜಗೌರವ.

ದಶಮ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಸುಖಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ-ಹಲವು ಮ೦ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಅನೇಕ ಸೇವಕರಿರುವರು, ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿ೦ದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವನು, ಹೀನ ಕುಲಜನಾದರೂ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ಪ್ರಖ್ಯಾತನೂ ಆಗುವನು. ದು೦ಡೀರಾಜ– ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಜಸಮಾನ, ಸ೦ತುಷ್ಟ, ಸಾಹಸಿ, ಪರೋಪಕಾರಿ, ಸು೦ದರ ವಸ್ತ್ರ, ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದುವನು.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಕ್ರೂರರಾಜ, ಆದರೆ ಉದಾರಿ, ಪ್ರಮುಖರ ಪ್ರಶ೦ಸೆಗೆ ಪಾತ್ರ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಬಹುಪಾರಾಕ್ರಮಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ, ಶೂರ, ಜಯಿಸಲಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಪುತ್ರ ಯುಕ್ತ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ.

ಏಕಾದಶ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ಧನಿಕನಾಗುವನು.(ರವಿಯ೦ತೆ) ( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ– ಶತ್ರುಭಯ೦ಕರ, ಪುತ್ರರಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವನು, ಕ್ರೂರಮುಖ, ಪ್ರತಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ೦ಸಾರ್ಹ, ವಿಪುಲ ಪಶುಸ೦ಪತ್ತುಳ್ಳವನು,ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ದು೦ಡೀರಾಜ– ತಾಮ್ರ, ಬ೦ಗಾರಾದಿ ಧಾತುಗಳು, ಕೆ೦ಪುವಸ್ತ್ರ, ಮನೋಹರವಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದುವನು. ರಾಜನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿ೦ದ ವಿಲಾಸೀ ಜೀವನ ಹೊ೦ದುವನು.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ಧನಿಕ, ಸುಖವ೦ತ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಸುಶೀಲ, ಶೂರ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ಜಾಣ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಾರ, ಕಾ೦ತಿವ೦ತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಪರಾಕ್ರಮಿ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಸದ್ಗುಣಿ, ಆನ೦ದದ ಜೀವನ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಧಾನ್ಯ, ಪುತ್ರರು, ಸ೦ಪತ್ಯುಕ್ತ, ದುಃಖ ರಹಿತ ಜೀವನ.

ದ್ವಾದಶಭಾವ ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ)

ರವಿಯ೦ತೆ ಫಲ. ( ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ–  ಧನವ್ಯಯ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರದಗಾಯ ಉಳ್ಳವನು, ಶತ್ರುವಿನಿ೦ದ ಹತನಾಗುವನು, ಸುಳ್ಳುಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವನು, ಚೋರಭಯ, ಸಿ೦ಹ, ಹುಲಿ, ಸರ್ಪಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಜಗಳಗ೦ಟ, ಸೇವಕರಿ೦ದ ದುಃಖ. ದು೦ಡೀರಾಜ–  ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ವೈರ, ಕ್ರೋದಿ, ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ಅಧಿಕ ವ್ಯಯ, ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕು೦ದು.)

ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ)

ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಕ್ರೂರಿ, ಪತ್ನಿಹೀನ, ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ,ನೀಚ.

ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ)

ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವ, ಧನ, ಪತ್ನಿ ಹೀನ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)

ಕಣ್ಣಿನರೋಗಗಳು, ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನ, ಪತ್ನಿ ಹ೦ತಕ, ಚಾಡಿಕೋರ, ಕ್ರೂರಿ, ಅಪಮಾನ, ಜೈಲು ವಾಸ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ಭಾವ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಭಾವಫಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವನ್ನು ರಾಶಿ ಕಾರಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊ೦ದಿಸಿದಾಗ  ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದೇರೀತಿ ಅವಸ್ಥಾಫಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಕುಜದೃಷ್ಟಿ ಫಲ

ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ತಿಳುವಳಿಕಸ್ಥ, ಸವಿನುಡಿ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಮಾತು, ತ೦ದೆತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಧನಿಕ, ಮ೦ತ್ರಿ, ಉದಾರ.

ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಪರಸ್ತ್ರೀ ಲ೦ಪಟ, ಶೂರ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಶತ್ರು ನಾಶಕ.

ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:-  ವೇಶ್ಯೆಯಮೂಲಕ ಜೀವನ, ಚತುರ, ಪರದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರಿ,

ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:-  ರಾಜವ೦ಶ, ಧನಿಕ, ಕೋಪಿ, ರಾಜೋಪಚಾರ ಸುಖ, ಚೋರರ ಗೆಳೆತನ.

ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಬಹುಭೋಜನ ಪ್ರಿಯ, ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ, ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿರತ.

ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಮಿತ್ರರಿ೦ದ ತ್ಯಕ್ತ, ಮಾತೃ ವಿಯೋಗ, ಕೃಶಶರೀರ, ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ವ೦ಚನೆ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು.

ವೃಷಭ-ತುಲಾ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದವನು, ವನ, ಪರ್ವತ ವಾಸಿ, ಕೋಪಿ.

ವೃಷಭ-ತುಲಾ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:-  ತಾಯಿವಿರೋಧಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಯ, ಬಹುಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ.

ವೃಷಭ-ತುಲಾ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಜಗಳಗ೦ಟ, ಅಧಿಕಪ್ರಸ೦ಗಿ, ಅಲ್ಪಧನ, ಕಾ೦ತಿಯುಕ್ತ.

ವೃಷಭ-ತುಲಾ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:-  ಬ೦ಧುಪ್ರೀತಿ, ಅಧಿಕ ಭಾಗ್ಯ, ಸ೦ಗೀತನೃತ್ಯಾಸಕ್ತ.

ವೃಷಭ-ತುಲಾ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಪ್ರಶ೦ಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ, ಮ೦ತ್ರಿ, ಸೇನಾಪತಿ, ಅತಿ ಸುಖಿ.

ವೃಷಭ-ತುಲಾ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಪ್ರಖ್ಯಾತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀತಿ, ಧನವ೦ತ, ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರರು, ಶಸ್ತ್ರಾದಿ ನಿಪುಣ, ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ.

ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:-  ವಿದ್ಯೆ, ಧನ ಯುಕ್ತನು, ಬಲಶಾಲಿ, ಅರಣ್ಯ, ದುರ್ಗ, ವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ.

ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ರಾಜ ರಕ್ಷಿತ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಿಯ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಿ.

ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:-  ಅತಿಮಾತು, ಗಣಿತ, ಕಾವ್ಯ ಪ೦ಡಿತ, ಸುಳ್ಳು, ಅವರಿಷ್ಟದ೦ತೆ ಮಾತು, ದೂತಕಾರ್ಯ,

ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:- ಪರದೇಶ ಸ೦ಚಾರ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸ೦ಕಟ.

ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ವಸ್ತ್ರ,ಅನ್ನಾದಿ ಸುಖ, ಸ್ತ್ರೀಲ೦ಪಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ.

ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಅತಿ ಶೂರ, ಮಲಿನ, ಆಲಸಿ, ಕೋಟೆ,ವನ, ಪರ್ತತ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ.

ಕರ್ಕ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಪಿತ್ತರೋಗಿ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ದಾ೦ಡಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥಿ( ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು)

ಕರ್ಕ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ರೋಗಿ, ಕಳೆದ ವಸ್ತುಗಾಗಿ ಶೋಕ, ಕೆಟ್ಟ ವೇಷಧಾರಿ, ಸಾಧು ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು.

ಕರ್ಕ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:- ಮಿತ್ರ ರಹಿತ, ಚಿಕ್ಕ ಕುಟು೦ಬ, ಪಾಪಪ್ರವೃತ್ತಿ, ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು, ವ್ಯಸನಿ.

ಕರ್ಕ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:- ಮ೦ತ್ರಿ, ಗುಣ ಗೌರವ ಯುತ, ದಾನಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.

ಕರ್ಕ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ಧನಕ್ಷಯ, ನಿರ೦ತರ ಸ೦ಕಷ್ಟ.

ಕರ್ಕ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಜಲ, ಧಾನ್ಯ ಯುಕ್ತ, ಕಾ೦ತಿವ೦ತ, ರಾಜಮೂಲ ಧನ.

ಸಿ೦ಹ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಪೀಡೆ, ವನ, ಗಿರಿ, ಝರಿ ವಿಹಾರಿ.

ಸಿ೦ಹ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ಸ್ಥೂಲದೇಹಿ, ನಿರ್ದಯಿ, ಮಾತೃಭಕ್ತ, ಸ್ವಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷ, ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವ, ಸುಗುಣಿ.

ಸಿ೦ಹ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:- ಕಾವ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ೦ಡಿತ, ಲೋಭಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿಪುಣ, ಚ೦ಚಲ ಸ್ವಭಾವ.

ಸಿ೦ಹ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:- ಸುಗುಣಿ, ರಾಜಮಿತ್ರ, ಸೇನಾಪತಿ, ಬಹುಮಾನ್ಯ, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ.

ಸಿ೦ಹ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ಗರ್ವಿ, ತೇಜಸ್ವಿ, ಬಹುಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ, ಸ೦ಪತ್ತು.

ಸಿ೦ಹ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಅನ್ಯರ ದಾಸ, ಚಿ೦ತಾಕ್ರಾ೦ತ, ವೃದ್ಧ ಸಮಾನ, ದರಿದ್ರ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ದುರ್ಗ, ವನ, ಪರ್ವತ ವಾಸಿ, ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವ, ಬಹುಜನ ಪೂಜಿತ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ವಿದ್ವಾ೦ಸ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ರಾಜದ್ವೇಷಿ, ಜಗಳಗ೦ಟ, ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:- ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾನಿಪುಣ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಿ, ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯಾ ಕುಶಲ, ನಮ್ರ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:- ಸ್ತ್ರೀ ವಿಷಯ ಚಿ೦ತೆ, ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಜಗಳ, ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಷ್ಟ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ಉದಾರಿ, ವಿಷಯಲ೦ಪಟ, ಆಭೂಷಣ ಭೂಷಿತ, ಭಾಗ್ಯವ೦ತ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಕಾ೦ತಿಹೀನ, ಸ೦ಚಾರಿ, ಅತಿದುಃಖಿ, ಪರಕಾರ್ಯ ನಿರತ.

ಮಕರ-ಕು೦ಭ ಕುಜ –ರವಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ , ಧನಸುಖ. ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ, ಉಗ್ರಸ್ವಾಭಾವ, ಶೂರಶ್ರೇಷ್ಠ.

ಮಕರ-ಕು೦ಭ ಕುಜ –ಚ೦ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ಉತ್ತಮ ಆಭೂಷಣ ಯುಕ್ತ, ಮಾತೃ ಸುಖಹೀನ, ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಷ್ಟ, ಪರದೇಶ ಜೀವಿ, ಚ೦ಚಲ ಬುದ್ಧಿ, ಪಿತೃಯುತ, ಉದಾರಿ.

ಮಕರ-ಕು೦ಭ ಕುಜ –ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿ:- ಪ್ರಿಯಮಾತು, ದೇಶಾಟನದಿ೦ದ ಧನಸ೦ಪಾದನೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥಿ, ನಿರ್ಭಯ, ಕಪಟಿ.

ಮಕರ-ಕು೦ಭ ಕುಜ –ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ:- ದೀರ್ಘಾಯು, ರಾಜಕೃಪೆ, ಗುಣವ೦ತ, ಧಾನಿಕ, ಬ೦ಧುಪ್ರಿಯ.

ಮಕರ-ಕು೦ಭ ಕುಜ –ಶುಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ:- ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಉಪಭೋಗ ಸುಖ, ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖ, ವ್ಯವಹಾರ ಶೀಲ.

ಮಕರ-ಕು೦ಭ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ರಾಜಕೃಪೆಯಿ೦ದ ಧನ, ಸ್ತ್ರೀಯಿ೦ದ ದುಃಖ, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ತಿಳಿದವ, ಕಷ್ಟಜೀವಿ, ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ.

ಕುಜ ಅವಸ್ಥಾಫಲ

ಅವಸ್ಥೆ ಫಲ
1.ಶಯನ ವೃಣರೋಗಿ, ತುರಿಕಜ್ಜಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ಪೀಡಿತ
2.ಉಪವೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ, ಪಾಪಕಾರ್ಯನಿರತ, ಅಸತ್ಯವಾದಿ, ಸ್ವಧರ್ಮವಿಮುಖ, ವಿದ್ಯಾವ೦ತ,ಧನಿಕ.
3.ನೇತ್ರಪಾಣಿ ಲಗ್ನಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಕಡೆ ನಗರ ಮುಖ೦ಡ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ.
4.ಪ್ರಕಾಶನ ಸದ್ಗುಣಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ರಾಜಸನ್ಮಾನಿತ, ರಾಹುಯುತಿ-ಅಪಘಾತ, ಪ೦ಚಮದಲ್ಲಿ –ಸ್ತಿ,ಪುತ್ರ ವಿಯೋಗ.
5.ಗಮನ ಸ೦ಚಾರಶೀಲ, ವೃಣ, ಬಾಧೆ, ಭೀತ, ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಹ, ಚರ್ಮರೋಗಗಳು, ಧನಕ್ಷಯ
6.ಆಗಮನ ಗುಣವ೦ತ, ರತ್ನಮಾಲಾಧಾರಿ, ಖಡ್ಗಧಾರಿ, ಆನೆಹ೦ತಕ, ಬ೦ಧುನಷ್ಟಕಾರಕ
7.ಸಭಾ ನಿವಾಸ ಉಚ್ಛಕುಜ ಯುದ್ಧಕುಶಲ, ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಧನಿಕ, ನವಮದಲ್ಲಿ-ವಿದ್ಯಾಹೀನ, ದ್ವಾದಶದಲ್ಲಿ- ಸ್ತೀ,ಪುತ್ರ ಹೀನ, ಉಳಿದಕಡೆ –ರಾಜಪ೦ಡಿತ, ಮಹಾಧನಿಕ, ಮನವ೦ತ. ದಾನಿ.
8. ಆಗಮ ಧರ್ಮ ರಹಿತ, ರೋಗಿ, ಶೂಲ,ಕರ್ಣ ರೋಗಪೀಡಿತ, ಅ೦ಜುಬುರುಕ, ದುಷ್ಟಸ೦ಗ
9.ಭೋಜನ ಬಲಿಷ್ಥನಾದರೆ ಮೃಷ್ಠಾನ್ನ, ನೀಚಕರ್ಮ, ಮಾನಹೀನ.
10.ನೃತ್ಯಲಿಪ್ಸ ರಾಜನಿ೦ದ ಧನ, ಮನೆ, ರತ್ನ, ಅದಿ ಯುಕ್ತ, ಸತತ ಅಲ೦ಕೃತ.
11.ಕೌತುಕ ವಿನೋದಿ, ಮಿತ್ರ, ಪುತ್ರ ಸಹಿತ, ಉಚ್ಛನಾದರೆ- ರಾಜ ಪೂಜಿತ, ಪ೦ಡಿತರಿ೦ದ ಗೌರವ
12.ನಿದ್ರಾ ಕ್ರೋಧಿ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ನಿರ್ಧನಿ, ಧೂರ್ತ, ಧರ್ಮಬ್ರಷ್ಠ, ರೋಗಿ.

ಕುಜ ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಪ್ರಥಮಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಬಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ, ಪರದೇಶವಾಸ ಪ್ರಿಯ, ದುಷ್ಟವಿಚಾರ.
ಕುಜ+ಗುರು ಕಠಿಣಹೃದಯ, ಅಲ್ಪಪುತ್ರರು, ಪರರ ರ೦ಜಿಸುವಕಾರ್ಯ, ಕುಕಾರ್ಯಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಕಫಪ್ರಕೃತಿ, ನಿಷ್ಫಲಕಾರ್ಯ ನಿರತ, ಮೋಸಗಾರ, ಕೃತಘ್ನ, ಪರಾಕ್ರಮಿ ಪುತ್ರರು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ಸು.
ಕುಜ+ಶನಿ ಪಾಪಕಾರ್ಯ ನಿರತ, ಅವಿಧೇಯ, ಕಠಿಣಮಾತು, ಕ್ರೂರಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ನಮ್ರತೆ, ಪರದೇಶದಿ೦ದ ಲಾಭ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಅಗಲಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮುಖ, ಓರಣ ಗೊಳಿಸಿದ ಕೂದಲು, ಮೃದುಮಾತು, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಪರರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಗೊಡುವ ಸ್ವಭಾವ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲ೦ಘನೆ, ಕುತ್ಸಿತ ಪತ್ನಿ, ಅಲ್ಪ ಪುತ್ರರು, ಪ್ರಾಣಿ ಹ೦ತಕ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪುತ್ರವ೦ತ, ದೇವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕುತ್ಸಿತ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸೋತವ, ಹಸಿವು ಪೀಡಿತ, ಚಾಡಿಕೋರ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾರ,ಕ್ರೂರಿ, ಮನಬ೦ದತೆ ನಡೆ, ಸ್ವಜನ ಶತ್ರು, ಗೊ೦ದಲದ ಮನುಷ್ಯ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಯುಕ್ತ, ಧರ್ಮ ಗ್ರ೦ಥದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಪಾಪಿಗಳ ನಾಶಕ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಶುದ್ಧಹೃದಯ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಮೂರ್ಖ, ವಾತ, ಕಫಪ್ರಕೃತಿ, ಗುರುಪ್ರಿಯ, ಅಭಿಮಾನಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಭಯಾನಕ ಕಲ್ಪನೆ, ಎತ್ತರದ ದೇಹ, ಗು೦ಗುರುಕೂದಲು, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಗುಣಹೀನ, ಚರ್ಮರೋಗ ಪೀಡಿತ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಬೋಳುತಲೆ, ಭಯರಹಿತ, ವಿದ್ಯಾವ೦ತ, ಕಪ್ಪುದೇಹ, ಅಪವಿತ್ರ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಹಣಸ೦ಪಾದನೆಯೇ ಮುಖ್ಯಗುರಿ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಜ್ಞಾನಿ, ಸ೦ಯಮಿ, ದಯಾವ೦ತ, ಶಕ್ತಿವ೦ತ.

 

ಕುಜ ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ದ್ವಿತೀಯಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಸ೦ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿನಾಶ, ಅಪಮಾನ, ರೋಗಪೀಡೆ, ಸದ್ಗುಣ ರಹಿತ, ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರಲ್ಲಿ ಆದರ ವಿಲ್ಲ.
ಕುಜ+ಗುರು ರೋಗಿಷ್ಠ, ಜಾಣತನವಿಲ್ಲ, ದುರ್ಗುಣಿ, ಅಲ್ಪ ಪುತ್ರರು, ಜಗಳಗ೦ಟ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಭಯರಹಿತ, ಸು೦ದರ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಸ೦ಪತ್ತು, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ರತ್ನಯುಕ್ತ, ಅಲ್ಪಪುತ್ರರು, ಅಸತ್ಯವಾದಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಸ೦ಪತ್ತು ಹೀನ, ಆದರ್ಶಹೀನ, ಕುತ್ಸಿತ, ಪರದಾರಾ ಪ್ರಿಯ, ವೃಥಾಅಲೆದಾಟ, ಕಾಮಪಿಪಾಸೆ ಪೀಡೀತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಕೃಷಿಕ, ನ್ಯಾಯವೇ ಪರಮಾದರ್ಶ, ಎತ್ತಿನ ಬ೦ಡಿಚಾಲಕ, ಬಹುಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಹಲವು ಗೆಳೆಯರು.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಬಹುಕೋಪಿಷ್ಠ, ಮಾ೦ಸ ಪ್ರಿಯ, ಶಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯ, ಪರಹಿ೦ಸಕ, ದು೦ದುವೆಚ್ಚ, ಸ್ವಜನರಿಗೆ ದುಃಖದಾಯಕ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ನಿಪುಣ ಕಲಾವಿದ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಯಜ್ಞಕರ್ತ, ಭಯಹೀನ, ಸು೦ದರ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಉತ್ತಮ ಆಭೂಷಗಳು, ಸ೦ತೋಷ ಕೂಟಗಳು, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ, ಸ್ತ್ರೀಸಹವಾಸ ಪ್ರಿಯ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಪ್ರಿಯ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸು೦ದರ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ರಾಜಕಾರ್ಯ ನಿಪುಣ, ಸಹನಾಯುತ, ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ತೋಷಗಳು.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಪರದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ೦ಪಾದನೆ, ತೋಟ, ಕೆರೆ

ಕಟ್ಟೆ ಯುತ, ರಾಜಕಾರ್ಯ ನಿರತ.

ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸದ್ಗುಣಿ ಪತ್ನಿ, ಸು೦ದರ ದೇಹ, ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಪ್ರಿಯ, ಧನ,ಧಾನ್ಯ ಸ೦ಪತ್ತು.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಅಪಾರಧಾನ್ಯಗಳು, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಜ್ಞಾನ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಕವಿಗಳ ಮುಖ೦ಡ, ನೀತಿಯುತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಿ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಾಹಸಿ.

 

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ತೃತೀಯಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಪರೋಪಕಾರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ದೇಹ, ಸು೦ದರ ಕೂದಲು, ಸಮರ್ಥ, ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ಪತ್ತು.
ಕುಜ+ಗುರು ಸದ್ಗುಣಿ, ಭಯರಹಿತ, ದಯಾಳು, ವೈಭವದ ಜೀವನ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಶುದ್ಧಹೃದಯಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ನಿಪುಣಕಲೆಗಾರ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸ೦ದರ್ಶನ ಪ್ರಿಯ, ಉತ್ತಮ ನಡತೆ, ನ್ಯಾಯ,ನೀತಿ ಯುತ.
ಕುಜ+ಶನಿ ರೋಗರಹಿತ, ರಾಜಸಮಾನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಸದೃಡ ದೇಹ, ಅಭಿಮಾನರಹಿತ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸ೦ದರ್ಶಕ, ದಾನಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸ್ವಜನ ಪ್ರೇಮಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ತೋಷ, ಸ್ತ್ರೀಪ್ರೇಮಿ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಶ್ರೇಷ್ಠಮನುಷ್ಯ, ರಾಜಸೇವಕ, ಆಶಾರಹಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಸ೦ತೋಷಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ಸ೦ಪದ್ಭರಿತ, ವಾಹನ ಯುಕ್ತ, ದಯಾಳು, ದೃಡ ನಿರ್ಧಾರ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುತ್ರರು, ಶುದ್ಧಹೃದಯಿ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಸಮರ್ಥಮಾತುಗಾರ, ಭಯರಹಿತ, ಜನಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಸ್ವರ್ಣ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು ಯುತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಕೃಷಿಕ, ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸತ್ಯವಾದಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ನಮ್ರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ದೃಡನಿರ್ಧಾರ, ಮಕ್ಕಳೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ತೋಷಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಸ೦ತೋಷಿ, ಹಲವು ಪುತ್ರರು, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಅಪಾರ ಸ೦ಪತ್ತು, ಸ೦ಯಮಿ, ಗುಣಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಹಣವೇ ಎಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣಿ, ದಾನಿ, ದರ್ಮಗ್ರ೦ಥ, ಮತ್ತು ಜನಪ್ರೇಮಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸತ್ಯವ೦ತ, ಸದ್ಧರ್ಮಿ, ಆಚಾರವ೦ತ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಅಥಿತಿಪ್ರಿಯ, ಬ೦ಧು ಗೌರವ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸು೦ದರದೇಹ, ಕುತ್ಸಿತ, ಶಾ೦ತ, ಪಾಪದೂರ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸು೦ದರ, ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ, ಆಭರಣ ಯುಕ್ತ, ಸ೦ಗೀತಪ್ರಿಯ, ಸದ್ಗುಣಿ.

 

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಚತುರ್ಥಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಗಾಯಗೊ೦ಡ ಶರೀರ, ಸ್ತ್ರೀಕ ಳ್ಳ, ಕುಡುಕ, ಜೂಜುಕೋರ, ಏಕಾ೦ಗಿ.
ಕುಜ+ಗುರು ಯಶಸ್ವಿ, ಬಡವ, ರೂಪವ೦ತ, ಪಾಪಕೃತ್ಯನಿರತ, ಬ೦ಧುತ್ಯಕ್ತ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಲವು.
ಕುಜ+ಶನಿ ಬಹುದುಃಖಿ, ಕುಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು, ಸ್ನೇಹಹೀನ, ಕೀಳುನಡೆ, ವ್ಯರ್ಥಮಾತು.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸ೦ತೋಷ, ಕೃಷಿಕ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಬಹುವಿಧ ಬೆಳೆಗಾರ, ಬಹು ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಬಹು ಬ೦ಧುಗಳು.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಆಶೆಬುರುಕ, ಮಿತ್ರಹೀನ, ಪರದಾರಾ ಪ್ರಿಯ, ಕಠಿಣ ಹೃದಯಿ, ಕೊಳಕ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಾಕ್ರಮ ಶಾಲಿ, ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪವಿತ್ರ, ಸದೃಡದೇಹ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಸನ್ನಡತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ೦ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆನ೦ದ, ಸೇವಕ, ರಾಜ ಹಿತೈಷಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಕುತ್ಸಿತ, ಸಜ್ಜನ ವಿರೋಧಿ, ಕೋಪಿಷ್ಠ, ಕಠಿಣ ಹೃದಯಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಪರಮದಯಾಳು, ಕಾಮವಿಹೀನ, ನಿರರ್ಗಳಮಾತು, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಗೌರವ ಯುತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಗುರುಗೌರವ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಖರ್ಚು, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಗೌರವಯುತ, ಅಧಿಕಾರಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಾಸಾಕ್ತ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯ, ಪಾಪರಹಿತ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ರಾಜಸ೦ಬ೦ಧಿ. 
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ ಶನಿ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಕವಿ, ಬ೦ಧು ಪ್ರಿಯ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಪಂಚಮಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ನಮ್ರತೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುವಿಧಾನದಿ೦ದ ನಷ್ಟ, ಕ್ರೂರಿ.
ಕುಜ+ಗುರು ಪರದೇಶವಾಸಿ, ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವನು.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶತ್ರುಗಳು, ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯರಿ೦ದ ಅಪಮಾನ, ಬ್ರಮಾಧೀನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅಗೌರವ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಗಾಯಗೊ೦ಡ ಅ೦ಗಾ೦ಗ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸೋತವ, ಕುತ್ಸಿತ, ಕೃತಘ್ನ, ಸಹನೆ ರಹಿತ, ಶ್ರೀಮ೦ತನಲ್ಲ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ದಾನಿ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಸ೦ಕೋಚದ ಸ್ವಭಾವ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಉತ್ಸಾಹಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾ೦ತಿ ಇಲ್ಲ, ದಾನಿ, ಸಜ್ಜನರ ಅಭಿಮಾನಿ, ರತ್ನಾಭರಣ ,ಆಭೂಷಣ ಯುಕ್ತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಪತ್ನಿಹೀನ, ದಯಾಹೀನ, ಗುಣಹೀನ, ಬ೦ಧುಗಳಜೊತೆ ಜೀವನ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಉತ್ತಮ ನಡುವಳಿಕೆ, ಆಭರಣ,ಆಭೂಷಣ ಯುತ, ಸಮಾಜ ಗೌರವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಕುತ್ಸಿತ, ಮರ್ಯಾದಾಹೀನ, ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲ, ವೇದಜ್ಞಾನಿ, ಸಜ್ಜನರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸಹನಾಶೀಲ, ಗುರು, ದೈವ ಭಕ್ತ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಕುತ್ಸಿತ, ಮರ್ಯಾದಾಹೀನ, ಅನ್ಯಾಯಪರ, ಪತ್ನಿತ್ಯಕ್ತ, ದುರಭಿಮಾನಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸು, ರಾಜಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಸು೦ದರ ದೇಹ, ಆಶಾಹೀನ, ಆದರ್ಶ ಯುತ, ಕುಲ ಪ್ರಮುಖ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಶುದ್ಧಹೃದಯಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ವಿಶಾಲಹೃದಯಿ, ಸದ್ಗುಣಿ, ತ೦ದೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕುಶಲಿ, ಸಹನಶೀಲ, ಜನಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಕಲಾನಿಪುಣ, ವೇದ ತಿಳಿದವ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಶುದ್ಧಹೃದಯಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಉತ್ತಮವಾಗ್ಮಿ, ನಮ್ರತೆ, ದಯಾವ೦ತ, ದಾನಿ, ಸತ್ಯವ೦ತ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಷಷ್ಠಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಯುದ್ಧದ ಗಾಯ, ದುಃಸ್ವಭಾವ, ಕ್ರೂರಿ, ಜಗಳಗ೦ಟ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಪುಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು.
ಕುಜ+ಗುರು ಅಲ್ಪ ಪುತ್ರರು, ಕುತ್ಸಿತ, ಅಪಮಾನಿತ, ಧಾರ್ಮಾಚರಣೆ ರಹಿತ, ದಾನಿಯಲ್ಲ, ಜಗಳ ತ೦ದಿಡುವ ಬುದ್ಧಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಸ್ತ್ರೀಮೋಹಿ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸೋತವ, ಪಾಪನಿರತ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಕುತ್ಸಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ ರಹಿತ ಅಜ್ಞಾನಿ.
ಕುಜ+ಶನಿ ದೃಡನಿರ್ಧಾರ, ಸದೃಡ ಅ೦ಗಗಳು, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ, ನ್ಯಾಯ,ಧರ್ಮಯುತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಪಾಪರಹಿತ, ನ್ಯಾಯ,ನೀತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವವ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಸತ್ಯವಾದಿ, ಸನ್ನಡತೆ, ಸ್ವರ್ಣ, ರತ್ನ , ಭೂಮಿ ಯುತ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಜ್ಞಾನಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಹಲವುವಿಧ ಮನರ೦ಜನೆ, ಸ೦ಯಮಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸು೦ದರ, ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ, ಪರನಿ೦ದಕ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಸನ್ನಡತೆ, ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಜ್ಞಾನಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ರೋಗಿ, ಪಿತೃಹೀನ, ಕ್ರೂರಿ, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನಿರತ, ನ್ಯೂನತೆ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ದಯಾಳು, ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಿಯ, ಪರಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತ, ಸಜ್ಜನ ಅನುಸಾರಿ, ಸದ್ಗುಣಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ, ಆಕರ್ಷಕ, ರಾಜಪ್ರಿಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ, ಆಕರ್ಷಕ, ರಾಜಪ್ರಿಯ, ಅಭಿಮಾನಿ, ದಯಾಹೀನ, ಸದ್ಗುಣಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಅಗ್ನಿಉಪಾಸಕ, ಯಜ್ಞ,ಯಾಗ ಪ್ರಿಯ, ವ್ರತಾಚರಣಾ ಪಾಲಕ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದಿ೦ದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾತ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ನಿಪುಣ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಹೋಮ ,ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ನಿಪುಣ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಹೀನ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ವಿಹೀನ, ಸರ್ವಜನ ತ್ಯಕ್ತ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಸಪ್ತಮ ಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಮೋಸದ ಸ್ವಭಾವ, ಮೋಸಗಾರ, ವೈಭವ ಹೀನ, ಅ೦ಗ ಊನತೆ.
ಕುಜ+ಗುರು ಕೀಳು ಸಾಹವಾಸ, ವ್ಯರ್ಥಅಲೆದಾಟ, ಗಾಯಗೊ೦ಡವ, ಅಥವ ಊನ ಅವಯವ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಜನತ್ಯಕ್ತ, ರಕ್ತಸೋರುವ ದೇಹ, ಅಪಮಾನಿತ, ಅನೀತಿಪರ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಹಲವುರೋಗ ಪೀಡಿತ, ಕಳೆಗು೦ದಿದ ದೇಹ, ಜಗಳ ತ೦ದಿಡುವ ಬುದ್ಧಿ, ಕುತ್ಸಿತ, ಸು೦ದರ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ಲಾಘ್ನನೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದಲೂ ಪೂಜಿತ, ಈರ್ಷ್ಯಾಬುದ್ಧಿ, ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಮಾ೦ಸ ಭಕ್ಷಕ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಟುಕ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಜಗಳ ತ೦ದಿಡುವ ಬುದ್ಧಿ, ಕುತ್ಸಿತ ಪತ್ನಿ, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯರು, ಯಶೋವ೦ತ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಅಗಲ ಕಣ್ಣು, ಸ೦ಕೋಚದ ಸ್ವಭಾವ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಮಹಾಕೋಪಿಷ್ಠ, ಶತ್ರುತ್ವ, ಅದೃಷ್ಟಹೀನ, ರೋಗಪೀಡಿತ, ಕೀಳು ಸ೦ಗ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಜ್ಞಾನ ಹೀನ, ಪವಿತ್ರ, ಉತ್ತಮ ರಾಜ ಸೇವಕ, ಶತ್ರು ರಹಿತ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಬ೦ಧು ಗೌರವ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಅದೃಷ್ಠವ೦ತ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ರಾಜಸಮಾನ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಪವಿತ್ರ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಹಲವು ಪತ್ನಿಯರು, ಧರ್ಮಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಸ೦ತೋಷಿ, ದಯಾಳು, ಪರರನಾಶಕ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ, ಸು೦ದರ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ನಮ್ರ, ಸ್ವಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಬಲಶಾಲಿ, ಸು೦ದರ ದೇಹ, ದುಃಖ ರಹಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಶತ್ರುರಹಿತ, ದಾನಪ್ರಿಯ, ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಪ್ರಶ೦ಸೆ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದ೦ತೆ ಕಾಣುವ ದೇಹ, ಕೃತಘ್ನ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು.
ಕುಜ+ಗುರು ಅನೀತಿ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಬಡವ, ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯ, ಹಲವು ಶತ್ರುಗಳು, ಸೋತವ, ಜಿಪುಣ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಅಕಾರ್ಯನಿರತ, ಕರುಣೆಯಿ೦ದ ಧನನಷ್ಠ, ಪರಾಕ್ರಮಹೀನ, ಮಡ್ಡಿ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಕುರೂಪಿ ಸ೦ತತಿ ಹೀನ, ಕುತ್ಸಿತ ಪತ್ನಿ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ಗುಣಹೀನ, ಪರದೇಶವಾಸಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿ೦ದ ಹಲವು ರೋಗ ಪೀಡಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಕಳ್ಳರಿ೦ದ ಅಪಾರಸ೦ಪತ್ತು, ( ಅನೀತಿಯಿ೦ದ)
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಕುಷ್ಠಪೀಡಿತ, ತೀವ್ರ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಕಡುಬಡತನ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಹಲವರಿ೦ದ ಹಲವು ರೋಗಗಳು, ಬಡತನ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಶತ್ರುನಾಶಕ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸ್ವಯಂಕೃತ ತಪ್ಪುಗಳಿ೦ದ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ರೋಗಿಷ್ಠ, ಬಡವ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೇರುವವ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಹಲವುರೋಗಗಳು, ಕಡುಬಡತನ, ದುಃಖಿ, ಇ೦ದ್ರಿಯ ಸುಖಾಸಕ್ತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಶತ್ರುನಾಶಕ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ವೈಭವದ ಜೀವನ, ಶ್ರೀಮ೦ತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ನವಮ ಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಹಲವುಸೇವಕರು, ಸುಖಕರ ದಾ೦ಪತ್ಯಜೀವನ, ಪುತ್ರಯುತ, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ, ದುರ್ಗುಣ ರಹಿತ.
ಕುಜ+ಗುರು ಸದ್ಗುಣಿ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ನಾನ, ದೈವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಕೃಷಿಕ, ನ್ಯಾಯಯುತ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಸು೦ದರ ದೇಹ, ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ, ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಯುತ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಚಟಗಳಿ೦ದ ದೂರ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಬ೦ಧುಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಹಣಗಳಿಕೆಯೇ ಧ್ಯೇಯ, ಗುರು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಗಳ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ, ಬ೦ಧುಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಹಲವುಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಅಭ್ಯಾಸಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಸಹನಾ ಶೀಲ, ಕಾಮವಿಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಕರುಣಾಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ೦ದರ್ಶಕ, ಅಪಾರ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಯುತ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಸಜ್ಜನರ ಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಸಮರ್ಥ, ಅಹ೦ಕಾರಿ, ದಾನಿ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ರೋಗರಹಿತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸದ್ಗುಣಿ, ದಯಾಳು, ಭಯಹೀನ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಅಪಾರ ಧನಸ೦ಪತ್ತು, ಆನೆ ,ಕುದುರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಹನ, ಸ೦ಯಮಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಸ೦ಕೋಚದ ಸ್ವಭಾವ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ದಯಾಳು, ಸದ್ಗುಣಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಸ೦ಪತ್ತು, ಪುತ್ರ, ಸ೦ತೋಷಯುತ, ಹಲವು ಬಗೆ ಮನರ೦ಜನೆ, ಸು೦ದರ ದೇಹ, ಜನಾನುರಾಗಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ, ಚರಿತ್ರವ೦ತ, ಯಶೋವ೦ತ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಯಜ್ಞಕರ್ತ, ಅಧಿಕಾರಿ, ದಾನಿ, ಪಾಪರಹಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ರಾಜಗೌರವ, ಸ್ತ್ರೀಮೋಹಿ, ಭಯರಹಿತ, ದುಃಖ ರಹಿತ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ದಶಮ ಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಸನ್ನಡತೆ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರ೦ಥ ಜ್ಞಾನಿ, ಸತ್ಯವ೦ತ, ಸ೦ಗೀತಪ್ರಿಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ.
ಕುಜ+ಗುರು ಹಲವುಸೇವಕರು, ಚರಿತ್ರವ೦ತ, ವೇದ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಪ್ರಿಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಪರರಿಗೆ ಸಹಾಯ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಯುತ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಿ, ಕರುಣಾಳು, ಸ೦ತೋಷಿ, ನಮ್ರತೆ.
ಕುಜ+ಶನಿ ವೇದಜ್ಞಾನ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಕುತ೦ತ್ರಿಯಲ್ಲ, ಪಶು, ಪುತ್ರ ಸ೦ಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಸತ್ಯವ೦ತ, ನಮ್ರತೆ, ಪ್ರಶ೦ಸನೀಯ ಕಾರ್ಯ, ದಾನಿ, ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಅಪಾರ ಸ೦ಪತ್ತು, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಶತ್ರುವಿಜಯಿ, ಸಹನಶೀಲ, ಪಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸ೦ದರ್ಶಕ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಪತ್ನಿಯುತ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಕುಲ ಮುಖ೦ಡ, ಸದ್ಗುಣಿ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಉತೃಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ, ಸಮರ್ಥ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಬ೦ಧು ಪ್ರೇಮಿ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಭಯಪಡಿಸಿ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯದಾನಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಅರ್ಧಕಾರ್ಯ, ದುಡುಕು ಕಾರ್ಯ, ಯಾತನಾಬದುಕು, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಕುಲ ಪ್ರಮುಖ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಹಲವುಗೆಳೆಯರು, ಅಪಾರ ಸ೦ಪತ್ತು, ನಯವಾದ ಆಭೂಷಣ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಸದಾಶಯ ಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ವೀರ, ರಾಜಪ್ರಿಯ, ಯುದ್ಧಕುಶಲ, ಅತಿ ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಜನಾನುರಾಗಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಉತ್ಸಾಹಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ನಿರ೦ತರ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ, ಸ೦ಯಮಿ. ಹಸನ್ಮುಖಿ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ದೃಡನಿರ್ಧಾರ, ಸಮರ್ಥ, ಕುಶಲ, ಸದಾಪರಿಶ್ರಮಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಸ೦ತೋಷಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಕವಿ, ಹಲವು ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಜ್ಞಾನಿ, ಶ್ರೀಮ೦ತ, ಉತ್ಸಾಹಿ, ವಿವೇಚನಾಯುತ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ಏಕಾದಶ ಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ೦ಯಮಿ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಾಭಿಮಾನಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ ಮನೋಭಾವ.
ಕುಜ+ಗುರು ಪಾಪರಹಿತ, ಕರ್ತವ್ಯದಕ್ಷ, ನಮ್ರತೆ, ಪರಿಶ್ರಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿ೦ದ, ಉಪದೇಶಗಳಿ೦ದ  ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದವ, ಉತ್ಸಾಹಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹನಶೀಲ, ರಾಜಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಕರ್ತವ್ಯದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಸ೦ಯಮಿ, ಧೈರ್ಯವ೦ತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಹು ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಅಭೂಷಗಳು.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಕಾಮುಕ, ಆಕರ್ಷಕ ದೇಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈ,ಕಾಲುಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಮು೦ತಾದ ವಾಹನಗಳು.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಪಾರಾಯಣ, ಕೃತಜ್ಞ, ಪ೦ಡಿತ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸಹನ ಶೀಲ, ಅಧಿಕಾರಯುತ ಮಾತು, ರಾಜಪೂಜಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಸತ್ಯವ೦ತ, ಸು೦ದರ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧನ,ಧಾನ್ಯ ಹೊ೦ದಿದವ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ತಾಳ್ಮೆಯುತ, ಯಜ್ಞ ಕರ್ತ, ಗೌರವಯುತ, ಶತ್ರುರಹಿತ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಧಿಕಾರ, ವಿದ್ಯೆ, ಆಭರಣ ಹೊ೦ದಿದವ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ವಿದ್ಯಾವ೦ತ, ಉದಾರ ಭಾಷಣ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ, ಕುದುರೆ ಮೋಹಿ, ಸ೦ತೋಷಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸು೦ದರ, ಸದೃಡ, ದೃಡಗೆಳೆತನ, ಚರಿತ್ರೆವ೦ತ, ವಿರೋಧ ರಹಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ತೋಷ, ವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ೦ಡಿತ, ಅಧಿಕಾರಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಶತ್ರುನಾಶಕ, ಸು೦ದರ ಮುಖ, ದಾನಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸದೃಡ, ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಕ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಭಯರಹಿತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಹಲವು ಪುತ್ರರು, ಅಪಾರ ಸ೦ಪತ್ತು, ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರವೀಣ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಶತ್ರುರಹಿತ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ನ೦ಬಿಗಸ್ಥ, ಅಪಾರ ಸ೦ಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ, ಹಲವು ಪುತ್ರರು,

ಆಹಾರ ಸುಖ.

 

ಕುಜ, ಗ್ರಹಯುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಫಲ(ಗರ್ಗ ಹೋರಾದ೦ತೆ)

ದ್ವಾದಶ ಭಾವ

ಕುಜ+ಬುಧ ಕುರೂಪಿ, ಮನೆಯಿಲ್ಲದವ, ಹಲವುರೋಗಗಳು, ಸ೦ವೇದನಾಹೀನ, ಸತ್ಯ, ಶುದ್ಧತೆ ರಹಿತ.
ಕುಜ+ಗುರು ಕುಖ್ಯಾತ, ಕಾಮದವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿ, ಸದಾದುಃಖಿ, ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳಿ೦ದ ಪೀಡಿತ, ಪರಾವಲ೦ಬಿ, ಬ೦ಧುಪೀಡಿತ.
ಕುಜ+ಶುಕ್ರ ಪುತ್ರರಿ೦ದ ದುಃಖ, ಸ೦ಪತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾನಿಯಲ್ಲ, ರೋಗಿಷ್ಠ, ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯ, ಕೃತಘ್ನ.
ಕುಜ+ಶನಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ರಹಿತ, ಗಾಯ, ಗುಳ್ಳೆ ಪೀಡಿತ, ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು, ಅದೃಷ್ಟಹೀನ, ಲೈ೦ಗಿಕವಾಗಿ ದುಃಖಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು ಅತಿ ಭಯದಿ೦ದ ದುಃಖಿ, ಅಶಾ೦ತ, ದುರಭಿಮಾನಿ, ಸತ್ಕಥೆ ಪ್ರಿಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ದೈವ, ಬ್ರಾಹಣರಲ್ಲಿ ಗೌರವ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಹೀನ, ಅದೃಷ್ಟಹೀನ,ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕರುಣಾಳು, ಪ್ರೇಮವಿಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶನಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಮತ್ತು ಸ೦ತೋಷ ಹೀನ, ಕಠಿಣ ಹೃದಯಿ, ಕೆಟ್ಟಮಕ್ಕಳು.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಕುತ್ಸಿತ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಲೆದಾಟ, ಅಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈಭವದ ಜೀವನ, ನ್ಯಾಯಯುತ.
ಕುಜ+ಗುರು+ಶನಿ ಚಾಡಿಪ್ರಿಯ, ಗಾಯಾಳು, ಕೃತಘ್ನ, ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ ಜ್ಞಾನಹೀನ, ಧೈರ್ಯಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ ಅ೦ಗವೈಕಲ್ಯ, ತೇಜೋಹೀನ, ಕುರೂಪಿ, ನಿ೦ದಾಯೋಗ್ಯ, ಮಿತ್ರಹೀನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶನಿ ಪಾಪಿ, ಸೋತವ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಯಪೀಡಿತ, ಖಿನ್ನ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಕೀಳು ಸಹವಾಸ, ಪರಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ, ಕುಕಾರ್ಯನಿರತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ನೇಹಿ.
ಕುಜ+ಬುಧ+ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ ಸ೦ಪತ್ತು ಹೀನ, ಕ್ರೂರಿ, ಜಗಳಗ೦ಟ, ಬುದ್ಧಿವ೦ತ, ಸ೦ಪಧ್ಭರಿತ.

 

ರವಿ ಮತ್ತು ಚ೦ದ್ರ ಯುತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವು ಹಿ೦ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚ೦ದ್ರ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಒ೦ದು ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಫಲಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ವಾಗುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

ನಾನು ನವಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪರಮಹ೦ಸ ಯೋಗಾನ೦ದರ ಜಾತಕ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಮೀನ ಕುಜ:-   ವರಾಹ (ಬೃ.ಜಾ): ದುರ್ವ್ಯಸನಿ, ದುಷ್ಟ, ನಿರ್ದಯ, ಪೀಡಿತ, ಪರದೇಶ ವಾಸ, ದುಷ್ಟಸ್ನೇಹ.

ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ): ರೋಗಿಷ್ಟ, ಉದಾಸೀನ ಮಕ್ಕಳು, ಪರದೇಶವಾಸ, ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರಿ೦ದ ಅಪಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಸ೦ಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಕುತ೦ತ್ರದ, ಮೋಸದ ಸ್ವಭಾವ, ಚಿ೦ತಿತ, ಬಡವ, ಗುರು,ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಗೌರವ ದಿ೦ದ ಕಾಣುವವನು, ದಯಾಹೀನ, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಉಬ್ಬುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿವ೦ತ.

ಚತುರ್ಥಭಾವ ಕುಜ:- ವರಾಹ( ಬೃ.ಜಾ): ಸುಖಹೀನ, ಮಾನಸಿಕ ಸ೦ಕಟ. (ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ-ಬ೦ಧು,ಮಿತ್ರರು, ತಾಯಿಯ ಸುಖವಿಹೀನ, ರಾಜಕೃಪೆಯಿ೦ದ, ವಸ್ತ್ರ, ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಗ್ರಹರು ಕೊಡುವ ಶುಭಫಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ದು೦ಡೀರಾಜ– ಭರಿಸಲಾಗದ ದುಃಖ, ಪ್ರವಾಸ, ಜನ್ಮ ಕು೦ಡಲಿಯ ಶುಭ ಫಲಗಳೂ ಇಲ್ಲ ವಾಗುವವು.) ಮ೦ತ್ರೇಶ್ವರ( ಫಲದೀಪಿಕ) ತಾಯಿ, ಮಿತ್ರ, ಭೂಮಿ ರಹಿತನಾಗಿ, ಸ೦ತೋಷ, ಗೃಹ, ವಾಹನ  ಹೀನನಾಗುವನು. ವೈದ್ಯನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ(ಜಾತಕಪಾರಿಜಾತ) ಬ೦ಧು ರಹಿತ, ಹೆ೦ಡತಿಯ ಗುಲಾಮ, ಶೂರ. ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಮ (ಸಾರಾವಳಿ)  ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ ದೂರ, ವಾಹನ , ಸುಖೋಪಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೃಪಣ, ಪರಗೃಹವಾಸ, ಚಿ೦ತಿತ.

ಧನು-ಮೀನ ಕುಜ –ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ:- ಕಾ೦ತಿಹೀನ, ಸ೦ಚಾರಿ, ಅತಿದುಃಖಿ, ಪರಕಾರ್ಯ ನಿರತ.

ಕುಜ ಅವಸ್ಥಾ:- ನೇತ್ರಪಾಣಿ: ಲಗ್ನಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಕಡೆ ನಗರ ಮುಖ೦ಡ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ.

ಕುಜ+ಗುರು:- ಯಶಸ್ವಿ, ಬಡವ, ರೂಪವ೦ತ, ಪಾಪಕೃತ್ಯನಿರತ, ಬ೦ಧುತ್ಯಕ್ತ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಲವು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:-  ರಾಶಿಫಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರದೇಶವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವುದೂ ಫಲ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.  ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈತರಹದ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲಪುರುಷ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎ೦ದು ಹಿ೦ದಿನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಕುಜ ಲಗ್ನ, ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ “ದುರ್ವ್ಯಸನಿ, ದುಷ್ಟ, ನಿರ್ದಯ, ಪೀಡಿತ, ದುಷ್ಟಸ್ನೇಹ” ಎ೦ಬ ಫಲ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ, ಷಷ್ಟ, ಸಪ್ತಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಈ ಭಾವಕಾರಕತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವು ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಿತನಿರುವುದರಿ೦ದ ಪರದೇಶವಾಸ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ನಮ್ಮ ಕು೦ಡಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ ಹೊರಟರೆ  ಅವನು ಪ೦ಚಮ –ವ್ಯಯಾಧಿಪನಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಲೂ ಪರದೇಶವಾಸ ಅನ್ವಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಪ್ತಮ, ದಶಮ, ಏಕಾದಶ ಕ್ಕೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದರಿ೦ದ ಅಲ್ಲದೇ ಗುರು ಯುತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿ೦ದ ಅವು ಅನ್ವಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಭಾವಫಲಕ್ಕೆ ಬ೦ದರೆ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಗ್ನ, ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಿತ ನಿರುವ ಫಲವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ತನ್ನಿ೦ದ ಪ೦ಚಮ ಸ್ಥಿತ ಫಲ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುಜನ ರಾಶಿ ಅವನಿ೦ದ ದ್ವಿತೀಯ –ಭಾಗ್ಯ ವಾಗುವುದರಿ೦ದ ಆಫಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಶಾ, ಭುಕ್ತಿ, ಛಿದ್ರದಶಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ೦ಚಮ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಿತ ನಾಗಿರುವ ಫಲ ವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ೦ಚಮಾಧಿಪತಿ, ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಿತನಾಗುವುದರಿ೦ದ ಯೋಗಕಾರಕ ನಾಗುವುದರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಷ್ಟಫಲಗಳು ದೂರವಾಗುವುವು. ಆದರೂ ನಾವು ವ್ಯಯದ ದುಷ್ಫಲಗಳನ್ನು ಯಥೋಚಿತ ವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದರೆ ಶನಿ ಅಧಿಪತಿತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಪಾಪಿಯಾದರೂ ಉಚ್ಛಗಾಮಿಯಾಗಿ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿ೦ದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಫಲಗಳು ಶುಭ ಫಲಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿಗೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದೂ ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಅವಸ್ಥಾ ಫಲ ನಗರ ಮುಖ೦ಡತ್ವವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸ೦ಸ್ಥೆಗೆ ಮುಖ೦ಡತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಚಿ೦ತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಇದು ಅವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವ.

ಇನ್ನು ಕುಜ+ಗುರು ಯುತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಫಲ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡರೆ ಉಳಿದ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಪತಿತ್ವ ವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊ೦ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಗಳು ಕಾಲಪುರುಷ ಚಕ್ರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊ೦ಡು ಹೇಳಿದವುಗಳು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಅನ್ವಯಿಸ ಬೇಕಾದ ಕು೦ಡಲಿಗೆ ರಾಶಿ, ಭಾವ, ದೃಷ್ಟಿ, ಅವಸ್ಥೆ, ಗ್ರಯಯುತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಭಾವ, ಸ೦ಬ೦ಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಫಲನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವ ಸ೦ಭವ ಅತಿಕಡಿಮೆ.

Mars Part-1

What is planet in Vedic astrology? I have explained the difference between planet and Graha in Sun part-1. So let us directly try to understand the astronomical details of Mars.

 • Mars is 141 million miles away from Sun. He is 48 million miles away from Earth.
 • Mars rotates round the Sun in 6971 days. He takes 24Hrs 39 Minutes 35 seconds to rotate in its own axis. That is Mars day. He takes average 2 years to complete one round (12 signs.)
 • Surface temperature of the Mars is 87 Deg. Celsius.
 • Mars is inclined to its axis 19 degree.
 • Mars Radius at center is 3,396.20 K.M. half of Earth.
 • Surface of the Mars is made of Brown dust ( ferric oxide.)
 • Mars has two small satellites namely Phoboes and Daimoes.
 • Mars’s average speed is 24.077 KM /sec.
 • Mars ecliptic is declined 850 degree to Earths ecliptic. He intersects Earths ecliptic at 49.55 degree at upper point.
 • Mars is the next smallest planet of the solar system after Mercury. His Polar suface is covered with ice. It it melts it can submerge whole Mars in 11 Meters of water.

Retro grade diagram of Mars from 2003 to 2018.

Mars when becomes retrograde he remains so till 72 days. He comes very near to Earth once in 60,000 years. He will come very near to earth in 2208. His precession is 1.52 Radian, Arc/sec.per year.

Symbol, of Mars. It represents Soul and Material ( Vastu)

Karaktvas of Mars and its lordship.

 • Incarnation- Narasimha.
 • Lordship over veda- Samaveda
 • Lordship over Stars-Mrugashira, Chitra, Dhanistha.
 • Karaka For – Vigor, strength, Consiouness.
 • Karaktva in Ruling- Commander in chief.
 • Colour- Blood red
 • Metal- Gold and brass.
 • Ruling Diety-Subramany.
 • Varna( Duty)- Kshatriya ( warrior)
 • Triguna- Rajo guna, Tamasa Guna- Cruel.
 • Body- Hot temered, red eyes, cruel mind, fickle, generous, bilious, large body, Medium body.
 • Body part- Bone marrow.
 • Mars uses- Punishment.
 • Abode- Agrahara (Place where Brahmins reside).
 • Boundary in India- From Krishna River to Shrilanka.
 • Lord ship over time- One day.
 • Lord ship Over Gems- Corel,
 • Taste- astringent, Bitter.
 • Period- Greeshma season, Dark Half of the month, Night.
 • Living area- Forest, Hill, Mountain.
 • Lordship over plants- Plants which give Astringent fruits.
 • Lordship over Elements- Fire. (Tejas).
 • Body Parts, Lordship- Eye, Foot, Vyanavayu( Blood circulation, Movement of energy, Heart) Manomaya( Anger, Courage, Jealousy, Revange) Thirst, sweat, lazyness, unconcious state, sleep, Charm,figure.
 • Cloth- Red, soil color.
 • Lordship Over living beings- Quadruped.
 • Lordship over Materials- Metal.
 • Rising Pattern- From hind.
 • Seeing Pattern- Seeing east.
 • Exaltation sign and degree- Capricorn, 28 degree.
 • Debilitation sign and degree- Cancer, 28 degree.
 • Moola trikona- Aries 0-12 degree.
 • Own house and degree- Aries 12 to 30 degree and Scorpio.
 • Natural friends- Sun, Moon, Jupiter.
 • Natural enemies- Mercury, Saturn.
 • Natural Neutrals- Venus.
 • Condition- Child.
 • Aspect- 4,7,8th house, and upside.
 • Results fructfing age- 28 to 32 years.
 • Diseases Given by Mars- All acute fevers, Brain fever, Puerperal fever (Fever occurs to mother within 42 days after delivering the child), Haemorrhage Typhoid, Malaria, Small-pox, Chicken-pox, Erysipelas (Contagious Skin Disease), Measles, Mumps, Inflammatory complaints, Burns – Sun burn & burn from the fire, Fistula, Wounds, Cuts, Ulcer in the intestines, Hernia, Plague, Ruptures of capillaries (blood vessels), Abortions, Bleeding, Boils, Carbuncles, Appendicitis, Muscular rheumatism, Tumour, Septic poisoning, Tetanus, Muscular & genital disorders, Cancer – Blood, Bone Marrow, Brain Tumour, Head injuries – Through accidents, Disease & Operations – Head, bladder, private parts, prostate glands, genitals, & rectum.

Mars in Mythology:- According to shivapurana, once Lord Shiva is peeking into deep penance, three drops of sweat falls on the earth from his fore head. One beutiful boy comes out from it. This boy has four arms and reddish in color. Lord Shiva then gives out this boy to mother eath to bring him up. So he was named Bhauma. When Bhauma grows up he goes to Kashi and indulges in penance. After deep penace Lord shiva gets pleased by his penance and offers him Mangala Loka. (World of Mars). Then the he becomes famous as Mars.

It is said Mars is born in Avanthi on Akshaya Samvatsara, Shravana, Shukla Truyodashi in Purvashada Star, in Bharadvaja Gotra, with four hands and Red colored. In Planetary diagram for worshiping he was given Southern direction. Kartikeya the son of Shiva is his genius loci (Adhidevate).

According to Ganesha Purana, Hiranyaksha once takes away the earth and hides it in deep sea. Then Lord Vishnu comes in Varaha (Pig) incarnation and brings out the Earth. Then Mother Earth wishes to marry him. The Lord Vishnu gets pleased and changes himself into a beautiful male, and lives with her for one year. The Mars is the son born to this couple.

Alternative names Given to Mars: – 1. Mangala 2. Aara 3. Vakra 4. Krura 5. Avineya 6. Kuja 7. Bauma  8. Lohitanga 9. Papi 10. Kshitija 11. Angaraka 12. Kruranetra 13. Ksharaksha 14. Kshitinadana 15. Dharaputra 16. Kusuta 17. Kuputra 18. Maheya 19. Gotraputra 20. Bhuputra 21. Kshmaputra 22. Medinija 23. Bhusuta 24. Avanisuta 25. Nandana 26. Mahija 27. Kshoniputra 28. Ashadabhava 29. Raktanga 30. Angirasa 31. Reta 32. Kona 34. Skanda 35. Kartikeya 36. ShaDanana 37.Subramanya.

 

Features of Mars:- Red color, four hands, Trident, Mace, Lotus, and Spear, are his weapons. His vehicle is red Goat.

His phylactery contains Lotus in a circle.

ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ. Phylactery

Numen of Mars: – Bhoodevi. His deity is Skanda. His Adhi devathe (deity) is Subramanya.

Results of Mars in various stars are given by modern astrologers. But they are not quoting any ancient saints from whom it was culled. So it may be the results of their experience. So may not be universal truth. So I am not giving them here. Results of Mars in various signs and houses are given before. I am just ingathering them for reader’s convenience.

Results of Mars in Varius Signs.

Aries Varaha ( Bruhat.Jataka)

Honored by king, travel liking, wounds on body, sensualist, thief, earns through trade, adventurist, respects others.

Kalyana Varma ( Saravali)

Charming, truthful, brave, war liking, officer, happy, charitable, cruel. (Aries asc. – fatigue, normally good. Taurus asc- debts, wasteful expenditure, loss of property. Gemini asc- acquires land, home etc, help from co-born, if afflicted bad children. Cancer asc- acquires moveable and immoveable property, officer in military or police, earns through cattle, and animals trade. Leo asc- difference with father, wealthy, misfortune. Virgo asc- many debacles, economic progress impossible, if Venus is benefic marital bliss. Libra asc- Wealthy, marital problems. Scorpio asc- Trouble from enemies, debts, health problem. Sagittarius asc- good progress, unhappy in respect of children and land. Capricorn asc- away from mother, mother lives long, wealthy, hurdles in education. Aquarius asc- grabs the property of co-born, or lose them, brave. Pisces asc- good results, troubles in family life. )

Diseases Mars Can Give ( Collected)

In Ketu’s Stars:- Mental diseases, Qurrelsome, Blood pressure.

In Venus Star:- Diseases of secret parts.

In Sun’s Star: Anemia.

In Aries:- Insomnia, Brain fever, Inflamation in Brain, Congestion in the brain, Kidney failure.

Taurus

 

Varaha ( Bruhat.Jataka)

Limited wealth and happiness, more enemies, lives in others house, immoral, danger from fire, diseased, more female progeny.

Kalyana Varma ( Saravali)

Glutton, little wealth, limited children, jealous, many servants, not believes anybody, harsh speech, hates relatives; defame the family, expert in music, lustful man. (Aries asc- loss of children, many defects in wife. Taurus asc- Troubled by fever, sorrowful, dual marriage. Gemini asc- trouble due to debts, enemies, sexual diseases, loss of wife and limbs, if afflicted fear of arrest. Cancer asc- Earns much wealth by illegal means. Leo asc- Position, happiness, luxury. Virgo asc- Medium wealth, father sorrowful because of him. Libra asc- Child less, Looses wife early, fear of accident. Scorpio asc- Good marital life, wife health may be of concern; if Venus is strong health of the wife are good but financial losses. Sagittarius asc- Dispute with children, debts, litigations, expenditure. Capricorn asc- many fold progress, wealth, diseases of stomach, if female abortions. Aquarius asc- dispute with mother much landed property, little education. Pisces asc- average life.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

In Moon’s Star:- Skin diseases.

In Mrugashira:- Healthy.

In Taurus:- Diptheria, Thyroid problems, Thyroid inflamation, Contraction of Trachea, Measles, Pimples, puss in it, Breathlessness, Prostate gland problems, inflammation of secret parts, excessive mensuration, Pain in throat muscles, Inflammation of Throat and Esophagus.

GEMINI SIGN

 

Varaha ( Bru.jaa)

Bright person, male progeny but no comfort from them, no friends, favors in requital, expert in music, art, and warfare, miser, fearless, travel liking, beggar.

Kalyana Varma ( Saravali)

Bright body, comes out of sorrows, educated, political expert, expert in many art forms, skillful, likes foreign travel, virtuous, intelligent, and Loves friends and children. Able. (Aries asc- Mars dasha first gives good and then bad results. Taurus asc- loss of co born, diseased wife, and loss of landed property. Gemini asc- Cruel, always thinks to cheat, sorrow due to body pain. Cancer asc- Mean Company, thoughtless debts, Mars dasha loses eye, Saturn relation arrest. Leo asc- Unsuccessful in own business. Virgo asc- Changes the profession now and then, related to Mercury important person of the family. Libra asc- Diseased, short life, unfortunate, if female immoral. Sagittarius asc- extravagant expenditure, arrogant wife, sorrow in respect of children and wife. Capricorn asc- Rheumatic pain, litigations, final victory is of the native. Aquarius asc- Loss of children, foolish. Pisces asc- Gets property from enemies and cousins, comfort from mother. )

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Mrugashira( 3rd and 4th Quarter):- Itching, Blood pressure, Heart diseases.

Rahu’s Star:- Suicidal tendency, Over libidinous, Diseases of bones, Diseases of brain.

Jupiter’s star:- Healthy.

IN Gemini:- Pneumonia skin diseases, Sun stroke, wound due to falling, Paralysis, Cough problems, Wounds, Fracture of hand and shoulder, Diarrhea due to bile, Inflamation of nerves, Inflammation of the lung tissue, (Bronchitis), Blood with cough, ( TB or cancer of Lungs) Lower back pain, Bone diseases.  

CANCER Varaha( Bru.jaa)

Wealthy, earning though travel on water, Knowledgeable, limbless, person with vices. (Dundiraja- stays in others house, miserable, goosey, dispute with females.)

Kalyana Varma ( Saravali)

Stays in others house, defective limbs, Diseased, Earns through agriculture, enjoys good food and riches in child hood, success in job related to aqueous matters. Suffers sorrow and violence. (Aries ascendant– Looses mother early or stays away, little enjoyment. Taurus ascendant– Diseased wife loses co-born, courageous, litigation for property. Gemini ascendant– poor, loss of wife, position and honor. Facial diseases. Cancer ascendant– Ugly, expert in sculpture, planetary positions bring bodily troubles, Brain tumor, foolish, mean companionship. Leo ascendant– Poor, but relation with Saturn give good wealth gives Raja yoga. Virgo ascendant– Small family, lives away from elder co-born due to money matters. Libra ascendant– Troubles in job front, no permanent job, and misuses ancestral property. Scorpio ascendant– Enjoys parental bliss, good fortune, no good relation with co-born, suffers from piles. Sagittarius ascendant– short life, childless, spends due to companionship of rogue and vagabond. Capricorn ascendant– wife had weak body, sexual diseases, suffers losses often, no good relation with anybody, Aquarius ascendant– scary cat, and hurdles in job front, irreligious. Pisces ascendant– worry about progeny, penurious behavior, if female abortions.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Jupiter’s Star:- Healthy.

Saturn’s star:- Suicidal tendency, wound to head, bone diseases.

Mercury star:- Mental diseases.

In Cancer:- Angina pectoris, enlargement of heart, irregular beating of heart, Cell inflammation of the heart, Muscle Cramps, chicken fox, hot blood, breaking of blood vessels.  

LEO SIGN

 

Varaha (Bru.Ja)

Poor, sorrowful, travels in forests, limited progeny. (Dundiraja- bliss from wife and children, wins over enemies, brave, immoral behavior, inconsistent in work.

KALYANAVARMA (Saravali)

patience less, valorous, eye on others property and children, likes forest living, cow meat, first wife will die, progeny affected due to killing of animals, and reptiles, charitable, efficient at work. (Aries ascendant– trouble for progeny, if any bliss from children. Taurus ascendant– Trouble in education, gains landed property, hard knocks. Gemini ascendant– Normal results, diseased father, native will not help father. Cancer ascendant– Wealthy, honorable, good job or business, family troubles, problem in getting progeny. Leo ascendant– Bodily trouble, Mars period gives good progress. Virgo ascendant– Mars period brings loss of limbs, malefic in Leo gives arrest, debts, dishonor from government insult, miserable end. Libra ascendant– fortune after marriage, no marital bliss. Scorpio ascendant– Medium body, financial ups and downs, heart problem, little progress in education. Mars period gives good progress. Sagittarius ascendant– no parental bliss, difference with relatives, ear problem. Capricorn ascendant– loses wife or no marital bliss, short lived, debts. Aquarius ascendant– rich wife, no marital bliss. Pisces ascendant– raja yoga gets nullified in Mars period, if related to Rahu defects in limb.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Ketu Star:- Mental diseaes, Qurrelsome, blood pressure.

Venus star:- Diseases of secret parts.

Sun’s star:- anemia, according to the position of the planet body part may get diseased.

Leo sign: – as Cancer sign.

Virgo Sign

 

Varaha (Bru.Ja)

Felicitated by people, renowned, expert in yajna and yagas, happiness from female and landed property, friend less, helping others.

Kalyana Varma ( Saravali)

Honorable, lustrous, not rich, Lech, likes music, soft and sweat speech, many expenditures, not much valorous, learned, fear of enemies, kenspeckle ribs, learned in Shastra’s, expert in arts, particular about attire, ornaments and bath. (Aries ascendant– Diseased, Diminished longevity, poor, in debts. Taurus ascendant– if female sexual diseases, abortions, delivery after surgery, if related to Mercury twins, dispute in marital life, quarrelsome. Gemini ascendant– may lose ancestral property, no higher education, fear of accidents. Cancer ascendant– much progress in trade, if Mars is weak no progeny. Leo ascendant– dual marriage, much ancestral property, if Mercury is debilitated loose it. Virgo ascendant– Diseased, many troubles. Libra ascendant– Loose wife, sexual diseases, financial loss. Scorpio ascendant– Eldest son earns much by bad means. Sagittarius ascendant– writer, relater, only one good child, and Mars period brings fame. Capricorn ascendant– no parental bliss, good education, much landed property, if Saturn and Venus are not well posited luck not help always. Aquarius ascendant– sorrowful diminished longevity. Pisces ascendant-Mars period will bring dispute in marital life, possibility of divorce or death.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Sun’s star:- anemia,

Moon’s Star:- Skin diseases.

Mars Star:- egoistic, wicked thoughts.

In Virgo:- diarrhea, inflammation in stomach, Typhoid, diseases of stomach, hernia, Cholera, appendicitis, worms, Diarrhea, inflammation of the intestine.

SIGN LIBRA 

 

Varaha (Bru. Ja)

puppet in hands of female, have friends and relatives, cruel nature, libidinous, having the knowledge of magic, good actor, fearful, no friendly nature, ( Dundiraj- much expenditure, defective limbs , suffers due to friendship or from female or due to land dealings.)

Kalyana verma (Saravali)

likes wondering, indulge in bad business like liquor, prostitutes and incur loss, good speaker, fortunate, defects in limbs, few relatives, fond of wars, loose first wife. (Aries ascendant– imbalance in marital life may lose wife early. Taurus ascendant– disputes in marital life, chronic diseases, inimical to all, spend for immoral acts. Gemini ascendant– Delayed progeny, female suffers from menstrual disorder. Not chaste. Cancer ascendant– Rajayoga, good position, more female issues. Leo ascendant– No good results in Mars period, loss of co-born, litigations. Virgo ascendant– Poor, suffer adversities, no marital bliss. Loose wife, Libra ascendant– no physical comforts, urinary disorders, dispute with mother, hurdles in education. Scorpio ascendant- poverty, spend all that is earned, for evil purpose. Lack of understanding with co-born. No debts. Sagittarius ascendant– Gain through females, one male issue, rich, independent business. Secret relation with another lady. Capricorn ascendant– confers fortune, high position, wealthy, owns weapons, loss of progeny, angry and sometimes soft. Aquarius ascendant– father a bad mash tries for spiritual success and fail. Pisces ascendant– demotion, loss of honor, litigation, no much financial prosperity, but gets loan in need. )

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Chitta star:- Healthy

Rahu star:- Suicidal tendency, Over libidinous, Diseases of bones, Diseases of brain.

Jupiter’s star:- healthy.

Libra star:- Kidney stone, failure of kidney, inflamation of kidney glands, Typhoid, inflammation of bladder, Brain fever, Sunstroke, Headache.  

SIGN SCORPIO

 

Varaha (bru.ja)

Honored by king, ambulatory, commander, wounded body, money through trade, libidinous, (Dundiraja– danger from fire, poison, weapons, happiness from wife and children, friend to king, wins over enemies.)

Kalyana Verma (Saravali)

Attached to trade, interest in Vedic knowledge, leader of thieves, skillful, interest in war, sinful, indulge in crime. Betray enemies, not hesitate to kill, unhelpful, have landed property, wife and children. Troubled by poison, fire, wounds. Gossipmonger. (Aries ascendant– faces ups and downs, financial emergencies, loses, no marital bliss, if Venus is not favorable loose wife. Taurus ascendant– Natives spouse may bring fortune, Gemini ascendant– difference with elder co-born, lucky to father, spends on vices. Cancer ascendant-Mars period is bestowing good results regarding land, position, real-estate, etc., but native suffers in the front of children, health, fiery person, if Mars in good navamsha native is an author on chemistry, surgery etc.  Leo ascendant– abundant landed property, if afflicted enmity with mother, hurdles in education, if Ketu joins very best result in professional front. Virgo ascendant– Native is wealthy, have landed property, one younger brother. Libra ascendant– reduced longevity if Jupiter aspects, Venus or Saturn can save, Scorpio ascendant– Wounded body, especially on head, two wives, good health, occasionally suffers, Sagittarius ascendant– Unhappy with children, miser, unhappy marriage, not loyal to marital life. Capricorn ascendant– high education, landed property, wealthy, wide fame, no enmity, famous children but short lived. Aquarius ascendant– High position, affluent, learned, famous. Pisces ascendant– no paternal bliss, earn well, and happy in life.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Jupiter’s Star:- Healthy.

Saturn’s star:- Suicidal tendency, wound to head, bone diseases.

Mercury star:- Mental diseases.

In Scorpio:-Fever with red blain, excessive menstruation, inflammation of vagina, inflammation of ureter, enlargement of prostate gland, Ovarian abscess, lumps in sperm filament, piles, rheumatism in ovum, Inflammation of the kidneys, inflammation of bladder, inflammation of Larynx, habit to diatribe.

SAGITTARIUS

 

 

Varaha (Bru.ja)

Many enemies may be a king or Minister, famous, fearless, limited progeny. (Dundiraja– owner many vehicles, enemies, diseased body, friend ship with virtuous woman, travel liking.)

Kalyana Verma( Saravali)

Many wounds, emaciated, harsh speech, artistic, warrior, have vehicles, disliked by relatives, happy with hard work, not honor elders, and loss of happiness due to anger. (Aries ascendant– Famous, enjoy position, unfortunate regarding mother and co-born. Mercury and Moon can guard off. Taurus ascendant– good longevity if Saturn and Jupiter are strong and benefic. Stout wife, life may be miserable. Gemini ascendant– miserable married life, should marry after 30 and after Mars period to guard off the evil. Short lived, brothers may betray. Cancer ascendant– achieve high position, fear of fall from it, many progeny if Mars aspect Jupiter or Moon, mental diseases, financial losses. Leo ascendant– Sons are brave, and honorable, bring name to him, posthumously famous, while living no much enjoyment, If Sun aspects may be in political filed, or high official with respect and enjoyment. Virgo ascendant– unusual sexual enjoyment, co-born attached to mother, mother short lived, or face marital discord. Libra ascendant– long lived, great help through in laws. Scorpio ascendant– wealthy, face affliction of sight, teeth etc., looks younger than what he is. Sagittarius ascendant– weak body with wounds, face accidents, fail in spiritual attempt, expense on litigations, no marital bliss. Capricorn ascendant– yoga’s become defunct, ever suffers miseries, if not helped by Venus. Aquarius ascendant– similar results as Capricorn, little better in later part of life. Pisces ascendant– lucky in all respects, rich, enjoys conveyances, landed properties, respectable.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Ketu Star:- Mental diseaes, Qurrelsome, blood pressure.

Venus star:- Diseases of secret parts.

Sun’s star:- anemia, according to the position of the planet body part may get diseased.

Sagittarius:- pain in waist, tearing pain in knees, fever of intestine, fracture in waiste, boils in thigh, Pneumonia, Bronchitis, cough problems.  

CAPRICORN

 

VARAHA(BRU.JA)

Abundant wealth, many children, king or king like, (Dundiraja- brave, enjoys sexual pleasure, hates relatives, have wealth and riches.)

KALYANAVARMA (SARAVALI)

Wealthy, happy, has excellent disposition, famous, Army chief or king, good wife, success in war, lives in own country, be independent, virtuous. Likes different procedures. (Aries ascendant– high professional success and fame, long life, huge paternal inheritance. Taurus ascendant– Curtailed longevity and sickness for father if Saturn not aspects, progress after marriage. Gemini ascendant– Mars period brings litigations, loss of money, displacement etc. sickly wife, strained marital relation, landed property by debts. Cancer ascendant– Good raja yoga but spouse will die early. Leo ascendant-Gains through cousins may have to face enemies, wounds to father, high education with hindrance, long living mother. Virgo ascendant– loss of children, gain through brothers and friends, live long if Mercury and Saturn are strong. Libra ascendant– Good financial condition, fortunate spouse, high learning, abundant landed property. Scorpio ascendant– Meager benefits, high physical stamina, suffer many diseases. Sagittarius ascendant– many female children, substantial monetary gain, Irascible, lack of happiness. Capricorn ascendant– wealthy but not happy, short tempered, not virtuous, after other woman. Aquarius ascendant– will have all paraphernalia but face occasional down fall, high expenditure. Pisces ascendant– fear of theft, loss of wife, huge gains.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Sun’s star:- Anemia.

Moon’s Star:- Skin diseases.

Dhanistha star:- Repeated ill health.

In Capricorn:- Rheumatic fever, boils on the body, pricking pain, wool-sorters disease, severe itching, Eczema, smallpox, Psoriasis, Measles, pimples, Scabies, wound with blood, stomach ulcer.

AQUARIUS VARAHA( BRU.JA)

Faces sorrow always, bereft of money, vagabond, lair, cruel nature, (Dundiraja- impolite, always diseased, hates relatives, wicked, many children and sorrow from them.)

KALYANAVARMA (SARAVALI)

Devoid of affection and purity, look like old person, die bad death, jealous and vengeful person, un truthful, afflicted speech, loose wealth, ugly, much hair on the body, lose money in gambling, miserable profession, fond of liquor, unfortunate. (Aries ascendant– unending miseries, one elder brother. Taurus ascendant– hindered education, accidents by falling or by conveyances. Loss of children, gain through wife, for female- heavy expenditure, menopause at unusual age. Gemini ascendant– no good relation with brothers or elders. Unlucky and unhappy. Cancer ascendant– curtailed longevity, miseries, and limited children. Leo ascendant– Highly libidinous, spouse character suspect able, but fortunate. Virgo ascendant– Good longevity, healthy, win over enemies, dispute with co-born. Libra ascendant– Delayed marriage, lack of happiness and separation from wife. She may be sexually cold. Scorpio ascendant– abundant landed property, good learning, and high debts. Sagittarius ascendant– Miserly and cunning, grab wealth of co-born. Hearing defect. Capricorn ascendant– Good earning but financial loses, loss of children. Aquarius ascendant– Active, irascible, unhealthy, and profligate. Pisces ascendant– loss of paternal wealth, high expenditure.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Dhanista Star:- Healthy.

Rahu star:- Suicidal tendency, Over libidinous, Diseases of bones, Diseases of brain.

Jupiter star:- Healthy.

In Aquarius:- Posioning of blood, fracture of knee, vericose veins, unc, swoon, clotting in veins, hot blood, fainting, irregular heartbeat.

PISCES sign

 

VARAHA (Bru.ja)

Addicted to vices, wicked, cruel, the affected, lives in foreign land, friend ship with wicked.

 KALYANAVARMA (SARAVALI)

Diseased, indifferent children, live in foreign land, insulted by relatives, lose all wealth, by cunning and cheating disposition, depressed, miserable, disrespect elders and Brahmins, un kind, fond of praises, be famous. (Aries ascendant– all kinds of miseries, danger of drowning. Taurus ascendant– Dual marriage, gains by unfair means, Gemini ascendant– no good relation with employer, checkered carrier, Cancer ascendant– lack paternal bliss, earn through watery products. Leo ascendant– Inherit money through father, spend away the major, lack of maternal bliss, strained education. Many hurdles, Face many diseases. Virgo ascendant– Mars period is danger to wife, frequent miseries and misfortunes. Libra ascendant– diseases of digestive organs face penury in Mars period, If Mercury in Virgo raja yoga. Scorpio ascendant– may lose children, often unhappiness. Sagittarius ascendant– Mothers character questionable if Jupiter is not well placed, Short living mother. Capricorn ascendant– Brave, fraternal loss, face wrath, unhappy. Mother attached to co-born. Aquarius ascendant– May loose wife or children, Raja yoga but heavy expenditure. Pisces ascendant– Mars period in child hood inflicts death, later it is raja yoga, lack of physical comforts.)

Diseases Mars Can Give ( Collected)

Jupiter’s star:- Healthy.

Saturn’s star:- Suicidal tendency, wound to head, bone diseases.

Mercury star:- Mental diseases.

In Pisces:- fracture or wound in foot, inflamation in hallux, paining in foot , foot disorder, inflammation of intestine, Hernia.

Note:- Diseases given by Mars is based on Westrn astrology. Here Though Stars are named, it only condiders Star lords. Veda Jyotisha gives the diseases on the basis of Dahs-Bhukti and sub periods. There body parts prescribed to stars are also condidered. They are based on Ayurveda. More over instead of one planet combination of planets are considered. So it is very essential to take a through view, before applying  the diseases given above.

RESULTS OF MARS IN VARIOUS HOUSES.

Ascendent Varaha(Bru.Ja)

Wounds on body, loss of wife and children, diseases of head and eye. Hurdles in work, sorrow, active, terrific to enemy.

Mantreshvara ( Phaladeepika)

Longevity gets diminished, defects in limbs, cruel, adventurous.

Vaidyanatha Dixitha( Jataka Parijata)

Vagabond, diseased, fickle mind.

Kalyanavarma (Saravali)

Honorable, courageous, charming body, danger from wood, fire, and weapon, interested in others spouse, company of mean people, sinful, diseases of blood. Punishment from king, opponency with father. Egoistic, expert in music. If female- many blood related diseases, divorced from spouse, unfortunate, egoistic.

SECOND HOUSE Varaha-(Bruhajjataka)

Lofty gains, inferior food, happy in accumulation of money rather using it. (Dundiraja- poor, base friends, infidel, heartless, hate every one.)

PHALADEEPIKA (MANTRESHVARA)

Ugly, devoid of education and money, company of wicked people.

VAIDYANATHA DIXITHA( JATAKA PARIJATHA)

Travels due to Agriculture and metal related business, angry.

SARAVALI (KALYANAVARMA)

No wealth, happiness of family, bad food, unkind, bitter attitude, base friend ship, poor, no chaste in work, truthful, unlearned.

THIRD HOUSE VARAHA (Bru.jaa)

Wise, brave. ( Narayana Bhatta-( chamatkara chintamani)- potent, happiness from co-born, breach of penance, Dundiraja–  King, good house, and happiness, generous,  potent, wealthy, happiness from brothers.)

PHALADEEPIKA( Mantreshvar)

Virtuous, Rich, courageous, devoid of brothers, happy, unconquerable.  

PARIJATHA( Vaidyanatha dixith)

Famous, potent, Good customs.

SARAVALI( Kalyanavarma)

Courageous, unconquerable, devoid of co-born, happy, virtuous, and famous.

FOURTH HOUSE

 

Varaha (Bru.ja)

Have happiness, relatives, and house. ( Narayana bhatta– happiness from relatives and friends, enjoy with wife and children, placid mood, special officer of the king, very rich, Pretentious, quarrelsome, famous, loved by woman, devotee of preceptor and god, humble, healthy, without enemies, Dundiraja– gain from liquid trade and agriculture, have good wife, children, conveyance. Devotee of Brahmins and God.)

PHALADEEPIKA (Mantreshvar)

Devoid of friends, land, conveyance, mother and happiness.

JATAKA PARIJATA (Vaidyanatha Dixit)

No relatives, slave to wife, brave.

SARAVALI (Kalyanavarma)

Devoid of conveyance, riches and comforts of life, lives away from relatives, miserable, lives in others house, worried.

FIFTH HOUSE VARAHA (Bru.ja)

Childless, Money less, (Narayana Bhatta– Good digestive power, cannot tolerate hunger, sinful, ebullient mind, children will take birth and all die. Dundiraja– disquietness, troubled by vata and cough, no happiness of wife, friend, and children, disturbed mind, at the time of delivery of son many people are there)

MANTRESHVAR( Paladeepika)

Unhappy, childless, face misfortunes, weak minded.

VAIDYAANATHA DIXITH( Ja.parijata)

Cruel, habit of wandering, restless, daring, unrighteous, wealthy, and voluptuous.

KALYANA VERMA (Saravali)

Unhappy, devoid of wealth, and sons, fickle minded, talebearer, sinful, wicked. Distressed, mean.

SIXTH HOUSE VARAHA (Bru.Ja)

Strong wins over enemies. (Narayana Bhatta-fearful to enemies, king, or minister, ingenious, Son of maternal uncle unhappy, even if lose money, earn back. Famous among the race, handsome, respects noble people, humble, virtuous. Dundiraja– strong, strong digestive power, furious, likes relatives.)

PHALADEEPIKA( Mantreshvara)

Libidinous, Wealthy, Famous, King, wins over enemies.

JATAKA PARIJATHA( Vaidyanatha Dixit)

Have landed property, destroys enemies, good digestive power, strong, wealthy, fame, success, happiness. Glad.

SARAVALI (Kalyanavarma)

Oversexed, good digestive power, handsome, tall stature, powerful, paramount among race.

SEVENTH HOUSE VARAHA (Bru.Ja)

Ladies show indifference. (Narayana Bhatta– troubled by enemies, destruction of male/female. Obstruction in marriage, trouble in trade and travel. Lively hood in foreign country, brave, Philanthropist, wife, bad mannered and quarrelsome. Dundiraja– faces wrath in marital life, faces sorrow, bodily trouble, troubled by enemies in trade and business, worried.)

PHALADEEPIKA(Mantreshvar)

Diseased, Travel liking, Loss of wife.

JATAKA PARIJATHA (Vaidyanatha Dixit)

Quarrelsome, Warmonger.

SARAVALI (Kalyanaverma)

Loss of wife, Diseased, Company of base people, sorrowful, Lacks wealth, much bothered, pale face.

.

EIGHTH HOUSE Varaha (Bru.Ja)

Limited children, dim eyesight, (Narayana Bhatta-Spoils the benefic results of other planets, gives bad results, best friends become enemies, obstacles in the work. Dundiraja– Eye diseases, defective limbs, blood related diseases, sinful, brick bated by virtuous and learned. )

PHALADEEPIKA (Mantreshvar)

Defective limbs, poor, short lived, people brickbat the native.

JATAKA PARIJATHA (Vaidyanatha Dixit )

Simple attire, wealthy, officer.

SARAVALI (Kalyanavarma)

Diseased, short-lived, ugly, defective limbs, sinful acts, sorrowful.

NINTH HOUSE

 

VARAHA (Bruhajjataka)

Damned, results like Sun. (Narayana Bhatt:-Fortunate, wealthy, charming, cruel mind, no elder brother, small profit in work, buffoon. Dundiraja– likes Violence, gets honor in hobby, gains money, and little wealth, and lacks fortune.

PHALADEEPIKA( Mantreshvar)

Friend of king hated by people, His father a murderer.

JATAKA PARIJATHA( Vaidyanatha Dixith)

By following crooked ways hurts parents, but in other respect famous.

SARAVALI( Kalyana Verma)

Devoid of workability, hateful nature, cruel, vicious, sinful act, honored by king.

TENTH HOUSE

 

VARAHA (Bruhajjataka)

Happy and brave. (Narayanabhatt– celebrates many ceremonies, have many servants, achieves goal by self-effort, even if born in low race, becomes famous and brave. Dundiraja– Equal to the king in bravery and wealth, glad, adventurer, philanthropic, has good attire and gems.)

PHALADEEPIKA (Mantreshvara)

Cruel king, Generous, praised by paramount.

JATAKAPARIJATHA (Vaidhyanath Dixith)

Multi potent, wealthy, and famous. Multi potent, wealthy, and famous.

SARAVALI (Kalyana Verma)

Efficient, Brave, Undefeatable, service with leaders, have children, happy, courageous.

ELEVENTH HOUSE Varaha (Bruhajjataka)

Wealthy (as Sun) (Narayana Bhatt– fearful to enemies and children, cruel face, renowned in valor. Abundant animal wealth, gain in trade. Dundiraja– accumulates copper, silver, gold red clothes, beautiful conveyance. Due to favor of king enjoy lustful life.)

PHALADIPIKA (Mantreshvar)

Wealthy, happy, have life of comfort, virtuous, brave.

JATAKA PARIJATHA (Vaidyanath Dixit)

Intelligent speech, charming, Rich, valorous.

SARAVALI (Kalyana Verma)

Virtuous, Happy life, courageous, has grains, children, and wealth.

TWELFTH HOUSE Varaha (Bruhajjataka)

Same as Sun. ( Narayana Bhatta– expenditure, wound on the body, may get killed by enemy,  becomes victim of false blame, fear of theft, danger from Lion, Tiger and serpents, sorrow from servants. Dundiraja– enmity with friends, angry, defective limbs, more expenditure, diminished charisma)

Phaladeepika (Mantreshvar)

Eyesight problem, cruel, devoid of wife, mean person, sinner.

Jataka Parijatha (Vaidyanatha Dixit)

Revengeful attitude, devoid of wife and money.

Saravali (kalyanaverma)

Diseases of eye, fallen, kills wife, slanderer, cruel, gets insulted, and gets imprisoned.

Note:- Why there is difference between the results given by different stalwarts? I have disussed it while discussing the results of houses. I will not repeat them here again. But carefully watch the diseases given for malefic houses. Compare them with Karakatvas of signs. Similarly compare them with diseases given for Avasthas. You will find the relation between and the body parts asigned to them.

Results of aspect to Mars

Mars in Aries-Scorpio in aspect to Sun: – knowledgeable, soft speech, talks in accordance with grammar, classic. Devotee of father and mother, rich, minister, generous.

Mars in Aries-Scorpio in aspect to Moon: –   Addicted to woman, brave, unkind, destroys enemy.

Mars in Aries-Scorpio in aspect to Mercury: – Livelihood through prostitute, ingenious, steels other’s property.

Mars in Aries-Scorpio in aspect to Jupiter: – Royal race, wealthy, angry, enjoys kingly treatment, friendship of thieves.

Mars in Aries-Scorpio in aspect to Venus: – attracted to banquets, visits pilgrimage for woman, indulges in holy work.

Mars in Aries-Scorpio in aspect to Saturn: –   rejected by friends, loses mother, weak body, fakery in family, jealous.

Mars in Taurus-Libra in aspect to Sun: – weak longing for sex, likes to live on forest, hilltop. Angry.

Mars in Taurus-Libra in aspect to Moon: – dispute with mother, fear for war, and mate ship with many woman,

Mars in Taurus-Libra in aspect to Mercury: – Semanticist, quarrelsome, impertinent fellow, little money, charming.

Mars in Taurus-Libra in aspect to Jupiter: –   loves relatives, much wealth, fortune, likes music and dance.

Mars in Taurus-Libra in aspect to Venus: – Fit to be praised, minister, commander in chief, very happy.

Mars in Taurus-Libra in aspect to Saturn: –   famous, noble culture, wealthy, good friends, semantic, leader of village.

Mars in Gemini- Virgo in aspect to Sun: – learned wealthy, strong, likes to live in forest, hill, and fort.

Mars in Gemini- Virgo in aspect to Moon: – protected by king, likes woman, happy, virtuous.

Mars in Gemini- Virgo in aspect to Mercury: – lippy, scholar of mathematics, poetry, lair, speaks to the tune of the listener, herald.

Mars in Gemini- Virgo in aspect to Jupiter: –   travels in foreign land, faces trouble due to that.

Mars in Gemini- Virgo in aspect to Venus: – enjoys attire and food. Womanizer, Prosperity.

Mars in Gemini- Virgo in aspect to Saturn: – very brave, impure, lazy, pastime in fort, forest, hill.

Mars in Cancer in aspect to Sun: –   diseases of bile, courageous, position and power to punish, respects the virtues of life, (brilliance)

Mars in Cancer in aspect to Moon: – Diseased, mourns for the lost things, imposter, not virtuous.

Mars in Cancer in aspect to Mercury: – friend less, small family, sinful, evil mind, addict,

Mars in Cancer in aspect to Jupiter: – Minister, honorable, virtuous, generous, front liner among famous persons.

Mars in Cancer in aspect Venus: – continuous loss of money, unending troubles.

Mars in Cancer in aspect to Saturn: – endowed with grains and water, charming, money through the king.

Mars in Leo in aspect to Sun: – helps the loved one, troubles the enemies, pastime at forest, hill, and creeks.

Mars in Leo in aspect to Moon: – corpulent body, cruel, devotee of mother, skillful in own work, virtuous.

Mars in Leo in aspect to Mercury: – scholar in poetry, sculpture. Hunk, skillful worker, fickle mind,

Mars in Leo in aspect to Jupiter: – Virtuous, friend to king, commander in chief, respected by all, proficient in learning.

Mars in Leo in aspect to Venus: – egoistic, charming, wealth, attached to many woman.

Mars in Leo in aspect to Saturn: – servant, sorrowful, looks like over aged, poor.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Sun: – likes to live in forest, hill, and fort, cruel nature, respected by many.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Moon: – Savant, astrologer, hates the king, quarrelsome, hates everybody, wise.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Mercury: – knowledgeable, scholar in sculpture, virtuous, skill full in all arts, humble.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Jupiter: – worry about wife or woman; quarrel with enemies, loose position.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Venus:-Generous, womanizer, good attire, fortunate.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Saturn: – Lusterless, travel liking, sorrowful, busy in others work.

Mars in Capricorn-Aquarius. In aspect to Sun: – have wife, children, and money happiness. Black colored, cruel nature, great valiant,

Mars in Capricorn-Aquarius. In aspect to Moon: –   Good attire, no comfort from mother, loses position, lives in foreign country, fickle mind, have father, generous.

Mars in Capricorn-Aquarius. In aspect to Mercury: –   soft spoken, earns though wondering place to place, brilliant, fearless, wicked.

Mars in Capricorn-Aquarius. In aspect to Jupiter: – Good longevity, favored by king, virtuous, wealthy, likes relatives.

Mars in Capricorn-Aquarius. In aspect to Venus: – Fortunate, enjoys and riches, business minded.

Mars in Capricorn-Aquarius. In aspect to Saturn: –   money through kings favor, sorrow from woman, very clever, knows intricacy of religion, hard worker, likes war.

Results of Avasthas of Mars

Avastha Result
1.Shayana Diseased by wound, skin disease, itchiness.
2.Upavesha Strong, sinner, untruthful. Away from own religion, learned, wealthy.
3.Netrapani Posited in other than ascendant, leader of city, in ascendant poor.
4.Prakashana Virtuous, progressive, honored by king, along with Rahu accident, in 5th house, loss of wife and children.
5.Gamana Traveler, wound, lesion, feared, quarrel with wife, skin diseases, loss of wealth.
6.Agamana Virtuous, wear gems and sword kills elephant, loss to the relatives.
7.Sabhayamvasthi Exalted-war expert, religious, wealthy, in 9th devoid of education, in 12th devoid of wife and children, in other houses –savant in king’s court, very rich, respectable, charitable.
8. Agama Irreligious, diseases of ear, pain, cowardly, company of wicked.
9.Bhojana If strong, have Cates, Lewd deeds, lack of privilege.
10.Nrutyalipsa Money, house, gems from king, always ornate.
11.Kautuka Humorous, have children and friends, if exalted-honored by king and learned.
12.Nidra Angry, lack of wisdom and money, Rogue, diseased, irreligious.

Results of Mars in Conjuction with other planets in Various houses( Garga Hora)

First House

Mars+Mercury Easily cheats others, eloquent speaker, likes to live in foreign country, Evil thoughts.
Mars+Jupiter Hard hearted, less children, works in amusement field, likes bad deeds.
Mars+Venus Phlegmy constitution, indulged in wasteful work, Cheat, ungrateful, childrens are valorous, unsuccessful business men.
Mars+Saturn Indulges in sinfulwork, indocile, harsh speech, cruel.
Mars+Mercury+Jupiter  Humility, profit from foreign land, famous, loves family.
Mars+Mercury+Venus Broad eyes and face, neatly arranged hair, soft speech, truthful, helps in need.
Mars+Mercury+Saturn Pro unjustice, disobeys law, wicked wife, limited children, butcher.
Mars+Jupiter+Venus Good natured, virtuous, have wealth and children, devotee of god and brahmins.
Mars+Jupiter+Saturn Phlegmatic nature, follows wicked woman, suffers hunger, slanderer.
Mars+Venus+Saturn Strange body, cruel, Seamless behavior, enemy to own people, confused person.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Have vehicles and children, interested in scripts, destroyes sinners, famous, pure hearted.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Foolish, have windy and phlegmatic constitution, loves preceptors, devoid of self respect.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Fierceful thinking, tall body, curly hair, saint, devoid of virtues, suffers skin diseases.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Bald head, fearless, educated, black coloured, unholy.
Mars+Merrcury+Venus+Jupiter +Saturn Earning money is main motto, knowledgeable in scripts, self restraintful, kind.

 

Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Second House

Mars+Mercury Destruction of wife and money. Insult, diseases, devoid of virtues, Devoid of regards in relatives.
Mars+Jupiter Diseased, devoid of intelligence and virtues, limited children, quarrelsome.
Mars+Venus Good artist, Pro justice, fearless, beautiful.
Mars+Saturn Wealthy, have money, grains and Gems. Limited children, untruthful.
Mars+Mercury+Jupiter Devoid of wealth and morals, wicked, loves other’s wife, vagabond, sex-starved.
Mars+Mercury+Venus Agriculturist, Justice is the moral, drives bullock cart, much animal wealth, and many friends.
Mars+Mercury+Saturn Very much angry, loves meat and arms, tormentor, wasteful expenditure, brings sorrow to own people.
Mars+Jupiter+Venus Expert artist, just, performs sacrifices, fearless, beautiful.
Mars+Jupiter+Saturn Good attires and amusement parties, eloquent speaker, loves the company of ladies and scriptures, wealthy, beautiful.
Mars+Venus+Saturn Loves Brahmins, valorous, expert in politics and kings work, tolerant, all round happiness.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Business with foreign countries, honest earning, have tanks, and gardens, indulged in king’s work.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Virtuous wife, beautiful body, loves virtuous, have grains, money, and wealth.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Abundant grains, knowledge of scriptures, happy, leader of poets, righteous.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Little angry, interested in scriptures and friends, adventurous.

 

Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Third House

Mars+Mercury Philanthropic, attractive body, beautiful hair, capable, all kinds of wealth.
Mars+Jupiter Virtuous, fearless, kind, glorious life, truthful, pure heart.
Mars+Venus Expert artist, virtuous, loves visiting shrines, good behavior, righteous.
Mars+Saturn Devoid of diseases, equal to king, influential, officer in kings court, defeats enemies.
Mars+Mercury+Jupiter Strong body, lacks noble feeling, visits shrines, charitable, valorous, loves virtuous.
Mars+Mercury+Venus All round happiness, likes ladies, truthful, great person, kings servant, lacks greed.
Mars+Mercury+Saturn Happy, progressive, wealthy, have vehicles, kind, firm decision.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Many children, pure heart, truthful, able speaker, fearless, popular.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Have gold and animal wealth, agriculturist, attractive personality, truthful.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Valorous, humble, honest, firm decisions, happy with children.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Happy, many children, truthful, abundant wealth, self restraint, devoid of virtues.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Earning money is all in life, virtuous, charitable, loves scriptures and people.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Truthful, religious, orthodox, famous, loves guest, honors relatives.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Beautiful body, wicked, calm, away from sins.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Beautiful but peculiar body, have ornaments, loves music, virtuous.

Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Fourth House

Mars+Mercury Wounded body, abducts woman, drunkard, gambler, lonely.
Mars+Jupiter Successful, poor, beautiful, indulges in sins, abandoned by relatives, loves art.
Mars+Venus Very sorrowful, Spends for bad deeds, devoid of friendship, mean behavior, wasteful talk.
Mars+Saturn Happiness from children, agriculturist, valorous, good reputation, loves Brahmins and guests.
Mars+Mercury+Jupiter Grows multiple crops, abundant animal wealth, many relatives.
Mars+Mercury+Venus Greedy, devoid of friends, loves others wife, hard heart, dirty.
Mars+Mercury+Saturn Good indignity, visits shrines, has good reputation and valor, paramount among race, pure, strong body.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Good indignity, less earning and happiness, servant, well wisher of the king.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Wicked, oppose virtuous, hot headed, hard heart.
Mars+Mercury+Venus +Saturn very kind, devoid of libido, uninterrupted speech, just, honorable.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Honors preceptors, trustful expenditure, wealthy, honorable, officer.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Astrologer, interested in scriptures, wise, gets food of his desire.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Loves philosophy, devoid of sins, truthful, related to king.
Mars+Mercury+Venus +Saturn company of virtuous, courageous, poet, loves relatives.

 

Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Fifth House

Mars+Mercury Humble, loss in agriculture due to wrong procedure, cruel.
Mars+Jupiter Lives in foreign country, foster relatives and their children.
Mars+Venus Many enemies, get insulted by mean people, subject to illusion, honor in Brahmins.
Mars+Saturn Wounded body, be attracted to woman, wicked, ungrateful, intolerant, and not wealthy.
Mars+Mercury+Jupiter Charitable, truthful, very intelligent, shy like, courageous, enthusiastic.
Mars+Mercury+Venus Fortunate, devoid of mental peace, charitable, honor about virtuous, have gems, ornaments and attire.
Mars+Mercury+Saturn Devoid of wife, kindness and virtues, lives with relatives.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Modest behavior, have attire and ornaments, honored by society, conquers enemies.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Wicked, shameless, expert in trade, knowledge of Vedas, friendly with virtuous, tolerant, devotee of preceptor, and god.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Wicked shameless, pro injustice, abandoned by wife, egoistic.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Knowledge of religion, contented mind, liked by king.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Beautiful body, desire less, have morals, leader in the race, wise, pure hearted.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Broad minded, virtuous, expert in family business, tolerant, popular.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Expert artist, knowledgeable in Vedas, have animal wealth, famous, pure hearted.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Eloquent speaker, humble, charitable, truthful.

 

Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Sixth House

Mars+Mercury Wounds of war on body, ill natured, cruel, quarrelsome, expert trader, much expenditure.
Mars+Jupiter Limited children, wicked, insulted, devoid of religious rituals, un charitable, hassle fetching mentality.
Mars+Venus Crush on woman, attracted by woman, sinful, wise, wicked, devoid of education and commonsense.
Mars+Saturn Firm decision, strong body, wins over enemies, pro justice and religion.
Mars+Mercury+Jupiter Courageous, wins over enemies, virtuous, devoid of sins, pro justice and manners.
Mars+Mercury+Venus Truthful, Good breeding, have gold, gems and lands, knowledgeable in scriptures.
Mars+Mercury+Saturn Many fold amusements, self-restraint, Rich, beautiful, devoted to single wife, denunciative of others.
Mars+Jupiter+Venus Good breeding, popular, knowledgeable of scriptures, righteous.
Mars+Jupiter+ Saturn Diseased, devoid of father, cruel, indulges in sins, defective limbs.
Mars+Venus+ saturn Kind, attracted to woman, loves others work, follows virtuous, virtuous.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Inspirational deeds, attractive, liked by king, Self-esteemed.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Broad hearted, attractive, liked by king, self-respect, unkind, virtuous.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Devotee of fire god, likes sacrifices, follows rituals, visits shrines, great person.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Courageous, expert astrologer, expert in sacrifices.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Devoid knowledge of scriptures and children, abandoned by all.

 

Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Seventh House

Mars+Mercury Cheating mentality, Cheat, devoid of glory, defective limbs.
Mars+Jupiter Company of mean people, vagabond, wounded, or defective limbs.
Mars+Venus Abandoned by people, bleeding body, insulted, pro injustice.
Mars+Saturn Suffers many diseases, faded body,  hassle interfering nature, wicked, beutiful.
Mars+Mercury+Jupiter Great praiseworthy deeds, honored by even enemiess, jealous, loves virtuous.
Mars+Mercury+Venus Troubles, destruction of wealth, meat eater, worst condition, butcher, famous.
Mars+Mercury+Saturn hassle interfering nature, wicked wife, many children and wives, successful.
Mars+Jupiter+Venus Broad eyes, shy like, famous, happy, loves Brahmins.
Mars+Jupiter+ Saturn Very much angry, enmity, unfortunate, diseased, company of mean people.
Mars+Venus+ Saturn devoid of wisdom, pure, servaant of good king, devoid of enemies, rightous, honors relatives.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Fortunate, honorable, equal to king, truthful, pure.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Many wives, up holds religion, truthful, happy, kind, destroys others.
Mars+Mercury+Venus +Saturn tenacity to achieve something great, fortunate, Rich, humble, great among own people.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Valorous, famous, strong, beutiful body, devoid of sorrows.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Devoid of enemies, charitable, praises virtuous.

 

 Results of Mars in Conjunction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Eighth House

Mars+Mercury Body looking old, ungrateful, dangerous notions.
Mars+Jupiter Illegal earnings, poor, mean person, many enemies, defeated, miser.
Mars+Venus Indulges in bad deeds, makes loss due to curteousy, devoid of valor, dunce.
Mars+Saturn Ugly, devoid of children, wicked wife, devoid of intelligence and virtues, lives in foreign country.
Mars+Mercury+Jupiter Diseased due to sinful works.
Mars+Mercury+Venus Illegally or from thieves earns abondant wealth.
Mars+Mercury+Saturn Suffers leprocy, heavily in trouble, utmost poverty.
Mars+Jupiter+Venus gets many diseasess from many people, poverty.
Mars+Jupiter+ Saturn Destroys enemies.
Mars+Venus+ Saturn Exacerbation of diseases due to own mistakes.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Diseased, poor, suffers leprocy, joins enemies.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Many diseases, extreme poverty, sorrowful, Goes after sensual pleasures.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Intelligent, friendly, destroys enemies.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Glorious life, wealthy.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Intelligent, Rich, valorous in war.

 

Results of Mars in Conjuction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Ninth House

Mars+Mercury Many servants, co-ordeal marital life, have son, eloquent speaker, devoid of vices.
Mars+Jupiter Virtuous, takes bath in holy water, devotee of god and Brahmins, agriculturist, righteous.
Mars+Venus Beautiful body, honors guests, charming body, great among race, righteous.
Mars+Saturn Away from vices, righteous earning, courageous, loves relatives.
Mars+Mercury+Jupiter Earing is the motto, helps elders and preceptors, righteous, virtuous, vast knowledge of scriptures, devoid of relatives.
Mars+Mercury+Venus Intelligent, studies many scriptures, Rich, happy, tolerant, devoid of libido.
Mars+Mercury+Saturn Merciful, visits shrines, have abundant food and drinking, wise, liked by virtuous.
Mars+Jupiter+Venus Capable, egoistic, charitable, loves scriptures.
Mars+Jupiter+ Saturn Devoid of diseases, Rich, virtuous, Merciful, fearless.
Mars+Venus+ Saturn Abundant wealth, vehicles like horse and elephant, self-restraint, valorous.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Reserved nature, truthful, kind, virtuous.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Have wealth, happiness and children, enjoys many type of amusement, beautiful body, predilection towards people.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Proud about success, good character, successful.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Indulges in sacrifices, officer, charitable, devoid of sins.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Honored by king, attracted to woman, fearless and sorrow less.

 

Results of Mars in Conjuction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Tenth House

Mars+Mercury Courageous, intelligent, virtuous, Rich, pure, knowledgeable in scripts, truthful, loves music, religious.
Mars+Jupiter Many servants, Good character, loves Veda’s and scriptures, religious, helps others.
Mars+Venus Good food, and drink, lives in shrines, Merciful, happy, humble.
Mars+Saturn Knowledge of Vedas, virtuous, devoid of wickedness, have animals and children, Plentiful, charming feature.
Mars+Mercury+Jupiter Truthful, humble, praise worthy work, charitable, great among race, charming personality.
Mars+Mercury+Venus Abundant wealth, valorous, wins over enemies, tolerant, visits shrines.
Mars+Mercury+Saturn Famous, have wife, wise, loved by woman, leader of the race, virtuous.
Mars+Jupiter+Venus Excellence in knowledge, capable, valorous, loves relatives.
Mars+Jupiter+ Saturn Earns by threatening, famous, rich, capable Judge.
Mars+Venus+ Saturn Half completed works, rash decisions, painful living, rich, leader of the race.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Many friends, abundant wealth, silky attire, fortunate, devoid of well-wishing.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Brave, liked by king, war expert, very rich, loved by people.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Enthusiastic, righteous, continuous efforts, self-restraint, smiley face.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Firm decision, capable, skillful, have perseverance, rich, happy.
Mars+Mercury+Venus+

Jupiter +Saturn

Poet, knowledgeable in scriptures, enthusiastic, have good descreation.

 

Results of Mars in Conjuction with other planets in Various houses ( Garga Hora)

Eleventh House

Mars+Mercury Plentyful of grains, self restraint, proud about scriptures, great person, happy, compramising nature.
Mars+Jupiter Devoid of sins, Efficient in duty, humble, diligent, loves Brahmins.
Mars+Venus Great person due to observance of rituals and preaching, well learned, enthusiastic, high officer, tolerent, liked by king.
Mars+Saturn Famous for efficiency, self restraint, courageous, great person, have much ornaments and attires.
Mars+Mercury+Jupiter Libidinous, attractive body, especially hands and legs, vehicles like horse and elephants.
Mars+Mercury+Venus Always thinks about duty, grateful, Savant, righteous, tolerant, authoritative speech, honored by king.
Mars+Mercury+Saturn Truthful, beutiful, intelligent, rightous, praise worthy role, gains grains and wealth in war.
Mars+Jupiter+Venus Tolerant, indulge in sacrificies, honorable, devoid of enemies, have religious dictums, power of position, good education, and ornaments.
Mars+Jupiter+ Saturn Learned, liberal speaker, fortunate, attractive feature, soft spot for horse, happy, prosperity.
Mars+Venus+ Saturn Beutiful, strong, firm friendship, good character, devoid of opposition.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus All round happiness, windy problem, special person, savant, officer.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Valorous, officer, destroys enemies, beutiful face, charitable.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Strong, obeys the order of the king, valorous, fearless, loves Brahmins.
Mars+Venus+Jupiter +Saturn Many children, abondant wealth, expert judge, officer, devoid of enemies.
Mars+Mercury+Venus+

Jupiter +Saturn

Faithful, abondant wealth, famous, many children, happiness about food.

 

Results of Mars in Conjuction with other planets in Various houses ( Garha Hora)

Twelfth House

Mars+Mercury Ugly, Devoid of residence, and percepts, many diseases, devoid of truthfulness, and purity.
Mars+Jupiter Infamous, sorrowful in respect of sexual affairs, troubled due to undue expenditures, dependent, troubled by relatives.
Mars+Venus Sorrow from children, devoid of wealth, uncharitable, diseased, mean person, ungrateful.
Mars+Saturn Devoid of religious rituals, wounded, have boils, eye diseases, unfortunate, sorrowful in respect to sexual matters.
Mars+Mercury+Jupiter Sorrow due to intense fear, unquiet, egoist, loves true stories, respect in religious sacrifices, honors God and Brahmins.
Mars+Mercury+Venus Devoid of education, unfortunate, religious, merciful, devoid of affection.
Mars+Mercury+Saturn Devoid of wealth, education, and happiness, hard hearted, bad children.
Mars+Jupiter+Venus Wicked, vagabond, irreligious, glorious life, righteous.
Mars+Jupiter+ Saturn Slanderer, wounded, ungrateful, devoid of knowledge of scriptures and courage.
Mars+Venus+ Saturn Defective limbs, charmless, ugly, worthy of dispraise, devoid of friends.
Mars+Mercury+Jupiter +Venus Sinful, defeated, trouble due to woman, little education, fear stricken, depressed.
Mars+Mercury+Jupiter +Saturn Mean company, follows other religion, and indulges in bad deeds, friendly with Brahmins.
Mars+Mercury+Venus +Saturn Devoid of wealth, cruel, quarrelsome, intelligent, wealthy.

 

I have not given the results of conjunction with Sun and Moon, since it has been dealt in previous writings about Sun and Moon. Now let us apply these results to some horoscope to understand them properly.

I have taken the Horoscope of Paramahamsa Yoganada which I have dealt in 9th house results. His life story in brief is given there.

 

Mars in Pisces: – ( Varaha Bru.ja)- Addicted to vices, wicked, cruel, the affected, lives in foreign land, friend ship with wicked.

KALYANAVARMA (SARAVALI):- Diseased, indifferent children, live in foreign land, insulted by relatives, lose all wealth, by cunning and cheating disposition, depressed, miserable, disrespect elders and Brahmins, un kind, fond of praises, be famous.

Fourth House:- Varaha (Bru.ja)- Have happiness, relatives, and house. ( Narayana bhatta– happiness from relatives and friends, enjoy with wife and children, placid mood, special officer of the king, very rich, Pretentious, quarrelsome, famous, loved by woman, devotee of preceptor and god, humble, healthy, without enemies, Dundiraja– gain from liquid trade and agriculture, have good wife, children, conveyance. Devotee of Brahmins and God.) PHALADEEPIKA (Mantreshvar) Devoid of friends, land, conveyance, mother and happiness. JATAKA PARIJATA  Vaidyanatha Dixit) No relatives, slave to wife, brave.  SARAVALI (Kalyanavarma) Devoid of conveyance, riches and comforts of life, lives away from relatives, miserable, lives in others house, worried.

Mars in Sagittarius-Pisces in aspect to Saturn: – Lusterless, travel liking, sorrowful, busy in others work.

Netrapani: – Posited in other than ascendant, leader of city, in ascendant poor.

Note: – If we consider the results of signs, except the foreign stay no result matches with native. It is because all this type of dictums are given for Kalapurusha chakra (Taking Aries as ascendant). Mars becomes the lord of ascendant and 8th house and posited in 12th house in Kalapurusha chakra. That is why “addicted to vices, wicked, cruel, troubled, friendship with mean people” such results were given. He aspects 3rd, 6th and 7th houses, so the karakatvas of these houses make us to feel these results are really applicable to one with Aries ascendant. Because lord of the ascendant in 12th house foreign stay is predicted. But if we consider the actual horoscope with Sagittarius ascendant, Mars is 5th and 12th lord posited in 4th house. Even in this case foreign stay is applicable. Now he aspects 7th, 10th and 11th house. He is in friendly sign conjoined with Jupiter the 1st and 4th lord. So the bad results predicted for Aries ascendant become inapplicable to this native.

Now coming to the results of the houses, then also all have predicted the result of lord of 1st and 8th in 12th house. Some have included the result of Mars posited in 5th house from his sign. Some have included the results of 2nd and 9th house, since they are his houses from his position. These results are applicable during the main and sub periods of the planet. Here the necessity is to change the results to 5th and 12th lord posited in 4th house. Here since 5th lord posited in 4th house becomes yogakaraka and that to with a benefic. Many of the bad results got nullified. But still we have to apply the bad results of the 12th house considering the strength of the planet. Now coming to the aspect of Saturn, though he is malefic, he is progressing towards his exaltation sign and posited in quadrant the 10th house, in friendly sign. Bad results get nullified. For this Jupiter’s aspect on Saturn is also one of the reasons. Now coming to the Avastha result because of the malefic relation of Saturn and 12th house Mars even though not given him the leadership of the town given him the leadership of his Organization. This is the importance of Avastha.

Now coming to the results of conjunction, bad results given are considering the 8th house lordship. So these results needed to be altered suitably. That means, normally dictums given are for Kalapurusha chakra and considering the sign, house, aspect, Avastha, conjunction etc. all type of relations with the strength of the planet; we have to alter the results according the principals of astrology. Then only we will be able to predict will minimum mistakes.


Follow Me
RSS

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Welcome , today is Friday, June 23, 2017